ท่องไปในซานฟรานฯ
นายรุงรังขอต้นไม้คืนทางขึ้นเขาใหญ่

หากใครเคยไปเที่ยวเขาใหญ่และเดินทางโดยใช้เส้นทางอำเภอปากช่อง คงจะได้ใช้บริการถนนธนะรัชต์ หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในนามถนน “อุโมงค์ต้นไม้”

ต้นไม้ใหญ่เก่าแก่หลายต้นอายุเกินร้อยปีที่รายล้อมอยู่สองข้างทางแผ่กิ่งก้านสาขามาบรรจบกันกลางถนน สร้างชื่อ “อุโมงค์ต้นไม้” ให้กับถนนสายสำคัญนี้ที่เชื่อมระหว่าง จังหวัดนครนครราชสีมา กับแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

แต่เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 กรมทางหลวงได้ดำเนินการขยายถนนธนะรัชต์ และได้ตัดต้นไม้ใหญ่สองข้างทางตั้งแต่กม.ที่ 2 ถึงกม.ที่ 8 เป็นจำนวนมากถึง 128 ต้น ต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้หวงห้าม ต้นไม้หายากที่ชาวบ้านปลูก แต่ละต้นมีอายุนับสิบนับร้อยปี และต้นไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ถูกตัดจนหมดสิ้น

ทางเครือข่ายประชาชนอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่และสมาคมต่อต้านโลกร้อนได้ยื่นเรื่องฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลางให้กรมทางหลวงปลูกต้นไม้คืน และล่าสุดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ศาลปกครองมีคำสั่งให้กรมทางหลวงปลูกต้นไม้ทดแทนทั้งหมด โดยเป็นชนิดเดียวกันหรือใกล้เคียงกับของเดิม และต้องดำเนินการภายใน 60 วัน

แต่กรมทางหลวงกลับปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำสั่งศาล อีกทั้งยังอ้างว่า การนำต้นไม้ขนาดใหญ่ที่โตเต็มที่แล้วจากที่อื่นเข้าไปปลูกจะทำให้ต้นไม้เหล่านั้นไม่มีรากแก้วยึดเหนี่ยวกับดิน ซึ่งเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีที่ทำงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผมยืนยันว่าการปลูกต้นไม้คืนไม่ใช่เรื่องลำบากและสามารถลงมือทำได้เลย ถ้ากรมทางหลวงมีความจริงใจในการจะร่วมกันรักษาสมบัติของชาติเหล่านี้ไว้

ดังนั้นพวกเรา ในฐานะตัวแทนจากเครือข่ายประชาชนอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่ จึงขอเรียกร้องให้กรมทางหลวงปฏิบัติตามคำสั่งศาลโดยทันที ด้วยการปลูกต้นไม้คืนตามจำนวนที่ได้ตัดไป และขอเชิญทุกคนที่เห็นด้วยร่วมลงชื่อสนับสนุนและส่งต่อเรื่องราวรณรงค์นี้ให้กับเพื่อนๆ ให้มากที่สุด เพื่อส่งเสียงบอกให้กรมทางหลวงคืนต้นไม้ใหญ่ให้กับเส้นทางสายธรรมชาติสายนี้ โดยเราจะนำรายชื่อของทุกคนส่งต่อกรมทางหลวงโดยตรง