ท่องไปในซานฟรานฯ
นายรุงรังท่องไปในซานฟราน 26 มกราคม 2556

ฉบับนี้นายรุงรังจะพาไปดูภาพบรรยากาศต่างๆ ในซานฟรานซิสโกกันครับ