ท่องไปในซานฟรานฯ
นายรุงรังท่องไปในซานฟราน 27 เมษายน 2556

ในฉบับนี้นายดาบขอพาท่านผู้อ่านทุกท่านไปชมภาพบรรายาศในหลากหลายอารมณ์ของชาวซานฟรานฯ กันครับ