ซุปเปอร์แพท
ปิยะพัชรี ศิลปีรักชาติ ใช้สิทธิ์ ออกเสียง ลงคะแนน เลือกตั้ง หรือยัง?

เมื่อค่ำวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ดิฉันไนฐานะผู้ดำเนินรายการสด ”กฎหมายชาวบ้าน” ออกอากาศเป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์แน็ททีวี ได้รับเกียรติต้อนรับข้าราชการระดับสูงจากประเทศไทย คือคณะกรรมการเลือกตั้งประกอบไปด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ คุณธวัชชัย เทิดเผ่าไทย คุณกิตติพงษ์ บริบูรณ์ พร้อมด้วย รองปลัดกระทรวงต่างประเทศคุณธานี ทองภักดี นำโดยท่านกงสุลใหญ่ประจำนครลอสแอนเจลิสคุณมังกร ประทุมแก้ว ได้ให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เรื่องการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นวันที่ 24 มีนาคมนี้ที่ประเทศไทย

ชาวไทยในแดนไกลทั่วโลกต่างได้ไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร์กันทั่ว นับได้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกามีคนไปลงทะเบียนมากเป็นอันดับที่ 5 ของทั่วโลก 15,010 คนน้อยกว่าประเทศออสเตรเลียที่มีคนลงทะเบียนเป็นอันดับหนึ่งหมื่นหกพันกว่าคน จากผู้ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร์ในทั่วโลก 119,184 คน

คณะกรรมการเลือกตั้งได้ขอร้องให้คนไทยทุกคนที่ลงทะเบียนไว้ไปใช้สิทธิ์กันทุกคนด้วย โดยจะได้รับไปรษณีย์บัตรเลือกตั้งพร้อมสแตมป์ติดกลับคืนส่งไปที่สถานกงสุลใหญ่ภายในวันที่ 15 มีนาคมซึ่งเป็นวันครบกำหนด หรือจะไปหย่อนบัตรด้วยตัวเองได้ที่สถานกงสุลใหญ่ 611 N. Larchmont Blvd., 2nd Floor, Los Angeles CA 90004 ภายในวันนั้นระหว่างเวลาราชการ 9 โมงเช้า - 4 โมงเย็น

ภายในซองบัตรเลือกตั้งจะมีวิธีแนะนำการใช้สิทธิ์ ขอให้ทุกคนอ่านกันด้วย ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจได้ง่าย และ ยังขอย้ำมาอีกว่าหากตัดสินใจไม่เลือกผู้ใด อย่าได้เว้นว่างไว้ ขอให้กาในช่องที่ไม่ประสงค์จะเลือก เพื่อบัตรจะได้ไม่เสียและก็จะไม่เสียสิทธิ์เลือกตั้งอีกด้วย

จากนั้นท่านกงสุลใหญ่มังกร ประทุมแก้วยังเปิดโอกาสให้ชาวไทยได้พบและซักถามปัญหาคณะกรรมการเลือกตั้งที่บ้านพักท่านกงสุลใหญ่และที่วัดไทยในวันเสาร์ตอนเย็นและวันอาทิตย์หลังถวายเพลแล้วอีกด้วย สำหรับรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารของการเลือกตั้งติดตามได้จากเว็บไซต์ www.thaiconsulatela.org เฟสบุ๊ค Royal Thai Consulate-General, Los Angeles ทวิสเตอร์ ThaiCGLA อินสตาแกรม thaiconsulatela และเพิ่มเพื่อนจาก LINE ID ที่ @thaiconsulatela หรือติดต่อที่หมายเลขด่วนเลือกตั้ง (323)327-6156 และ (323)327-6189

จากการฟังข้อมูลมาให้ช่วยประชาสัมพันธ์ว่า ถึงแม้จำนวนผู้ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะน้อยกว่าที่คาดหวังคือ 5,668 คน จากทั่วอเมริกา 15,010 คน นับเป็นจำนวนอันดับที่ 5 ของทั่วโลก ก็ตาม เพียงแต่ขอให้ทุกคนที่ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ช่วยกันใช้สิทธิ์กันทุกคนให้เต็ม 100% ด้วย และขออย่าให้มีบัตรเสีย จะเป็นการดีอย่างยิ่ง ท่านรองปลัดกระทรวงต่างประเทศและคณะกรรมการเลือกตั้งกล่าว

ไปรษณียบัตรการเลือกตั้งทางสถานกงสุลได้ส่งออกไปแล้ว ควรจะถึงผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อย เมื่อได้รับไปรษณียบัตรแล้วขอให้ใช้สิทธิ์และส่งกลับทันที ทั้งนี้ยังมีคลิปชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเลือกคั้งและปิดผนึกซองส่งเอกสารกลับถึงสถานกงสุลใหญ่ผ่านทาง youtube.com อีกด้วย

อีกอย่างที่พึงควรระวังเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้ง ที่มีโทษทางอาญาทั้งจำคุกทั้งปรับ หากทำผิด โดยเฉพาะการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ลงรูปภาพที่อาจเป็นเชิงชักชวนผ่านทางโซเชียลมีเดีย เช่นเฟซบุ๊ค อินสตาแกรมและทางไลน์ เป็นต้น ดูได้ตามภาพที่ลงให้ดูค่ะ

จงช่วยกันพร้อมใจทำหน้าที่พลเมืองดี ออกเสียงเลือกตั้งเพื่อหาคนดีมาบริหารประเทศไทยให้เจริญ


อย่าลืม “วันที่ 15 มีนาคม 2562 คือวันครบกำหนดรับซองไปรษณียบัตรเลือกตั้ง”