ซุปเปอร์แพท
ปิยะพัชรี ศิลปีเดินทางอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19

วันนี้จะนำเรื่องใกล้ตัว ปลอดภัยห่างไกลโรคร้ายที่กำลังระบาดระหว่างการเดินทาง จากบทความคำแนะนำของ นายแพทย์สุวพรรณ ปลื้มคณิตกุล อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

ท่ามกลางโรคระบาดโควิด-19 ที่ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นทำนิวไฮ!! อยู่ตลอดเวลา แต่ความจำเป็นในการเดินทางก็มี และบางครั้งไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้บริการขนส่งสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในประเทศหรือต่างประเทศ เราควรปฎิบัติตนอย่างไรเพื่อให้ปลอดภัยในการติดเชื้อ?

เมื่อเราต้องเดินทาง ท่ามกลางการระบาดไปทั่วของโควิด-19 ย่อมมีความกังวลในความปลอดภัย ว่าเราจะรอดปลอดภัยหรือไม่

ข้อควรปฎิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธ์ุใหม่ๆ ที่ติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธ์ุเดิมๆ มาก

Avisheh Forouzesh แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อในรัฐนิวเจอร์ซีย์กล่าวว่า “ระวัง แต่ไม่กังวล” ดังนั้นเมื่อเราได้ปฎิบัติคนตามข้อแนะนำแล้วอาจคลายความกังวลไปได้

สำหรับคำแนะนำผู้ที่มีความจำเป็นต้องโดยสารระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ แท็กซี่ เครื่องบิน ให้ปฎิบัติดังนี้

หากไม่สามารถล้างมือด้วยน้ำหรือสบู่ได้ทันที ควรพกเจลทำความสะอาดมือและควรใช้บ่อยครั้งเมื่อสัมผัสอุปกรณ์ในที่ส่วนรวม เพราะเชื้อโคโรน่าไวรัส สามารถอาศัยอยู่บนพื้นผิวพลาสติกและเหล็กได้ถึง 72 ชั่วโมง

หลีกเลี่ยงการแตะหรือสัมผัสใบหน้า ไม่ว่าจะเป็น ดวงตา จมูก และ ปาก ไม่ว่าจะกำลังโดยสารรถสาธารณะอยู่หรือไม่ก็ตามเพราะ อาจทำให้ติดเชื้อไวรัสได้

งดการสัมผัสมือถือให้น้อยที่สุดในขณะที่ใช้บริการรถขนส่งสาธารณะ แม้ว่าจะเป็นการกระทำที่ยาก แต่ก็ควรที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเตือนตัวเอง โดยลดการสัมผัสโทรศัพท์มือถือ เช่น เปลี่ยนที่พกโทรศัพท์ ตอนแรกอาจพกโทรศัพท์มือถือไว้ในกระเป๋ากางเกงเป็นประจำ ให้เปลี่ยนมาใส่ไว้ในกระเป๋าถือแทน

หาพื้นที่ว่างในขณะที่อยู่ที่สถานีรถบัสหรือรถไฟที่มีผู้คนพลุกพล่านและไม่สามารถย้ายไปบริเวณอื่นได้ หากมีใครกำลังไอหรือจามให้พยายามออกห่างและรีบหันหน้าไปทางอื่นทันที

การโดยสารรถไฟ รถไฟฟ้า ให้พยายามหลีกเลี่ยงช่วงเวลาแออัด หรือควรเลือกเส้นทางที่มีประชาชนไม่หนาแน่นมาก โดยควรเว้นระยะห่าง 2 เมตรเมื่อทำได้ และรอให้ผู้โดยสารภายในขบวนออกจนหมดก่อนที่จะขึ้นไป

ลดการจับเสาและราวตามรถขนส่งสาธารณะ หากไม่สามารถทำได้ ควรใช้เจล หรือ สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างทำความสะอาดมือทันทีหลังจากออกจากระบบขนส่งสาธารณะ และควรจำไว้ว่าอย่าสัมผัส จมูก ตา และปาก หากใช้กระดาษทิชชูจับราวก็ควรทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด

กรณีโดยสารรถแท็กซี่ควรนั่งตอนหลังของรถเท่านั้น เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างผู้ขับรถและผู้โดยสาร ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงการติดต่อของเชื้อไวรัส และควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะโดยสารบนรถ

การโดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้าง ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง งดพูดคุยโทรศัพท์ระหว่างโดยสาร ควรนั่งข้างแทนการนั่งคร่อมเบาะโดยสาร ทั้งพยายามพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือติดตัวตลอดเวลา และหมั่นล้างมือบ่อยๆ

ไม่รับประทานอาหารหรือดื่มน้ำ ในขณะที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะ เนื่องจากมีโอกาสสูงที่จะสัมผัสถูกใบหน้าของตนเอง

ข้อควรปฎิบัติเมื่อต้องเดินทางโดยเครื่องบิน เมื่ออยู่ในบริเวณสนามบินและบนเครื่องบิน ให้ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) อย่างเคร่งครัด โดยทางสายการบินจะกำหนดสัญลักษณ์ไว้ให้สำหรับผู้เดินทาง เช่น พื้นที่เช็คอิน สะพานเทียบอากาศยาน และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน รวมถึงกรอกแบบสำรวจการเดินทาง หรือแบบฟอร์มของสาธารณสุขต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลการเดินทาง

ในระหว่างการเดินทางไม่ว่าจะเป็นบน รถไฟฟ้า รถเมล์ หรือรถไฟใต้ดิน เครื่องบินหากกำลังถือกระเป๋า หรือ ด้านล่างของกระเป๋าอยู่บนพื้นตลอดเวลา ให้ทำความสะอาดโดยใช้แอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ

“ในเมื่อการเดินทางและการไปทำธุระจำเป็นในสถานที่ต่างๆ ท่ามกลางการระบาดไปทั่วของโควิด-19 เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างน้อยข้อปฎิบัติเหล่านี้ก็จะช่วยให้การใช้ชีวิตประจำวันของเรามีความปลอดภัยห่างไกลโรคมากขึ้น”

ข้อมูลนี้หากนำไปปฎิบัติ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง และต่อสาธาราณะชน หากทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ก็จะทำให้การแพร่กระจาย โอกาสติดเชื้อลดน้อยลง ขอให้ทุกคนจงปลอดโรค ปลอดภัย แบบ “ระวัง แต่ไร้กังวล” กันได้ในระดับหนึ่ง

ด้วยรัก และปรารถนาดีจาก Super Pat (323)702-0788