ซุปเปอร์แพท
ปิยะพัชรี ศิลปีประมวลภาพแห่งความสุข..

ขอส่งภาพความสุขมาให้จากยุโรป 4 ประเทศ เยอรมัน, ออสเตรีย, สโลวาเกีย และ ฮังการี่