ท่องไปในซานฟรานฯ
นายรุงรังท่องไปในซานฟรานฯ 29 ธันวาคม 2555

ฉบับนี้นายดาบ นำรูปภาพกิจกรรมต่างๆ ในซานฟรานมาให้ได้ชนกันครับ