ท่องไปในซานฟรานฯ
นายรุงรัง



ท่องไปในซานฟรานฯ 9 มิถุนายน 2561

พบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นเคย สำหรับฉบับนี้ นายรุงรังจะพาไปพบกับเรื่องราวของชาวซานฟรานฯ ในหลายๆ แง่มุมครับ