ซุปเปอร์แพท
ปิยะพัชรี ศิลปีขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน

มีแฟนคลับถามไถ่กันมามากมายเกี่ยวกับการจะเดินทางไปประเทศไทยในช่วงปิดเมืองด้วยโควิดยังระบาดอยู่ จะต้องเตรียมตัวทำอย่างไรบ้างซึ่งก็ได้แนะนำให้ไปติดต่อขอรับข้อมมูลจากสถานกงสุลใหญ่ตามรัฐที่อยู่ แต่เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระด้านการสอบถามข้อมูลกับทางสถานกงสุลใหญ่ฯต่างๆจึงขอนำมาเผยแพร่ผานทางหนังสือพิมพ์ไทยแอลเอให้ผู้อ่านได้ทราบกันดังนี้ หรือจะเข้าไปค้นหาข้อมูลได้ทางเว็บไซท์https://thaiconsulatela.org/coronavirus/ ก็ย่อมได้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้รับอนุมัติให้จัดทำโควตาส่งคนไทยกลับจากสหรัฐฯ โดยเที่ยวบินที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับไทย (repatriation flight) ตามข้อยกเว้นของ กพท.

เงื่อนไขบุคคลที่สามารถเดินทางกลับไทยโดยเที่ยวบินพิเศษ

1. บุคคลสัญชาติไทย (หากไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทย ให้เข้าไปที่เว็ปไซท์ https://thaiconsulatela.org/coronavirus/)

2. ถือหนังสือเดินทางไทย หรือ หนังสือประจำตัว (CI)

3. จัดซื้อตั๋วเครื่องบิน ตามช่องทางและเงื่อนไขที่จัดหาไว้

4. จัดหาใบรับรองแพทย์ (Fit-to-Fly health certificate)

5. เข้ารับการกักกัน 14 วัน ในที่ที่รัฐกำหนดหรือที่กักตัวทางเลือก


ขั้นตอนการปฎิบัติสำหรับผู้ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย

ขั้นตอนที่ 1 – ลงทะเบียนกลับไทย/รับข่าวสารภาวะฉุกเฉิน

• หากยังไม่เคยลงทะเบียนกลับไทย/รับข่าวสารภาวะฉุกเฉิน สามารถลงทะเบียนได้ที่ thaiembdc.org/emergency reg และดำเนินการในขั้นต่อไปได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการติดต่อกลับจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่

• หากเคยลงทะเบียนแล้ว ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 – ศึกษารายละเอียดเที่ยวบินและติดต่อซื้อตั๋วในช่องทางที่ระบุไว้

• ให้ศึกษารายละเอียดเที่ยวบินและเงื่อนไขที่ thaiembdc.org/repatflights

• ติดต่อซื้อหรือเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินตามช่องทางและเงื่อนไขที่ระบุไว้เท่านั้น

• หากท่านติดต่อสายการบินผ่านช่องทางอื่น ท่านจะไม่ถูกนับอยู่ในโควตาคนไทยกลับประเทศ และสายการบินอาจยกเลิกบัตรโดยสารของท่านในภายหลัง

ขั้นตอนที่ 3 – ยื่นขอใบรับรองการเดินทาง และ ใบยินยอมกักตัว

• เมื่อท่านได้ตั๋วเครื่องบินแล้วให้ยื่นขอใบรับรองการเดินทางได้ที่ thaiembdc.org/intenttoreturnform/

• ท่านต้องกรอกข้อมูลของท่านและแจ้งยินยอมการกักตัว อัพโหลดไฟล์หนังสือเดินทางไทยและตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเลือกกักตัวในสถานที่ควบคุมโรคของรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine: ASQ) ต้องอัพโหลดหลักฐานการสำรองที่พัก ASQ ด้วย

• สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะทยอยตรวจเอกสารตามลำดับวันเดินทาง และส่งใบรับรองการเดินทางและใบยินยอมกักตัวที่มีลายมือชื่อของท่าน ให้ทางอีเมล ประมาณ 2-3 วันก่อนวันออกเดินทาง

• ท่านจะต้องพิมพ์และถือติดตัวในวันเดินทางสำหรับการ check-in ขึ้นเครื่องบินที่สหรัฐฯ และการตรวจคนเข้าเมือง

ขั้นตอนที่ 4 – จัดหาใบรับรองแพทย์ Fit-to-Fly

• จัดหาใบรับรองแพทย์ Fit-to-Fly ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางออกจากสหรัฐฯ (หรือประมาณ 2 วันก่อนวันเดินทาง) โดยศึกษาสถานที่ตรวจและตัวอย่างได้ที่ https://thaiembdc.org/fittofly/

ขั้นตอนที่ 5 – รับใบรับรองและใบยินยอมกักตัว

• สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะทยอยตรวจเอกสารตามลำดับวันเดินทาง และส่งใบรับรองการเดินทางและใบยินยอมกักตัวที่มีลายมือชื่อของท่าน ให้ทางอีเมล ประมาณ 2-3 วันก่อนวันออกเดินทาง

• ท่านจะต้องพิมพ์และถือติดตัวในวันเดินทางสำหรับการ check-in ขึ้นเครื่องบินที่สหรัฐฯ และการตรวจคนเข้าเมือง ขั้นตอนที่ 6 – เอกสารที่ต้องเตรียมในวันเดินทาง

• เมื่อถึงวันเดินทางให้นำ 1) หนังสือเดินทาง หรือ CI 2) ใบรับรองการเดินทางที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ /สถานกงสุลใหญ่ฯ 3) ใบยินยอมกักตัว 4) Fit-to-Fly พร้อมสัมภาระไปเช็คอิน เพื่อออกเดินทางตามปกติ

• ให้นำ hardcopy ของเอกสารทุกฉบับติดตัวไปด้วย

ขั้นตอนที่ 7 – กรอกแบบฟอร์ม ต.8

• ท่านสามารถดาวน์โหลดล่วงหน้าได้ที่ thaiembdc.org/wp-content/uploads/2020/03/T8_form.pdf หรือลงทะเบียนผ่านระบบ phone application ของท่าอากาศยานไทย https://aot-app.kdlab.ai/ หลังจากเช็คอินเรียบร้อยแล้ว

** ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์เดินทางโดยเที่ยวบินส่งคนไทยกลับภูมิลำเนา ท่านไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีก **

ได้ข่าวมาว่าการกักกันตัวที่ประเทศไทย รัฐบาลไทยดูแลอย่างดี มีความสะดวกสบาย โรงแรมดี อาหารอร่อยๆ 3 มื้อ ทุกคนพอใจมาก

หวังว่าบทความนี้คงช่วยอำนวยความสะดวกให้ได้บ้างนะคะ หากจะเดินทางกัน ขอให้เดินทางอย่างปลอดโรคปลอดภัยกันทุกคน ด้วยรักและปรารถนาดีจาก Super Pat (323)702-0788