ท่องไปในซานฟรานฯ
นายรุงรัง"อย่าให้ใจของพวกท่านเป็นทุกข์เลย"

(ยอห์น 14:1 THSV2011) พระเยซูต้องการให้เรามีความสุขและมีชีวิตที่บริสุทธิ์ และไม่วิตกกังวลและไม่อารมณ์เสีย พระองค์ห้ามไม่ให้คุณกลัว พระองค์สั่งให้คุณมีความเชื่อ คุณควรที่จะละทิ้งความวิตกกังวลทั้งหลายของคุณไว้กับพระองค์ เราจะทำเช่นนี้สำเร็จได้อย่างไร? จงระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าได้สัญญาไว้โดยพันธสัญญา พระองค์จะไม่มีวันทำให้คุณผิดหวัง พระองค์เฝ้าดูแลคุณอยู่ และพระองค์จะรอคอยโอกาสที่จะประทานสิ่งดีแก่คุณ พระองค์จะไม่อนุญาตให้เกิดสิ่งใดที่จะทำร้ายคุณ พระองค์จะปกป้องรักษาคนเหล่านั้นไว้ในสันติสุขที่สมบูรณ์แบบ คือคนที่มีจิตใจที่จดจ่ออยู่ที่พระองค์ เพราะพวกเขาวางใจในพระองค์ เพราะกำลังอันนิรันดร์อยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้า

"พระเจ้าเป็นความเมตตากรุณา และจะไม่ทอดทิ้งคุณ เมื่อคุณจำเป็นที่จะต้องได้รับพระกรุณาของพระองค์อย่างมากที่สุด พระเจ้าทรงสัตย์จริง พระองค์ไม่สามารถหลอกลวงคุณได้ แม้ความเชื่อของคุณจะอ่อนแอถึงที่สุด"