ท่องไปในซานฟรานฯ
นายรุงรังท่องไปในซานฟรานฯ 1 กรกฎาคม 2556

บริษัท เค วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มิใช่ เค วอเตอร์ ของรัฐบาลเกาหลี เหมือนที่พวกอัปรีย์ดาหน้าออกแก้ต่าง - ก็จะเหมือนได้อย่างไร เพราะไอ้หนึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อไม่กีวันที่ผ่านมา (ไปคุ้ยทะเบียนผู้ถือหุ้นดูก็จะรู้ว่าไผเป็นไผ) ส่วนบริษัทที่อ้างว่าเป็นมารดานั้น เป็นของรัฐบาลไม่มีใครโต้เถียง http://english.kwater.or.kr/

วันนี้ (27 มิ.ย.) ที่สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ(สบอช.) ภายในทำเนียบรัฐบาล นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขาธิการ สบอช. กล่าวถึงกรณีที่ผู้อำนวยการสหพันธ์สิ่งแวดล้อมเกาหลีใต้ระบุว่าบริษัท โคเรีย วอเตอร์ รีซอสเซส คอร์เปอเรชั่น (เค วอเตอร์) ที่ได้รับงานทำโครงการบริหารจัดการน้ำนั้น มีสถานะการเงินย่ำแย่ มีหนี้สินกว่า 700 เปอร์เซ็นต์ และไม่มีประสบการณ์บริหารงานพื้นที่ขนาดใหญ่ ว่า ผู้ที่มีพูดเรื่องนี้มีลักษณะที่เป็นกลุ่มเอ็นจีโอในเกาหลีใต้ และสิ่งที่เขานำมาพูดนั้นไม่เป็นความจริง เพราะในขั้นตอนต่างๆ รัฐบาลและสบอช.ทำตามระเบียบทุกประการ อย่างไรก็ตาม บริษัท เค วอเตอร์ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลเกาหลีใต้ซึ่งมีรัฐบาลถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์ และบริษัทนี้เข้าร่วมการยื่นข้อเสนอโดยมีคุณสมบัติครบถ้วนเพราะเคยมีผลงานด้านการออกแบบหรือก่อสร้างระบบป้องกันหรือแก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง ในช่วงระหว่างปี 2545-2555 ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ มูลค่าก่อสร้างไม่น้อยกว่า 30,000 ล้านบาท อีกทั้ง ในการแข่งขันในขั้นเสนอกรอบแนวคิด บริษัทนี้ได้ยื่นผลงานที่ดำเนินการในช่วงระหว่างปี 2545-2555 มีมูลค่าสูงถึง 682,840 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ามูลค่าในเงื่อนไขมาก รวมถึงสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ ประจำประเทศไทย ได้รับรองคุณสมบัติของบริษัทดังกล่าวตามทีโออาร์ของรัฐบาลไทยทุกประการ