ซุปเปอร์แพท
ปิยะพัชรี ศิลปีอย่าลืมใช้สิทธิ์ ไปเลือกตั้ง 2022 California Primary Election

ช่วยกันเลือก คนดี มีความสามารถ มาบริหารประเทศสหรัฐอเมริกา

สัปดาห์นี้ขอเชิญชวน คนไทยที่เป็นสัญชาติอเมริกันอายุเกิน 18 ปีขึ้นไปในวันเลือกตั้งที่ไม่ได้รับโทษจำคุกหรือมีคดีความทางกฎหมายอาญา ในลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียงที่ได้ลงทะเบียนขอมีสิทธิ์เลือกตั้ง ให้ใช้สิทธิ์ไปเลือกคนดี มีความสามารถเข้ามาบริหารรัฐแคลิฟอร์เนีย หรือบางคนอาจสนใจต้องการ ร่วมงานอาสาสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทั่วเขตลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียงที่มีคนไทยอาศัยอยู่มากที่สุด

2022 California Primary Election จะมีขึ้น June 7, 2022 ผู้ลงทะเบียนมีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนจะได้รับ การเลือกบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ วันสุดท้ายในการลงทะเบียนลงคะแนนเลือกตั้ง 7 มิถุนายน การเลือกตั้งขั้นต้นคือวันที่ 23 พ.ค. 2022

สำนักงานเลือกตั้งในเขตของคุณจะเริ่งส่งบัตรส่งบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 9 พค.2022 ในบัตรลงคะแนนผู้เลือกตั้งขั้นต้นจะมีผู้ให้เลือกในวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา คือ ผู้ว่าการรัฐ รองผู้ว่าการ รัฐมนตรี ต่างประเทศ ผู้ควบคุม ptemb เหรัญญิก อัยการสูงสุด กรรมาธิการประกันภัย สมาชิกของ สรรพากร ผู้ดูแลรัฐ ผู้แทนของสหรัฐฯ ผู้สมัครรับเลือกตั้งอื่นๆในท้องถิ่น

จากนั้น ส่งบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ ของคุณให้มีการประทับตราในหรือก่อนวันเลือกตั้งโดยได้รับวันที่ 14 มิถุนายน 2022 หรือจะมาส่งด้วยตนเองที่กล่องรับบัตรลงคะแนนที่ปลอดภัย หรือไปยังสถานที่เลือกตั้งด้วยตัวเอง

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมีสิทธิ์เลือกตั้ง สามารถสมัครออนไลนได้โดยเข้าไปที่ Register ToVote.ca.gov หาไม่คุณจะเสียสิทธิ์ลงคะแนนไม่ได้

เมื่อเราได้เป็นคนอเมริกันแล้ว สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการเป็นพลเมืองที่ดี คือการเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเข้ามาบริหารประเทศ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ และผลประโยชน์ของพวกเราชาวอเมริกันทุกคน

การเลือกตั้งในสหรัฐ คือการเลือกตั้งบุคคลเพื่อเข้าไปทำหน้าที่ในระดับ รัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่น ของสหรัฐ ในระดับรัฐบาลกลาง ประมุขของรัฐคือประธานาธิบดี ได้รับการเลือกตั้งทางอ้อมโดยประชาชนของแต่ละรัฐผ่านคณะผู้เลือกตั้ง ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสหรัฐ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะลงคะแนนในแบบ popular vote ของรัฐของตน และเป็นการเลือกตั้งทางตรงจากประชาชนของแต่ละรัฐ มีตำแหน่งจำนวนมากถูกเลือกตั้งในระดับรัฐ แต่ละรัฐมีการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐและสมาชิกสภานิติบัญญัติเป็นอย่างน้อย นอกจากนี้ยังมีการเลือกตั้งตำแหน่งในระดับท้องถิ่นซึ่งคือ เคาน์ตี นคร เมือง ชุมชน โบโรฮ์ และหมู่บ้าน รวมถึงเขตเมืองพิเศษและเขตพื้นที่การศึกษาที่อาจมีฐานะเหนือกว่าเคาน์ตีหรือเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆด้วยเช่นกัน

วิธีที่ถูกใช้กันมากที่สุดในการเลือกตั้งของสหรัฐคือระบบแบ่งเขตคะแนนสูงสุด ที่ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะชนะการเลือกตั้ง [3] บางรัฐอาจใช้ระบบแบ่งเขตสองรอบ ซึ่งหากไม่มีผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียงตามที่กำหนดก็จะมีการเลือกตั้งรอบที่ 2 ระหว่างผู้สมัคร 2 คนที่มีคะแนนมากที่สุด

ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐยังคงรุนแรง ทำให้หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศขาดแคลนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุด

แต่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา หน่วยเลือกตั้งในหลายรัฐพบว่ามีผู้สมัครเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในหน่วยเลือกตั้งจำนวนมากกว่าปีอื่นๆ และผู้สมัครเกินครึ่งเป็นวันรุ่นอายุ 16 - 20 ปี

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า The Poll Hero Project จัดตั้งขึ้นมาเพื่อระดมอาสาสมัครกลุ่มวัยรุ่นนักเรียนม.ปลายเข้ามาทำงานในหน่วยเลือกตั้ง โดยระบุว่าแม้พวกเขาจะยังไม่สามารถลงคะแนนได้ในปีนี้ แต่หน้าที่ของพวกเขาคือการช่วยเหลือคนอื่นในการลงคะแนน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครผ่านกลุ่มแล้วมากกว่า 35,000 คน

นี่ถือเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในสหรัฐ หลังจากสถิติการเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มวัยรุ่นมักจะไม่สนใจการเลือกตั้ง เพราะพวกเขามองว่าปัญหาของวัยรุ่นเช่นการศึกษาและประเด็นความหลากหลายทางเพศมักไม่ได้รับความสนใจจากนักการเมือง

ขณะที่เจ้าหน้าที่เลือกตั้งต่างรู้สึกยินดีกับปรากฎการณ์ดังกล่าว พวกเขามองว่าเยาวชนคือจิ๊กซอว์ที่เข้ามาแก้ช่องโหว่ด้านเทคโนโลยีซึ่งเกิดปัญหาบ่อยครั้งในการเลือกตั้ง และพวกเขาหวังว่านี่จะกลายเป็นวัฒนธรรมวัยรุ่นยุคใหม่ที่จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งต่อๆไปด้วย

แล้วพวกเราในฐาะชนกลุ่มน้อยที่ส่วนมากได้โอนสัญชาติเป็นชาวอเมริกันเรียบร้อยแล้ว ทางรัฐกำลังต้องการอาสาสสมัครชาวไทยช่วยหน่วยเลือกตั้ง 2022 จำนวน 100 คน โดยเฉพาะแถบ Monterey Park and San Gabriel ตองการ 6 คน

อาสาสสมัคน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ มีสัญชาติอเมริกัน เข้าใจภาษาอังกฤษพอสมควร มีความรู้ทางใช้คอมพิวเตอร์ได้พอประมาณ สามารถเลือกจำนวนวัน ที่จะอาสาทำงานกับหน่วยเลือกตั้ง 10 วัน ตั้งแต่ May 28 – June 7 หรือทำเพียง 4 วัน ตั้งแต่ June 4 – 7 เริ่มงาน 9am – 8pm.ทุกวัน วันสุดท้าย เริ่มงาน 6am. จนกว่างานจะเสร็จ ต้องไปฝึกอบรมทางออนไลน์ในคอมพิวเตอร์ และส่วนตัวเป็นกรุ๊ป ผ่านการฉีดวัคซีนแล้ว มีค่าตอบแทนวันละ $100ติดต่อคุณ Marky (562)345-8359 ช่วงทำงาน ยกเว้น ช่วงพักกลางวันบ่าย 1-2 ไม่สามารถรับฝากข้อความได้

เหมาะสำหรับผู้ที่เกษียนแล้ว ไปเป็นอาสาสมัครช่วยหน่วยเลือกตั้ง ได้แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดี ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้พบเพื่อน ได้ออกกำลังสมองและกำลังกาย เพียง 4 วัน หรือ 10 วัน น่าสนใจดีนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดี

ด้วยรักและปรารถนาดี จาก Super Pat (323)702-0788