ท่องไปในซานฟรานฯ
นายรุงรังกลโกง หลายชั้น ของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เกี่ยวข้องพลังงาน
1. ไทยผลิตก๊าซได้อันดับที่ 23 ของโลกอ้างอิงจาก Energy Information Administration ของอเมริกา ในข้อมูลจากหนังสือ ปล้นขุมทรัพย์อ่าวไทย โดย มล.ประทีป จรูญโรจน์ และมล.วัลย์วิภา จรูญโรจน์ แต่อ้างอิงว่านำเข้าก๊าซ ในราคาสูง ผลิตน้ำมันได้อันดับ 33 ของโลก
2. สร้างเงื่อนไขปรับค่าภาคหลวงให้ลดลงจาก 12.5% มาเป็น 5-15% แต่ประเทศต่างกลับให้ค่าภาคหลวง สูงเช่น อินโดนีเซีย 70-85% กัมพูชา 35-60% ปี 53-54 ไทยได้ค่าภาคหลวง 40,000-50,000 ล้านบาท แต่รายได้เอกชนผู้รับสัมปทาน จากการขายเชื้อเพลิง ก๊าซ และน้ำมัน 400,000-500,000 ล้านบาท
3. ออกแบบโครงสร้างที่ฉกฉวยโอกาสเพื่อ กลุ่มทุน และผู้ถือหุ้น เครือปตท มติครมกำหนดราคาน้ำมันตามตลาดโลก แต่รัฐ เอาราคาน้ำมันตลาดโลกมาบวกภาษี บวกค่าการกลั่น ค่าการคตลาด กำไรหน้าปัมพ์ กองทุนน้ำมัน รวมๆเกือบสองเท่าของราคาตลาดโลก
4. นำเข้า ก๊าซหุงต้ม เพิ่ม อ้างยานยนต์ ครัวเรือนใช้มาก แต่ที่จริง ปิโตรเคมี ที่เป็นบริษัทลูกเครือปตท. ใช้เพิ่มมากถึงสองเท่า มากกว่า ครัวเรือนและยานยนต์ และใช้ กองทุนน้ำมันที่ประชาชนทุกคนจ่ายในรูปราคาน้ำมัน เพื่อชดเชยส่วนต่างของ LPG นำเข้ากับภายในประเทศ แต่กลุ่มปิโตเคมี ไม่ต้องจ่าย ทั้ง ปิโตรเคมีได้ใช้ ในราคาที่ถูกกว่า ภาคประชาชน คณะกรรมการบริหาร นโยบายพลังงาน (มี รมต.พลังงาน เป็นกรรมการมีหน้าที่ กำหนดอัตราเงิน เข้ากองทุนน้ำมันและอัตราชดเชย LPG แต่ไปเอื้อปิโตรเคมี (บริษัทลูกปตท.) ทางอ้อม
5. พรบ.ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 แก้ไข 17 ต.ค.54 มา 22 สมัยรัฐบาลสรยุทธ จุลานนท์ และปิยะสวัสดิ์ อัมระนันทร์ อำนาจสัมปทาน และขยายสัมปทาน และ ลดราคาสัมปทาน เป็นสิทธิ์ ของ รมต.พลังงาน ....
6. ปตท.ไม่คืนทรัพย์สินท่อก๊าซ ส่วนของรัฐที่ศาลปกครองตัดสินแล้ว ให้กับรัฐ ทั้งยังเอาท่อก๊าซมา เก็บค่าก๊าซ เพิ่มจากประชาชน
7. เจ้าหน้าที่รัฐเป็นกรรมการบริษัทพลังงาน และถือหุ้น ESOP ในปตท. และได้โบนัส ตามกำไร จึงกำหนดนโยบายให้ ปตท.กำไรสูงสุด โดยขูดรีด ประชาชน สร้างประโยชน์ตนเองและเอกชน ผลประโยชน์ทับซ้อน ขัดจรรยาบรรณข้าราชการ แต่รัฐออกกฎหมาย ให้ตนเองทำได้ถูกกฎหมาย
8. จงใจไม่สร้างโรง แยกก๊าซให้เพียงพอ จนต้องนำก๊าซดีๆ ไปเผาสร้างกระแสไฟฟ้า เพื่อให้นำเข้าก๊าซต่างประเทศ เพื่อคิดราคาต่างชาติที่แพงกว่า
9. ก๊าซ ธรรมชาติ NGV ราคาอเมริกาถูกกว่าไทย กว่าครึ่งแต่ปตทอ้างต้นทุนไทยแพง ต้องคิดตามต้นทุน ไทย ทีก๊าซ LPG ไม่มีต้นทุนไทย แต่ราคาในต่างประเทศแพงกว่า ก็ออกมติครม.ให้คิดราคาต่างประเทศ

ประชาชนถูกหมกเม็ด ในเรื่องพลังงาน โกหกหลายชั้น โกงขั้นที่1

ขุดน้ำมันดิบปากหลุม ไม่มีการวัดปริมาณน้ำมันดิบจากปากหลุม ไม่รู้ขุดน้ำมันดิบไปเท่าใด ในแต่ละวัน และส่งขายไปวันละเท่าใด ที่ไหน บันทึกถูกต้องไหม ตรวจสอบไม่ได้ โรงกลั่นไม่เคยแสดงสัญญา ซื้อขายให้สาธารณะชนรับรู้ว่ารับซื้อจากที่ใด

โกงขั้นที่2

คิดต้นทุนเทียม เอาน้ำมันจากแผ่นดินไทย คิดราคาสิงคโปร์ น้ำมันในประเทศ ขุดได้ 142 ล้านลิตรต่อวัน แต่อ้างอิง ราคาตลาดโลก (สิงคโปร์)โดยมีมติครม. 21 พค 34 ; ทำให้คนไทยที่มีทรัพยากรของประเทศไทย กว่าครึ่งที่ขุดได้ในแต่ละวัน แต่ต้องซื้อราคาตลาดโลก ตามมติครม. และต้นทุนการขุดเจาะอยู่ที่ 1.60 บาทต่อลิตร ประเทศไทย มีก๊าซอันดับ 24 และน้ำมันอันดับที่33 ของโลก ที่มา EIA เวบไซด์อมเริกา (นำเข้า จำนวน หนึ่งล้าน ล้านบาท ส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์จากน้ำมัน แปดแสนล้านบาท )

โกง ขั้นที่ 3

ราคาบวกหน้าโรงกลั่น ลิตรละ 5-7 บาท เทียบจากราคาน้ำมันดิบตลาดโลก แต่ส่วนใหญ่น้ำมัน เชื้อแพลิง มาจากไทยกว่าครึ่ง แต่คิดราคาฝรั่ง จนทำให้โรงกลั่นกำไรถ้วนหน้า ไทยออยล์กำไรเพิ่ม 67% บางจากกำไร เพิ่ม 93% ปตท. ถือครองตลาดการกลั่น(ผลิตน้ำมันสำเร็จรูป)เกือบทั้งหมด ( 85% )

โกง ขั้นที่ 4

ก๊าซLPG ขุดได้ในประเทศ 79 % นำเข้าเพียง21 % แต่อ้างอิงราคาตลาดโลก ตามมติครม. เปรียบเทียบผลิตสินค้าในเมืองไทย แต่คิดราคาต่างประเทศ

โกงชั้นที่ 5

กองทุนน้ำมัน เก็บจากก๊าซ LPG หรือน้ำมัน ลิตร หรือกก ละ 2-12 บาท สุดแสบเอาไปโป๊ะ การนำ เข้าLPG ที่ส่วนใหญ่ ภาคปิโตรเคมีใช้เพิ่มขึ้นมาก และ LPGในประเทศเหลือใช้ หากภาคปิโตรเคมีไม่นำเอาไปใช้เพื่อการส่งออก (มูลค่าส่งออกจากผลิตภัณฑ์ น้ำมันในรูป ของเม็ดพลาสติด และ เคมีภัณฑ์ สูงถึง 500,000 ห้าแสนล้านบาท ) ซึ่งอัตราการใช้เพิ่มของLPG ในภาคปิโตรเคมีเพิ่มสูงถึง 62 % ในขณะที่ภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรมอื่นที่ไม่ใช่ ปิโตรเคมี ในใช้ปริมาณเพิ่มขึ้นเพียง 38% ทำให้กำไรปิโตรเคมี เช่นบริษัท PTTGC ( Global Chemical ) (บริษัทลูก ปตท ) ปี 54 กำไร 2111 ล้านบาท กำไรเพิ่มเป็น 9800 ล้านบาท ในไตรมาสแรก (มค-มีค ) ปี55 ทั้งยังได้ใช้ก๊าซ LPG ถูกกว่าภาคประชาชนใช้

โกงขั้นที่ 6

ก๊าซธรรมชาติเพียงพอใช้ แต่ไม่สร้างโรงแยกก๊าซให้เพียงพอเพื่อนำเข้าส่วนหนึ่ง เพื่อให้สามารถอ้างอิงราคาตลาดโลก ยังผลให้ ปตท. กำไรจากสัดส่วนการทำธุรกิจก๊าซ และสำรวจกว่า 80,000 ล้านบาท จากที่กำไรทั้งสิ้น 125,000 ล้านบาท เท่านั้นยังไม่พอ ยังโฆษณาหมกเม็ดชวนเชื่อประชาชนให้จ่าย ราคาLPG เพิ่ม ว่ากองทุนติดลบ

โกงขั้นที่ 7

การซื้อขายราคาน้ำมัน ไม่ได้ซื้อขายรายวัน ซื้อขายล่วงหน้าเป็นเดือนๆ และการซื้อขายก๊าซมักทำสัญญาจากปากหลุมเป็นสิบๆปี ไม่ได้ขึ้นลงรายวัน แต่เจ้าหน้าที่มักอ้างอิงว่า ต้องขึ้นตามตลาดโลก และมักขึ้นมากกว่าลง ยังผลให้คนไทยใช้ราคาน้ำมันและก๊าซแพง

โกงขั้นที่ 8

นำเงินลงทุนเกาะแคย์แมน แต่ไร้ผลกำไร แปลว่า ….

โกง ขั้นที่ 9

ไม่ยอมคืนท่อก๊าซให้รัฐ แต่ นำค่าผ่านท่อที่เป็นของรัฐ เก็บจากประชาชน เข้าปตท มีเอกชนถือหุ้นกว่าครึ่ง ทำให้ก๊าซแพงขึ้น ยังผลต่อการเพิ่มค่าไฟฟ้าประชาชน

ก๊าซหุงต้ม (LPG) (ที่มา ...http://www.gasthai.com/article/html/351.html 22 มิ.ย. 51 )

มาจาก 2 ทาง กล่าวคือ เป็นผลพลอยได้ (by product) ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันในสัดส่วนประมาณ 40% ส่วนที่เหลือประมาณ 60% ซึ่งเป็นส่วนหลักนั้นได้จากผลพลอยได้ (by product) ที่เหลือ มาจากการแยกก๊าซธรรมชาตินั่นเอง โดยหลักการของการกำหนดราคาก๊าซธรรมชาติตั้งแต่ปากหลุมนั้น ใช้วิธีคิดจากต้นทุน หรือ cost plus นั่นคือเอาต้นทุน บวกด้วยกำไรพอสมควร เป็นหลักการที่ใช้มาตลอดและเป็นที่ยอมรับ ตัวอย่างเช่น ราคาก๊าซธรรมชาติที่ ปตท. ขายให้การไฟฟ้า คิดจากราคาเนื้อก๊าซเฉลี่ยที่ปากหลุม บวกกับค่ากำไร หรือ margin แล้วบวกกับต้นทุนส่วนเพิ่มที่คิดบนค่าผ่านท่อ ประเด็นก็คือว่า ก๊าซหุงต้ม (LPG) เมื่อเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ หรือผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำมัน ต้นทุนส่วนเพิ่มจริงๆ นั้นเกือบไม่มีเลย เพราะการคิดต้นทุนการแยกก๊าซธรรมชาติ กับกำไรบางส่วนได้รวมอยู่ในราคาก๊าซธรรมชาติที่ขายให้การไฟฟ้า หรือขายให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ไปแล้ว อีกด้านหนึ่งเช่นเดียวกันต้นทุนต่างๆ ของโรงกลั่นน้ำมันก็ได้สะท้อนอยู่ในค่าการกลั่นน้ำมัน และสะท้อนอยู่ในราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ขายอยู่แล้ว ฉะนั้นเมื่อเป็นดังที่กล่าว ก็อาจพอสรุปได้ว่า ก๊าซหุงต้ม (LPG) มีต้นทุนเพื่อให้ได้มาต่ำมาก เพราะต้นทุนส่วนใหญ่ได้ถูกสะท้อนไปกับราคาขายก๊าซธรรมชาติ และราคาน้ำมันสำเร็จรูปแล้ว

ลับลวงพรางราคาพลังงาน ไทย รวยกระจุก จนกระจาย ใกล้เกลือกินด่าง

24 กค 55 พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี 0863671004 thai9lee@gmail.com