ซุปเปอร์แพท
ปิยะพัชรี ศิลปีเชิญร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ได้มีโอกาสไปร่วมประชุมที่สถานกงสุลใหญ่ ณ.นครลอสแอนเจลิส โดยท่านกงสุลใหญ่มังกร ประทุมแก้ว และกงสุลร้อยโทหญิงกรรภิรมย์ วิชาธร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง ขอเชิญชาวไทยทุกๆท่าน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562

สถานกงสุลใหญ่ฯมีกำหนดจะจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนไทยทุกหมู่เหล่าที่อาศัยอยู่ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ได้ร่วมพิธี

1...พิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลที่วัดไทย วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม เริ่ม 9.00เตรียมของตักบาตร สำหรับพระสงค์ 29 รูป

2...กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ (ทำความสะอาด) วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 13.00-15.00 น. ณ.วัดไทย ลอสแอนเจลิส เป็นไปได้ขอความร่วมมือใส่เสื้อโทนสีเหลือง หรือเสื้อทีเชิร์ตไทยนิวเยียร์เพื่อประชาสัมพันธ์งานไทยนิวเยียร์ที่มีขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายนเพื่อถวายความจงรักถักดีและมีความสวยงามอย่างพร้อมเพรียงกัน

3...พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันจันทร์ 6 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 16.30 – 18.00 น. ที่ Taglyan Cultural Complex สุภาพสตรี แต่งกายชุดไทย หรือชุดสุภาพ โทนสีเหลือง สุภาพบุรุษ ชุดเสื้อพระราชทาน หรือสูทและผูกเน็คไทด์ สีเหลือง

ซึ่งในวันพระราชพิธีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันจันทร์นี้นั้น จะมีการซ้อมเข้าแถวทำความเคารพ ถอนสายบัวหรือกราบบังคม เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ห้ามมีการถ่ายทอดสด ส่วนการโพสต์ลงเฟซบุ๊คต้องมีคำบรรยายที่เหมาะสม ห้ามเปิดเสียงโทรศัพท์มือถือระหว่างดำเนินพระราชพิธี จะมีมุมให้ช่างภาพได้ถ่ายรูปเป็นส่วนสัด เพื่อความเรียบร้อย

ในวันเดียวกันหลังจากจบประชุมเรื่องงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ ได้ชม พิธีเปิดนิทรรศการ Thai Artists 2019 : Contemporary Artists Award

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ ดร. กมล ทัศนาญชลี

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ในฐานะประธานศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกา ได้จัดนิทรรศการ Thai Artists 2019 : Contemporary Artists Award เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิลปินไทย ระหว่างวันที่ 19 - 29 เมษายน 2562

ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ โดย นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส อ. กมล ทัศนาญชลี และผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 17.30 น. ที่ผ่านมา

การจัดนิทรรศการฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ เผยแพร่ผลงานศิลปะ

ณ สหรัฐฯ ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้ศิลปินไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะกับ ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ ศิลปะต่างชาติ และภัณฑารักษ์ของพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ในสหรัฐฯ รวมทั้งจัดนิทรรศการเผยแพร่งานศิลปะของศิลปินไทย

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานพิธีเปิด ในวันและเวลาข้างต้น และรับชมนิทรรศการฯ ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 - 29 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นต้นไป ได้ชมภาพและจินตนาการสร้างสรรค์ของบรรดาอาจารย์ศิลปินที่นำผลงานมาโชว์ ด้วยความประทับใจและภูมิใจเป็ยอย่างยิ่ง ขอเชิญผู้สนใจชมนิทรรศการศิลปะและร่วมภูมิใจกับบรรดาศิลปินใทยกันด้วยนะคะ

ด้วยรักและปรรถนาดีจาก Super Pat (323)702-0788