ท่องไปในซานฟรานฯ
นายรุงรัง



ท่องไปในซานฟรานฯ 4 มกราคม 2557

สำหรับสัปดาห์นี้ นายรุงรังจะพาคุณผู้อ่านไปพบกับรรยากาศหลากหลาย ของชุมชนชาวซานฟรานอีกเช่นเคยครับ