ซุปเปอร์แพท
ปิยะพัชรี ศิลปีมารู้จัก กงสุลใหญ่ลอสแอนเจลิส คนใหม่ คุณต่อ ศรลัมพ์

ฉบับนี้ขอต้อนรับพ่อเมืองคนใหม่ของเมืองนครลอสแอนเจลิส ท่านกงสุลใหญ่ คุณต่อ ศรลัมพ์ ที่เพิ่งมาประจำการ เป็นตัวแทนประเทศไทย และดูแลคุ้มครองชาวไทยในแอลเอและเมืองใกล้เคียงอีก 13 รัฐ กันว่าเป็นใครมาจากไหน มีนโยบายที่จะนำพาพวกเราให้มีความก้าวหน้า อยู่อย่างมีความสุข ปลอดภัย ไร้กังวลอย่างไรบ้าง

ดิฉันจะพาแฟนคลับคุณๆผู้อ่านไปรู้จัก ประวัติกงสุลใหญ่ ณ.นครลอสแอนเจลิส คนใหม่ คือ คุณต่อ ศรลัมพ์


การศึกษา

2539 - ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2541 – ปริญญาโท สาขาเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย Warwick สหราชอาณาจักร

2555 – ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2560 - หลักสูตรนักบริหารการทูต สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ


กระทรวงการต่างประเทศ การทำงาน

2539 - รับราชการในกระทรวงการต่างประเทศในตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ

2541 - เลขานุการตรี ส านักนโยบายและแผน

2542 - เลขานุการตรี กรมเอเชียตะวันออก

2543-2547 - กงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

2547-2548 - เลขานุการเอก กรมอาเซียน และกรมการกงสุล

2548-2549 - เลขานุการเอก ส านักงานรัฐมนตรี

2550-2554 - กงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

2554-2557 - ที่ปรึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

2557-2561 - อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

2561-2563 – ผู้อำนวยการกองแอฟริกา กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

2563-2564 – ผู้อำนวยการกองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

5 พฤศจิกายน 2564- รับตำแหน่ง กงสุลใหญ่ ณ.นครลอสแอนเจลิส USA.

นับได้ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่น่าชื่นชมคนหนึ่งทีเดียว ดีใจมากมายที่ชาวแอลเอและเมืองใกล้เคียงจะได้ ทรัพยากรณ์บุคคลมาเป็นผู้นำในแดนไกลให้ชุมชนไทยในแดนไกลมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

จากการได้พบท่านกงสุลใหญ่คุณต่อ ศรลัมพ์ 2 ครั้ง ในงาน รวมน้ำใจไปให้น้อง และ วันแถลงข่าวและพบปะชุมชนของท่านกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิส มีโอกาสได้รับฟังนโยบาย 5S ที่ท่านกสญ.และทีมงานได้คิดค้นขึ้นมา อดที่จะทึ่งและประทับใจ ในความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้ แน่ใจว่าท่านต้องทำการบ้านหาข้อมูลชุมชนไทยในแอลเอก่อนที่จะเดินทางมารับตำแหน่งที่แอลเอนี้เป้นอย่างดี มาดูนโยบายกัน 1.. Service ให้การบริการ ซึ่งประกอบไปด้วย นวัตกรรม, จิตบริการ, ถูกต้อง, โปร่งใส 2..Safety ความปลอดภัย ประกอบไปด้วย ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ, การติดต่อเข้าถึงรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศ 3..Solidarity ความสามัคคี ประกอบไปด้วย การเข้าถึง, ความเข้าใจ, การเปิดกว้าง/รับฟัง, ความเชื่อมโยง 4..Soft Power ประกอบไปด้วย ประกอบไปด้วย ดิจิทัล, อาหารไทย, มวยไทย ล นวดแผนไทย, ศาสนา, ดนตรี/นาฎศิลป์ไทย 5..Synergy การรวมพลัง ประกอบไปด้วยสื่อมวลชน, สถานกงสุลใหญ่, ทีมประเทศไทย, ชุมชนไทย, ภาครัฐ ภาคประชาชน

มีผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าวและพบปะชุมชนประมาณไม่เกิน 50 คน ตามนโยบายป้องกัน โควิด ท่านกสญ.เปิดโอกาสให้ถามและตอบปัญหา ซึ่งได้ตอบทุกคำถามอย่างชาญฉลาด สมกับเป็นคนรุ่นใหม่ ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือล้น ยิ้มแย้มแจ่มใส เข้าถึงชุมชนโดยไม่ถือเนื้อ ถือตัว ประทับใจกับนโยบาย และบุคคลิกของท่านกงสุลใหญ่ต่อ ศรลัมพ์ ดีใจที่ได้ผู้นำเป็นคนรุ่นใหม่ตัวแทนของประเทศไทยในแดนไกลแห่งนี้ ยินดีต้อนรับค่ะ และยินดี ที่จะได้เป็นส่วนหนึงของนโยบายใต้หัวข้อ Synergy การรวมพลังช่วยกันทำให้ชุมชนดีขึ้นในทุกๆทางค่ะ


ด้วยรักและปรารถนาดี จาก Super Pat (323)702-0788