ท่องไปในซานฟรานฯ
นายรุงรัง



ท่องไปในซานฟรานฯ 22 เมษายน 2560

พบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นเคย สำหรับฉบับนี้ นายรุงรังจะพาไปพบกับเรื่องราวของชาวซานฟรานฯ ในหลายๆ แง่มุมครับ