ซุปเปอร์แพท
ปิยะพัชรี ศิลปีเทศน์มหาชาติ

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019 ดิฉันและครอบครัวดีใจมากที่ได้เป็นเจ้าภาพสวดกัณฑ์เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ 5 ชูชก ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ เมืองชิโน่ฮิลส์ จากการที่คุณน้องรัตนา กิจนาธรรม ซึ่งเป็นประธานจัดหาทุน ศรีภรรยาของคุณวัชรินทร์ กิจนาธรรมซึ่งคอยอำนวยความสะดวกพร้อมมอบรูปภาพที่ประทับใจไว้เป็นที่ระลึก เป็นผู้บอกบุญมา

ก่อนอื่น ดิฉัน ขอท้าวความเล็กน้อยว่า ดิฉันและสามีคุณเชน ศิลปีและครอบครัวเคยเป็นประธานทอดกฐินพระราชทานเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557 ซึ่งปีนั้นเป็นปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระประทานกฐินพระราขทานให้วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นปีแรก นำความปลื้มปิติมาสู่ครอบครัวศิลปีของเราอย่างล้นพ้นที่ได้ร่วมบุญใหญ่ในครั้งนั้น ได้ปัจจัยเข้าวัดทั้งหมด $56,400. เทียบสกุลเงินบาท 1,804,800.

คุณน้องรัตนา กิจนาธรรมเป็นผู้บอกบุญมาตั้งแต่ก่อนดิฉันจะไปเที่ยวล่องเรือสำราญอลาสก้าครู๊ซเมื่อเดือนกรกฎาคม หลังจากกลับจากอลาสก้าจึงได้โอกาสชวนครอบครัวและเพื่อนๆสมาชิกสโมสรรักสุขภาพมาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดกัณฑ์เทศน์ ซึงวันนี้ รตท. พรชัย หรือผู้หมวดเคน ทรรพวสุได้มาทำบูญครบรอบ 100 วันให้คุณแม่อรุณี ทรรพวสุด้วย จึงมีผู้มาร่วมทำบุญกันล้นหลามโบสถ์ มีผู้นำอาหารคาวหวานมากมายมาถวายเพลหลังจากตักบาตรกันเรียบร้อยเราโชคดีได้รับฟังกัณฑ์เทศน์จาก

ท่านพระครูสังฆรักษ์อุดมศิลป์ พรหฺสาโร เป็นผู้แสดงธรรม น่าฟัง ประทับใจอิ่มบุญ อิ่มอกอิ่มใจกันทุกคน ได้เงินติดกัณฑ์เทศน์จำนวน$675 ถวายปัจจัยองค์พระ 4 รูป $220 ไม่รวมเงินปัจจัยทำบุญจากเจ้าภาพรายอื่นๆอีกต่างหาก จึงขอโมทนาสาธุกับผู้ใจบุญส่งเสริมสนับสนุนพระศาสนาพุธเพื่อสมทบทุนเป็นปัจจัยให้ทางวัดพระธาตุดอยสุเทพได้สร้างอุโบสถเพื่อสืบทอดศาสนาให้อนุชนรุ่นหลังต่อไปได้อย่างสำเร็จ อิ่มบุญและดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนี้

เรามารู้จักการเทศน์มหาชาติ เทศน์มหาชาติ คือ เทศนาเวสสันดรชาดก เป็นบุญพิธีที่นิยมจัดให้มีกันมาแต่โบราณ ส่วนมากจัดให้มีในวัดเป็นหน้าที่ของชาวบ้านและวัดนั้น ๆ จะตกลงร่วมกันจัด ปกตินิยมให้มีหลังฤดูทอดกฐิน ผ่านไปแล้วจนตลอดฤดูเหมันต์ นิยมจัดเป็นงานสองวัน คือ วันเทศน์เวสสันดรชาดกทั้ง ๑๓ กัณฑ์วันหนึ่ง และวันเทศน์จตุราริยสัจจกถา ท้ายเวสสันดรชาดกอีกวันหนึ่ง

วันแรกเริ่มงานด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระทั้งวัด หรือเลี้ยงพระตามจำนวนที่เห็นสมควร แล้วเริ่มเทศน์เวสสันดรชาดก ตามแบบเทศน์ต่อกันไปจนสุด ๑๓ กัณฑ์ ถึงเวลากลางคืนบางแห่งจัดปีพาทย์ประโคมระหว่างกัณฑ์หนึ่ง ๆ ตลอดทั้ง ๑๓ กัณฑ์ด้วย

วันรุ่งขึ้น ทำบุญเลี้ยงพระอีกแล้วมีเทศน์ จตุราริยสัจจกถาในระหว่างเพลจบแล้วเลี้ยงพระเพลเป็นอันเสร็จพิธี

ระเบียบพิธีในการเทศน์มหาชาติ ที่นิยมกันเป็นหลักใหญ่ ๆ ดังนี้

๑) ตกแต่งบริเวณพิธีให้มีบรรยากาศคล้ายอยู่ในบริเวณป่า ตามท้องเรื่องเวสสันดรชาดก โดยนำเอา ต้นกล้วย ต้นอ้อย และกิ่งไม้มาผูกตามเสา และบริเวณรอบ ๆ ธรรมาสน์ ประดับธงทิว และ ราวัติ ฉัตร ตามสมควร

๒) ตั้งขันสาครใหญ่ หรือจะใช้อ่างใหญ่ที่สมควรก็ได้ใส่น้ำสะอาดเต็ม สำหรับปักเทียนบูชาประจำกัณฑ์ ในระหว่างที่พระเทศน์ น้ำในภาชนะที่ตั้งนี้เสร็จพิธีแล้ว ถือว่าเป็นน้ำพระพุทธมนต์ที่สำคัญ ภาชนะใส่น้ำนี้ตั้งหน้าธรรมาสน์ กลางบริเวณพิธี

๓) เตรียมเทียนเล็ก ๆ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม แล้วนับแยกจำนวนเป็นมัด มัดหนึ่งมีจำนวนเท่าคาถาของกัณฑ์หนึ่ง แล้วทำเครื่องหมายไว้ให้ทราบ ว่ามัดไหนสำหรับบูชาคาถากัณฑ์ใด เมื่อถึงคราวเทศน์กัณฑ์นั้นก็จะเอาเทียนมัดนั้นออกจุดบูชาติดรอบ ๆ ภาชนะน้ำ ต่อกันไปจนจบกัณฑ์ให้หมดมัดพอดี ครบ ๑๓ กัณฑ์ถ้วน จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม เท่าจำนวนคาถา บางแห่งนิยมทำธงเล็ก ๆ ๑,๐๐๐ คัน แบ่งจำนวนเท่าคาถาประจำกัณฑ์เช่นอย่างเทียน แล้วปักธงบูชาระหว่างกัณฑ์บนหยวกกล้วย แต่การใช้ธงไม่เป็นที่นิยม เช่น เทียน การจุดเทียนหรือปักธงบูชากัณฑ์ดังกล่าวเป็นหน้าที่ของเจ้าภาพผู้รับกัณฑ์นั้น ๆ

การเทศน์เวสสันดร มีวิธีเทศน์เป็นทำนองโดยเฉพาะ จะต้องได้รับการฝึกอบรมศึกษาต่อท่านผู้ทรงคุณวุฒิทางนี้เป็นพิเศษ ส่วนการเทศน์จตุราริยสัจจกถา มีระเบียบพิธีอย่างเทศน์ในงานดังกล่าวแล้วข้างต้น

ดิฉันและครอบครัวได้ติดกัณฑ์เทศน์ กัณฑ์ที่ ๕ ชูชก เป็นกัณฑ์ที่ชูชกได้นางอมิตดามาเป็นภรรยา และหมายจะได้โอรสและธิดาพระเวสสันดรมาเป็นทาส ในแคว้นกาลิงคะมีพราหมณ์แก่ชื่อชูชก พำนักในบ้านทุนวิฐะ เที่ยวขอทานตามเมืองต่างๆ เมื่อได้เงินถึง ๑๐๐ กหาปณะ จึงนำไปฝากไว้กับพราหมณ์ผัวเมีย แต่พราห์มได้นำเงินไปใช้เป็นการส่วนตัว เมื่อชูชกมาทวงเงินคืนจึงยกนางอมิตดาลูกสาวให้แก่ชูชก นางอมิตดาเมื่อมาอยู่ร่วมกับชูชก ได้ทำหน้าที่ของภรรยาที่ดี ทำให้ชายในหมู่บ้านเปรียบเทียบกับภรรยาตน หญิงในหมู่บ้านจึงเกลียดชังและรุมทำร้ายทุบตี นางอมิตดา ชูชกจึงเดินทางไปทูลขอกัณหาชาลีเพื่อเป็นทาสรับใช้ เมื่อเดินทางมาถึงเขาวงกตก็ถูกขัดขวางจากพรามเจตบุตรผู้รักษาประตูป่า

ท่านพระครูสังฆรักษ์ อุดมศิลป์ พรหฺสาโร ได้สรุปใจความสำคัญของกัณฑ์เศน์ชูชกนี้ไว้ว่า

1...จงรูจักกตัญญูรู้คุณบิดามารดาผู้มีพระคุณดังเช่นนางอมิตตาที่ยอมปฏิบัติตามคำของพ่อแม่ที่ยกนางให้เป็นเมียชูชกเพื่อล้างหนี้

2....ให้รู้จักหน้าที่ของตัวเองดังที่นางอมิตตาไปฎิบัติตนเป็นภรรยาที่ดีจนผู้คนอื่นๆอิจฉา และชูชกได้ปฎิบัติตนเป็นสามีที่ดีด้วยการดุแลภรรยานางอมิตตาไม่ให้ต้องทำงานลำบากด้วยการเดินทางไปทูลขอกัณหาชาลีให้มารับใช้

เป็นอุทาหรณ์เป็นการสื่อสารให้คนฟังได้คิด มีสติรู้ว่า กำลังเป็นอะไร ทำอะไร เพื่ออะไร

ผู้ใดที่มีจิตศรัทธาต้องการเป็นเจ้าภาพสวดกัณฑ์เทศน์มหาชาติ แจ้งความจำนงค์ไปที่คุณน้องรัตนา กิจนาธรรม ประธานจัดหาทุนสร้างโบสถ์วัดพระธาตุดอยสุเทพ ชิโน่ฮิลส์ได้ (909) 606-9502

นำบุญมาฝากด้วยรูปภาพ โมทนามายังช่างภาพทุกคน ณ.ที่นี้ด้วย

ด้วยรักและปรราถนาดี Super Pat (323)702-0788 หาอ่านได้ที่ www.thailanewspaper.com คอลัมน์ super pay variety.