ท่องไปในซานฟรานฯ
นายรุงรังท่องไปในซานฟราน 18 พฤษภาคม 2556

ในฉบับนี้นายรุงรังขอพาท่านผู้อ่านทุกท่านไปชมภาพบรรายาศในหลากหลายอารมณ์ของชาวซานฟรานฯ กันครับ