ท่องไปในซานฟรานฯ
นายรุงรัง



ท่องไปในซานฟรานฯ 13 พฤษภาคม 2560

พบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นเคย สำหรับฉบับนี้ นายรุงรังจะพาไปพบกับเรื่องราวของชาวซานฟรานฯ ในหลายๆ แง่มุมครับ