ท่องไปในซานฟรานฯ
นายรุงรังสิ่งที่ไม่ควรทำหลังกินอิ่ม

1. สูบบุหรี่ : เพราะการสูบบุหรี่หลังอาหาร 1 มวน มีฤทธิ์เทียบได้กับการสูบในช่วงเวลาอื่นถึง 10 มวน ทำให้มีโอกาสเป็นมะเร็งมากขึ้นถึง 10 เท่า

2. ดื่มน้ำชา : เพราะสารประกอบบางตัวในใบชา จะทำให้โปรตีนในอาหารที่เรากินเข้าไปกระด้างขึ้น ทำให้ย่อยยากขึ้น

3. กินผลไม้ : เพราะมันจะไปพองในท้อง ทำให้อึดอัดหรืออิ่มมากเกินไป ทางที่ดี ควรกินผลไม้ 1-2 ชั่วโมง ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

4. ขยายเข็มขัด : เพราะจะทำให้ลำไส้มีอาการผิดปกติ

5. อาบน้ำ : เพราะจะทำให้เลือดไหลเวียนไปที่มือและเท้า ส่งผลให้ระบบการย่อยทำงานไม่เต็มที่

6. เดินหลังอาหาร : เหตุผลใกล้เคียงกับการอาบน้ำ นั่นคือจะทำให้การย่อยทำได้ไม่ดี ควรรออย่างน้อย 1 ชั่วโมง ถ้าอยากเดิน