ซุปเปอร์แพท
ปิยะพัชรี ศิลปีสวัสดีปีใหม่ 2019

ก่อนอื่น เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ ดิฉันและทีมงาน หนังสือพิมพ์ ไทยแอลเอ แห่งสหรัฐอเมริกา ขออวยพรให้แฟนคลับทุกท่าน

“จงประสบสุข โขคลาภ มหาศาล สุขเกษมเปรมปรีด์ มั่งมี ตลอดกาล”

วันนี้เรามาคุยกันถึงการวางแผนชีวิตให้ดีเพื่อต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่วันกันดีไหมคะ

เอาละ คุณคิดว่า อะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตคุณ?

• ครอบครัว.. แน่นอนที่สุด สำคัญมาก ไม่ว่าจะสุขจะทุกข์ ครอบครัวก็จะอยู่ข้างๆ เรา ไม่ทิ้งเราไปไหน ทั้งพ่อ แม่ พีน้อง

• งาน.. การทำงาน ทำให้เราโตขึ้นอย่างคนมีคุณภาพ การทำงานจะช่วยฝึกให้คุณเป็นคนตรงต่อเวลามากขึ้น

• การศึกษา.. ความรู้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับทุกๆคน เพราะถ้าใครมีความรู้มาก..ก็จะได้เปรียบในทุกๆเรื่อง เราจึงจำเป็นต้องศึกษาหาความรู้ ไม่ว่าจะเป็นวิชาทางด้านสามัญ หรือ ในวิชาการทางด้านศาสนา ดังคำกล่าวของท่านพุทธทาสภิกขุว่า “ เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูง เหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขน ถ้าใจต่ำเป็นได้แต่คน ย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมา”

• เพื่อนฝูง.. เพื่อนคือ ผู้ที่รักใครชอบพอกัน แล้วกระทำความดีต่อกัน เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้ ไม่เลือกเพศวัย ความรู้ ชาติ ศาสนา ผู้ร่วมธุระ ผู้อยู่ในสภาพ ลักษณะเดียวกัน

• สังคม.. สาเหตุที่มนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมก็เพราะ

1. ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์

2. เพื่อให้มีความเป็นทนุษย์ที่สมบูรณ์ (ด้วยการสร้างวัฒนธรรม)

3. เพื่อความอยู่รอดของมนุษย์

4. เพื่อแบ่งงานกันทำในลักษณะพึ่งพา

• ศาสนา คือประดิษฐกรรมทางความคิดที่วิเศษสุดของคนเท่านั้น ไม่มีในสัตว์ ศาสนาจึงเป็นสมบัติของคน ถ้าไร้ศาสนาก็เท่ากับว่าไม่มีสมบัติของคน คำสั่งสอนที่ประกอบด้วย ความเชื่อถือ หลักศีลธรรมจรรยา ผลของการปฏิบัติตามหลักศีลธรรมจรรยานั้น มีศาสดาผู้เป็นต้นกำเนิดศาสนา มีผู้ทำหน้าที่เป็นผู้สืบศาสนา และมีผู้ยอมรับนับถือศาสนานั้นเป็นจำนวนมาก

• การพักผ่อนหย่อนใจ มนุษย์ชอบการผจญภัย ตื่นเต้น ความรัก ความสุขและสนุกสนาน ความต้องการที่จะประสพผลสำเร็จและเป็นคนสำคัญเสมอ ดังนั้นผู้ที่ทราบถึงคุณค่าของการพักผ่อนหย่อนใจ จะทำให้เกิดประสบการณ์ที่ดีและมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ซึ่งการพักผ่อนหย่อนใจได้ช่วยให้ 1. ทำให้สุขภาพแข็งแรง 2. ทำให้สุขภาพจิตดีขึ้น 3. ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 4. เรียนรู้ถึงความเป็นไปตามธรรมชาติของเรื่องต้นไม้ สัตว์ และ ฯลฯ 5. ทำให้มีความเสียสละและทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

• สุขภาพ.. เป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิต…สุขภาพดีทำให้มีคุณภาพชีวิตดี ความสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ และการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยดี ไม่ใช่เพียงแต่ความปราศจากโรค หรือทุพพลภาพเท่านั้น (องค์การอนามัยโลก , 2491) สุขภาพกาย หมายถึง สภาพของร่างกายที่มีความเจริญเติบโต แต่พัฒนาการสมกับวัย สะอาด แข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และทุพพลภาพ พร้อมทั้งมีภูมิคุ้มกันโรคหรือความต้านทานโรคเป็นอย่างดี สุขภาพจิต หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวของคนเราให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งสถานการณ์ในอดีตและอนาคตด้วยดังนั้นสุขภาพ หมายถึง ภาวะของการดำรงชีวิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจรวมทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ด้วยดี อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม และการใช้สติปัญญา

ขอให้ทุกๆท่านจงพบแต่ความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

ด้วยรักและปรารถนาดีจาก Super Pat

ขออนุญาตินำภาพแห่งความสุขมาฝาก เพื่อให้มีความสุขไปด้วยกัน Happy New year 2019