ท่องไปในซานฟรานฯ
นายรุงรังท่องไปในซานฟรานฯ 28 กันยายน 2556

ท่องไปในซานฟรานในฉบับนี้จะพาไปชมบรรยากาศต่างๆ ในซานฟรานฯ กันครับ