ท่องไปในซานฟรานฯ
นายรุงรังท่องไปในซานฟรานฯ วันที่ 17 สิงหาคม 2556

สำหรับฉบับนี้ นายรุงรังจะพาท่านผู้อ่านไปดูบรรยากาศต่างๆ ในซานฟรานฯ กันครับ