ท่องไปในซานฟรานฯ
นายรุงรังรายงานจากวัดซานฟรานธัมมาราม

ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา วัดก็ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่ น่าสนใจมากมาย ทั้งกิจกรรมทำบุญตักบาตรเวียนเทียนในวัน อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในวันนี้เมื่อ ๒,๖๐๐ ปีที่แล้ว พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ คน จนท่านพระอัญญาโกณฑัญญะได้มีดวงตาเห็นธรรม และทูลขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์รูปแรกใน ศาสนาพุทธ และเป็นวันที่มีพระรัตนไตรครบทั้งสาม คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคมทางวัดจัดกิจกรรมวันแม่ และพิธีมอบ สัมฤทธิบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน ภาษาไทยและวัฒนธรมไทยภาคฤดูร้อน ที่ทางวัดจัดร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีการแสดง ดนตรีไทย ร้องขับเสภา และจินตลีลาประยุกต์ประกอบเพลง บูชาคุณแม่ เป็นที่น่าภูมิใจสำหรับเด็กๆ ที่จบการศึกษา และน่า ประทับใจสำหรับคุณแม่กับลูกๆ หลายๆ คู่ที่มาร่วมงาน ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม วัดจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมี คณะศรัทธาผู้มีวันเกิดในเดือนสิงหาคมหลายท่านร่วมกันเป็น เจ้าภาพ โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปใช้ในการผ่อนตัวอาคารของ วัดซานฟรานฯ ในเดือนนี้ได้ยอดบริจาครวม ๔,๕๐๐ ดอลลาร์ วัดจะจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเป็นประจำทุกเดือน เพื่อ เปิดโอกาสให้ผู้มีวันเกิดในเดือนนั้นๆ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพและ สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน โดยกำหนดพิธีทอดผ้าป่าครั้งต่อไป

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายนแม้ว่าครูถิงถิงจะได้ เดินทางกลับประเทศไทยไปแล้ว แต่พวกเรา ยังสามารถรับฟังเสียงบรรเลงเพลงขิม ที่ไพเราะของครูถิงถิงได้ อยู่เสมอ ขณะที่ปฏิบัติภาระกิจอยู่ที่วัดซานฟรานฯ ครูถิงถิงได้ ฝากผลงานบรรเลงเพลงไว้ในรูปแบบซีดีเสียง ในโครงการการ กุศลหารายได้สมทบทุนการผ่อนวัดซานฟรานฯ มีทั้งหมด ๔ อัลบั้ม สามารถเลือกได้จาก 1) The Soundtrack Collection 2) The Cozy Collection 3)The Dragon Collection และ 4) The Classical Collectionหลังจากที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มา เป็นเวลาเกือบสามเดือนครูแจงและครูต้น (ครูอาสาประจำภาคฤดูร้อน) ก็จะได้ เดินทางกลับไปเมืองไทย ทางวัดต้องขออนุโมทนาในกุศลจิตและความเสียสละของ คุณครูทั้งสองที่เดินทางไกลมาช่วยงานที่นี้ ขอให้ครูทั้งสอง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต่อไป