ท่องไปในซานฟรานฯ
นายรุงรังท่องไปในซานฟรานฯ 1 กุมภาพันธ์ 2557

สำหรับหนังสือพิมพ์ไทยแอล.เอ. ในฉบับนี้ นายรุงรังจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆ ในซานฟรานกันครับ