ท่องไปในซานฟรานฯ
นายรุงรัง



ท่องไปในซานฟรานฯ 7 กันยายน 2556

ในรอบสัปดาห์นี้ นายรุงรังจะชวนเพื่อนๆ ไปชมหลายหลายบรรยากาศในวัน Labor day และในวาระอื่นๆ กันครับ