ซุปเปอร์แพท
ปิยะพัชรี ศิลปีสมาคมรักสุขภาพและลีลาศแห่งแคลิฟอร์เนีย

Healthy - Wealthy – Happy & Dance Club of CA.

วันนี้ขอแนะนำสมาคมหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งและอยู่เบื้องหลังของการทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม ชุมชนไทย ในอเมริกาและประเทศไทย คือ

“สมาคมรักสุขภาพและลีลาศแห่งแคลิฟอร์เนีย” มีความเป็นมาอย่างไร มาติดตามอ่านกัน ดิฉันขอเป็นผู้แนะนำ...

สมาคมรักสุขภาพฯ ก่อตั้งจาการรวมตัวของสมาชิกที่รักการสังสรรค์ ออกกำลังกายและต้องการคืนกำไรให้สังคม ด้วยการมอบความสุข ทำชีวิตให้มีคุณภาพ เมื่อปี 2006 ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนสถานะภาพจากชมรมฯเป็นสมาคมฯเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2019

โดยมี

นางปิยะพัชรี ศิลปี (Super Pat)เป็นนายกชมรมฯ ปี 2006-2012

นายเชนวริธ ศิลปี เป็นนายกชมรมฯ ปี 2012-2019

นางแคทธี่ เกศสมบูรณ์ เป็นนายกสมาคมฯ ปี 2020 เริ่มรับตำแหน่ง วันที 6 พฤศจิกายน 2019

จุดประสงค์ของสมาคมฯ

1...เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ ออกกำลังกายด้วยการลีลาศ บอลลูม ลาติน และไลน์แด๊นซ์ ฯลฯ

2..ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการร้องเพลงเพื่อบริหารปอด ฝึกการหายใจ และฝึกทักษะให้ดูดีต่อหน้าสาธารณชน

3...สังสรรค์สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ซึ่งกันและกัน

4...ให้ความรู้ด้านสุขภาพ การโภชนาการ การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ จากการบรรยายของผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาด้านต่างๆ

5...จัดทัศนาจร เปิดโลกกว้างเพื่อพักผ่อน หย่อนใจเพิ่มวิสัยทัศน์ ในทางบวก ท่องเที่ยวไปทั่วทั้งในประเทศและต่างประเทศให้จิตใจ เบิกบานแจ่มใส ด้วยราคายุติธรรม

6...ร่วมด้วยช่วยกันทำคุณประโยชน์ด้วยการคืนกำไรสู่สังคม ฯลฯ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมาคมฯได้จัดงานการกุศล นำปัจจัยช่วยเหลือหลายองค์กร อาทิเช่น มูลนิธิโฮมฮัก มูลนิปอเต๊กตึ๊ง มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ บริจาคโลงศพไม่มีญาติ มูลนิพระบาทน้ำพุ มูลนิธิสุนัข-แมวจรจัด ไถ่ชีวิตโคกระบือ ช่วยเหลืออุทกภัยทั่วโลก แผ่นดินไหว น้ำท่วม ไฟไหม้ บริจาคทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน หาทุนบำรุงพระศาสนาให้วัดวาอารามต่างๆเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจแก่คนเดือดร้อนใจ เช่น ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ฝังลูกนิมิตร ยกช่อฟ้า ฯลฯ มีการประกวดขวัญใจสมาคมรักสุขภาพซึ่ง ขวัญใจคนแรกได้แก่ คุณชาลิณี พรบิดา ขวัญใจคนที่สองได้แก่ แฟรนี่ นูเย่น และสุธิณา บำรุงรัตน์

นับตั้งแต่วันที่มอบตำแหน่งให้กับนายกสมาคมฯคนใหม่เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2019 ได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนเป็นการช่วยคืนกำไรให้สังคมจำนวนหนึ่ง ทางสมาคมฯมีมติให้ตัวแทนที่กำลังจะเดินทางไปเมืองไทยนำเงินไปบริจาคให้มูลนิธิพระบาทน้ำพุ$500 เป็นการประเดิมจุดประกายฝันให้เป็นจริงสมดังเจตนารมย์และเป็นการเริ่มต้นที่ดี

ขอปรบมือให้กับการก้าวเดินอย่างสง่าผ่าเผยของสมาคมรักสุขภาพฯภายใต้การนำของนายกสมาคมฯคนใหม่ปี 2020 “คุณแคทธี่ เกศสมบูรณ์”

ด้วยรักและปรารถนาดีจาก Super Pat (323)702-0788