ซุปเปอร์แพท
ปิยะพัชรี ศิลปีนโยบายการพัฒนาชุมชนไทยในอเมริกา

จากการที่ได้สัมภาษณ์ท่านเอกอัครราชทูตของกรุงวอชิงตันดีซี คุณธานี ทองภักดี ที่มาพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนไทย ผู้แทนสมาคม ชมรมและผู้นำชุมชนไทยในแอลเอและเมืองใกล้เคียงพร้อมภรรยา คุณณพนุช ทองภักดี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2019 , มีผู้มาร่วมงานกว่า 70 คน ในเรื่องนโยบายของรัฐบาลและการดำเนินงานของกระทรวงต่างประเทศในหารพัฒนาชุมชนไทยในอเมริกาให้เข้มแข็งและส่งเสริมการลงทุนระหว่างทั้ง 2 ประเทศซึ่งมีมิตรไมตรีกันมายาวนานกว่า 186 ปี

ดิฉันเป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมสัมภาษณ์และฟังท่านทูตชี้แจงให้ฟัถึงการมาเยือนรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้มีการพบปะกับทีมประเทสไทย ณ.นครลอสแอนเจลิส พบหารือกับประธานหอการค้าของแอลเอ พบหารือกับคณะผู้บริหารบริษัท Space X พบประธานหอการค้านครซานฟรานซิสโก พบหารือกับรองนายกเทศมนตรีแอลเอ พบหารือกับคณะผู้บริหารบริษัท Google และบริษัท You Tubeและพบชุมชนไทยมนแอลเอ

ท่านทูตธานี ทองภักดี เป็นผู้ที่มีบุคลิคดี สุภาพ อ่อนโยน มีลักษณะของความเป็นนักการทูตเต็มตัว การชี้แจง ตอบคำถามเป็นไปด้วยความสุภาพเต็มใจและใส่ใจ ท่านทูตเป็นผู้นำคนหนึ่งที่มีลักษณะของผู้นำที่น่าเอาเยี่ยงอย่าง ดิฉันขอชื่นชมจากใจจริง

โดยเฉพาะการให้สัมภาษณ์เรื่องการคุ้มครองดูแลสนับสนุนคนไทยในต่างประเทศ ที่ท่านได้ชี้แจงว่ากระทรวงต่างประเทศมีนโยบายพัฒนาส่งเสริมทักษะ ต่อภาคชุมชน แรงงานและภาคเอกชนด้วยการใช้หลัก 5 H ดังนี้

H1…Head…นโยบายส่งเสริมผู้มีทักษะ ประสบการณ์ ให้มีศักยะภาพเพิ่มมากขึ้น

H2…Heart...นโยบายของการส่งเสริมสถานที่ให้เป็นที่พึ่งทางใจ เช่น วัดต่างๆ สถานที่ราชการ เช่น สถานทูต สถานกงสุล ฯลฯ

H3…Health…นโยบายด้านส่งเสริมสุขภาพให้ชุมชนไทยมีความเป็นอยู่อย่างแข็งแรงมีสุขภาพดี ปัจจุบันมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นจึงต้องใส่ใจในเรื่องการดูแลผู้สูงวัยเพิ่มเป็นพิเศษ

H4…Hand…นโยบายส่งเสริมผู้มีฝีมือเพิ่มทักษะให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

H5…Harmony…นโยบายส่งเสริมความเป็นเอกภาพในชุมชนไทย ให้รักสามัคคีทำงานร่วมกันไปในทิศทางเดียวกัน ส่งเสริมผลักดันให้ชุมชนไทยมีบทบาทมากขึ้นกับการเมืองท้องถิ่น ระดับภาครัฐบาล เพื่อผลประโยชน์ของชุมชนไทยทุกคนในอเมริกา

ทั้ง 5H นี้นั้นช่างเป็นนโยบายที่โดนใจดิฉันมาก โดยเฉพาะ H3.. Health ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนั้น ตรงประเด็นกับงานที่เรากำลังทำกันอยู่ คือสมาคมรักสุขภาพ และลีลาศ ที่เราได้เพิ่งแต่งตั้งนายกสมาคมฯคนใหม่คือคุณแคทธี่ เกศสมบูรณ์ที่รับตำแหน่งต่อจากคุณเชนวริท ศิลปี อ.จารย์สอนลีลาศไปเมื่อเร็วๆนี้ สมาคมของเราจะเน้นการพัฒนาให้ผู้สูงวัยมีความเป็นอยู่อย่างมีคุณภาพ เราได้ทำงานร่วมกับศูนย์ Daylight Adult Care Center ที่เมือง Glendale ได้แนะนำให้ผู้สูงวัยไปรับบริการการดูแล ใส่ใจ ทั้งด้านสุขภาพและโภชนาการเป็นประจำ 3 วันต่อสัปดาห์ คือวันจันทร์ อังคาร และพฤหัสบดี มีกิจกรรมฝึกสมอง มีการบันเทิงฝึกทักษะในการร้องเพลง ออกกำลังกาย ทั้งลีลาศ โยคะ และแอโรบิค มีวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับการดูแลรักษาทั้งกายและใจให้อยู่อย่างมีคุณภาพ

ความฝันของดิฉันนั้นอยากให้มีศูนย์บริการผู้สูงวัยของชุมชนไทยที่แท้จริง โดยไม่ต้องไปเป็นส่วนหนึ่งของหลายๆชุมชนที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ หากเราสามารถรวมตัวผู้สูงวัยครบ 100 คนเมื่อไรนั้นความฝันที่จะมีศูนย์ผู้ใหญ่ไทยคงเป็นจริงได้จากการสนับสนุนทางภาครัฐทั้งจากอเริกาและประเทศไทย ผู้สูงวัยท่านใดที่สนใจต้องการเป็นสมาชิกผู้ใหญ่ไทยเกลนเดลขอให้แจ้งความจำนงค์ไปที่ แคทธี่ เกศสมบูรณ์ (323)384-7057

เนื่องจากทางสโมสรผู้ใหญ่ไทยมีการเติบโตรวดเร็วมากเราจึงต้องการผู้รักการบริการ มีบุคคลิกนิสัยจิตใจดี มีเมตตาที่จะมาช่วยบริการผู้สูงวัยทำงานพาร์ทไทม์ วันละ 6 ชั่วโมงในวันจันทร์ อังคาร และวันพฤหัสบดี ติดต่อได้ที่ แคทธี่(323)384-7057

ด้วยรักและปรารถนาดี Super Pat (323)702-0788