ซุปเปอร์แพท
ปิยะพัชรี ศิลปีคบคนพาล พาลพา ไปหาผิด / คบบัณฑิต บัณพิตพา ไปหาผล

โดนใจอีกแระ กับบทความที่อ่านเจอ ช๊อบชอบ อดไม่ได้ที่ต้องนำมาฝาก แฟนคลับของ หนังสือพิมพ์ไทยแอลเอ ตรงกับ ที่ไปฟังพระเทศน์ ที่วัดสุชาดาธรรมจาริกสังฆวิหาร คบคนให้ดูดีๆ เพราะมีคนหน้าเนื้อ ใจเสือ หวังผลประโยชน์จากเรามากมาย ต้องแยกแยะให้ออก แต่จะอย่างก็ตาม ดิฉันคิดว่าขึ้นอยู่กับว่า ต้องมี วาสนาต่อกันก่อน เพราะการพบกัน คบกัน ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอน แต่ เราก็ควรพึงสังวรเตือนตัวเองไว้ เพื่อเป็นการ ป้องกันไว้บ้าง คงไม่เสียหลาย

การเลือกคบคนต้องพิจารณาให้ดี ถ้าคบคนไม่ดีมาเป็นเพื่อน คนไม่ดีก็จะชักนำไปในทางที่ไม่ดี ถ้าคบคนดีมีความรู้ก็จะชักนำ พาเราไปในทางทางที่ดี หรือ คบคนดีเป็นศรีแก่ตัว คบคนชั่วพาตัวอับจน สอดคล้องกับ พุทธศานสุภาษิต...

คบคนแบบไหน ก็เป็นคนแบบนั้น เพราะผึ้งก็ไม่เคยชวนแมลงวันไปตอมดอกไม้

แมลงวันก็ไม่เคยไปกินน้ำหวานในดอกไม้กับผึ้ง

ถ้าคุณอยู่กับ “คนใจกว้าง” คุณจะมี “สังคมที่กว้างมากยิ่งขึ้น”

ถ้าคุณอยู่กับ “นักปราชญ์” คุณจะมี “ความรู้มากยิ่งขึ้น”

ถ้าคุณอยู่กับ “คนบุญ” คุณจะเกิด “จิตเมตตามากยิ่งขึ้น”

ถ้าคุณอยู่กับ “คนกล้าหาญ” คุณจะ “แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น”

ถ้าคุณอยู่กับ “คนมองโลกในแง่ดี” คุณจะ “มีความสุขมากยิ่งขึ้น”

ถ้า “ศีล” ไม่เสมอกัน ก็อยู่ร่วมกันไม่ได้

ต้องพวกเดียวกัน คุยเรื่องเดียวกัน ถึงอยู่กันได้ คนแบบเดียวกันดึงดูดพวกเดียวกัน

ชอบแว้น เขาก็ไปจับกลุ่มซิ่ง รถ

ชอบเข้าวัด ก็ชวนกันไปนุ่งขาวห่มขาว ปฎิบัติธรรม

ทำเรื่องที่ชอบเหมือนกัน คุยเรื่องที่ชอบเหมือนกัน

เราสนิทชิดเชื้อกับคนแบบไหน นั่นแปลว่า “เราเป็นคนแบบนั้น”

เราคุยเราคบกับคนแบบไหนแล้วสบายใจ ไม่อึดอัดใจ

ให้รู้ไว้เลยเรากำลังจะกลายเป็นพวกเดียวกับเขา

แมลงวันมันไม่ชวนกันไปกินน้ำหวาน กินเกสรดอกไม้สวยๆ หรอก

มันชวนกันไปกินแต่ของเหม็น เน่าเสีย

พวกเดียวกันมันจะชวนกันทำในสิ่งที่มันชอบเหมือนกันคิดเหมือนกัน

ไม่มีใคร “ตักเตือน” กันได้ เพราะชอบเหมือนกัน

ถ้าอยากรู้ว่า “ใครเป็นคนแบบไหนให้ดูคนที่เขาคุยด้วยคบด้วยสนิทด้วยก็รู้”

เพราะถ้าไม่ใช่พวกเดียวกัน “ศีลไม่เสมอกัน มันคบกันไม่ได้หรอก”

เชื่อไหมว่า “คุณคือค่าเฉลี่ยคน 5 คน ที่คุณคลุกคลี และใช้เวลาอยู่ร่วมด้วยมากที่สุด”

ลองมองดู 5 คนในชีวิตที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดในแต่ละวันซิ

คุณ “ได้รับอิทธิพล” มาจากพวกเขา ไม่มากก็น้อย

ถ้าคุณอยู่กับใคร คุณก็จะได้เป็นสิ่งนั้น อยากเป็น “ผึ้ง” หรือ “แมลงวัน” คุณเป็นคนเลือกเอง

สรุป หากคบใครแล้วสบายใจ นั่นดีที่สุด ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีค่ะ

ด้วยรัก และ ปรารถนาดี จาก Super Pat (323)702-0788