ท่องไปในซานฟรานฯ
นายรุงรัง



ท่องไปในซานฟรานฯ 28 มีนาคม 2558

พบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นเคย สำหรับฉบับนี้ นายรุงรังจะพาไปพบกับเรื่องราวของชาวซานฟรานฯ ในหลายๆ แง่มุมครับ