ซุปเปอร์แพท
ปิยะพัชรี ศิลปีสุภาษิต “ทำดี ได้ดี “ นั้นมีจริงจากประสบการณ์จริง ที่เกิดกับดิฉัน

ฉบับนี้ขออนุญาติแบ่งปันประสบการณ์ดีๆที่ดิฉันมีความภูมิใจ ประทับใจและตื้นตันใจ กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับดิฉันโดยไม่คาดคิดมาก่อน ในการได้รับรางวัล “Community Partner Award” จากองค์กรณ์ Asian Americans Advancing Justice สาขา Los Angeles ซึ่งเป็นองค์กรณ์ใหญ่ที่สุดองค์กรณ์หนึ่งของรัฐแคลิฟอรืเนีย ซึ่งได้จัด งานเลี้ยงครบรอบ 36th Anniversary Dinner เมื่อวันที่ October 17, 2019 ที่ Westin Bonaventure Hotel, Downtown, Los Angeles CA . พร้อมกันกับเพื่อนร่วมอาชีพนักข่าวอีก 5 สถาบัน

“Community Partner Award” แปลเป็นไทยว่า “รางวัลพันธมิตรชุมชน” เป็นรางวัลอันทรงเกียรติให้กับที่ผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชนร่วมด้วยช่วยกัน

การอุทิศตนทำประโยชน์ให้กับชุมชนหรือคนอื่น ดิฉันไม่เคยคาดหวังในการรับผลตอบแทนใดๆ ไม่เคยวางแผน ไม่เคยคาดหวัง ไม่เคยคิดทำเอาชื่อเสียง ไม่แสวงหาผลประโยชน์ ขอเพียง แค่เพียงนำความสุข อิ่มเอมเปรมใจที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้ชุมชนเท่านั้นเป็นความพอใจของดิฉันอย่างมาก ดิฉันได้ทำติดต่อกันมานับได้ 50 ปี มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่โอกาสจะอำนวย ตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่อเมริกาแห่งนี้ นับเป็นการปิดทอง หลังพระก็ว่าได้ ดิฉันยอมรับว่ามีความสุขกับการได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเท่าที่จะทำได้

ย้อนไปเมื่อ 15 ปีที่แล้ว สถานี NAT TV. เป็นสถานีโทรทัศน์ของคนไทย สื่อสารให้คนไทยลาว เขมร ได้รับชมข่าวสารการบันเทิง ฯลฯ นับเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของคนไทยในอเมริกา มีคุณบัญญัติ นพคุณ ผู้อำนวยการและเจ้าของสถานีได้ดำริจัดรายการ “กฏหมายชาวบ้าน” หรือ ‘Lawyer Talk” เป็นรายกายอดนิยมของสถานีมีสถิติที่ผู้ชมโทรศัพท์เข้ามมากที่สุดรายกสรหนึ่งทีเดียว เพราะรายการได้เชิญทนายความผู้ทรงคุณวุฒิ, นักสังคมสงเคราะห์, ข้าราชการทั้งของรัฐบาลอเมริกาและของประเทศไทย เป็นแขกกิตติมศักดิ์มาออกรายการ แนะนำให้ผู้ชมได้รู้จักและซักถามปัญหาต่างๆได้ ในขั้นพื้นฐานของข้อมูลที่พวกเขาถนัดด้วยการโทรศัพท์มี่ห้องส่งสถานีตอบปัญหากันสดๆ ตัวจริงเสียงจริงโดยไม่คิดค่าบริการใดๆทั้งสิ้น

รายการ Lawyer Talk นี้ เป็นรายการสด ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 8.00-9.00pm หลังจากได้รับความนิยมมากขึ้นจึงพิ่มเวลาเป็น 8.00-9.30pm. เป็นรายการสดมีสาระเนื้อหาให้ความรู้ด้านต่างๆ รวมทั้งเรื่องกฎหมายต่างๆ ด้านการเข้าเมือง ด้านครอบครว อาชญกรรม กฏหมายระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ฯลฯ ขั้นพื้นฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่องสวัสดิการผลประโยชน์จากรัฐบาล ค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ การลงทุน อสังหาริมทรัพย์ การเกษียนรับเงินบำนาญ รวมทั้งนักการเมือง ข้าราชการทั้งของอเมริกาและข้าราชการไทย รวมทั้งสถานกงสุลใหญ่ สนง.ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สนง.ท่องเที่ยว และอีกมากมาย โดยทนายความและผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขา ให้เกียรติมาร่วมรายการหมุนเวียนสลับกันไปในแต่ละสัปดาห์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านโทรศัพท์เข้ามาถามปัญหาที่เดือดร้อนโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นการประหยัดเงินค่าปรึกษาทนายความที่มีราคาสูงพอสมควรได้อย่างดียิ่ง

ในฐานะที่ดิฉันได้รับบทบาทเป็นพิธีกรดำเนินรายการ Lawyer Talk ขอขอบคุณสถานี NAT TV.ที่มอบรายการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างมากมายในด้านความรู้ช่วยไขปัญหาที่เดือดร้อน พร้อมให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างมาก มา ณ.ที่นี้ด้วย จึงทำให้ดิฉันได้รับรางวัล “พันธมิตรชุมชน” จากองค์กรณ์ใหญ๋ที่สุดองค์กรณ์หนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียภาคใต้ คือ Asian Americans Advancing Justice เป็นองค์กรณ์ไม่แสวงกำไร ช่วยคนที่มีรายได้น้อยให้มีสิทธิ์มีเสียงในอเมริกาอย่างสง่าผ่าเผย จะเรียกว่า สนับสนุนส่งเสริมสิทธิ์มนุษยชนให้ชาวเอเชี่ยนอเมริกัน ชุมชนฮาวายและและชุมชนหมู่เกาะแปซิฟิค ให้มีสิทธิเสรีเท่าเทียมกันเพื่อการอยู่ร่วมกันในประเทศอเมริกาอย่างอบอุ่นและสามัคคี โดยไม่ถูกเอาเปรียบ

Asian Americans Advancing Justice, The nation’s largest legal organization serving Asian Americans, Native Hawiians and Pacific Islanders through direct legal services, impact litigation, policy advocacy, leadership development and capacity-building.

The mission is to advocate for civil rights, provide legal services and education, and build coalitions to positively influence and impact Asian Americans, Native Hawiians, and Pacific Islanders and to create a more equitable and harmonious society.

ขอขอบคุณ AAAJ ที่ให้เกียรติส่งทนายความและผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขาสละเวลาเป็นแขกกิตติมศักดิ์มาออกรายการ Lawyer Talk ตลอดเวลา 15 ปี ให้ข้อมูลความรู้ต่อชุมชนไทย ลาว เขมร มากมาย

และดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติ พร้อมทั้ง ขอขอบคุณอย่างสูงที่องค์กรณ์ AAAJ เห็นคุณค่าจากการเสนอผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องมาตลอด 15 ปี โดยเลือกดิฉันให้เป็นคนหนึ่งใน 6 นักข่าวที่รับรางวัล” Community Partner Award”อันทรงเกียรตินี้

ดิฉันไม่ได้คาดหวังหรือคาดคิดมาก่อน เพราะดิฉันได้รับผลตอบแทนคือ “ความสุข” ทุกครั้งที่ได้ออกรายการให้ข้อมูลที่ให้ความรู้และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในชุมชนได้อย่างเต็มเปี่ยมแล้ว แม้จะไม่ได้รับรางวัลใดๆตอบแทนเลยก็ตาม ภูมิใจกับรางวัล “Community Partner Award” จะขอทำคุณประโยชน์ต่อไป

ด้วยรักและปรารถนาดีจาก Super Pat (323)702-0788

ขอโมทนาบุญกับผู้ใจบุญร่วมบริจาคกฐินสามัคคีวัดอริยวงศ์เพิ่มเติมเมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 19 ได้ยอดบริจาค

ทั้งหมด $20,099.98 สาธุ ขอให้บุญหนุน กุศลส่งต่อผู้ใจบุญทุกท่านด้วย

Inprinting $200, Vicky Sripipat $100, Neerat Lax-C $100, Wan Wang –Usa Siripat and Family $100, ห้องอาหารตำหนักไทย $100, Judy and Friends $500, Patty Dunn $50, Roong $50 Paula $30, Alisaya Butsapak $ 200 โมทนาบุญเจ้าค่ะ