ซุปเปอร์แพท
ปิยะพัชรี ศิลปีร้อน..ร้อน..ร้อน..ภาวะโลกร้อน ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวัน

เพิ่งย่างเข้าฤดูใบไม้ร่วงมาได้เพียง 2 – 3 วัน แต่อากาศของหน้าร้อนยังไม่ยอมจากไป แต่ทวีความรุนแรง ดันอุณหภูมิขึ้นไปเกิน 100 องศาหลายวันอยู่ ไหนจะมีไฟไหม้ป่า ไหนจะน้ำท่วม เกิดอุทกภัยไปทั่ว เกือบทุกแห่งบนโลกใบนี้ อเมริกา ยุโรป เอเซีย ต่างก็ไม่เว้น

Super Pat Variety ฉบับนี้ มาพุดคุยกันถึงเรื่องที่หลายๆประเทศกำลังเดือดร้อน ยังไม่มีทีท่าว่าจะเบาบางลง เพื่อไม่ให้ตกประเด็นกับเรื่องที่เกิดขึ้นใกล้ตัวเข้ามาทุกที เรามาคุยกันหาทางช่วยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกคลายร้อนได้บ้าง โดยหาความรู้จากการอ่าน การสนทนา ให้ความสนใจ เห็นใจผู้ประสบอุทกภัย

สภาพอากาศแปรปรวนแบบนี้ เกิดขึ้นไปทั่วโลก สาเหตุมาจากภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัยหลักทำให้เกิดอากาศแปรปรวนทั่วโลก ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นกว่าเมื่อ 30 ปีที่แล้ว 0.8 ํC ทำให้ที่ราบสูงมีสภาพแห้งแล้งขึ้น ประกอบกับการเพิ่มของอุตสาหกรรมใช้เชื้อเพลิงเผาไหม้ เพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจก ทำให้คาดการณ์กันว่าอีก 80 ปี อุณหภูมิจะสูงขึ้นเป็น 4 ํC น้ำทะเลจะสูงขึ้นอีก 1.2 เมตร และหากน้ำแข็งขั้วโลกละลาย น้ำจะเพิ่มระดับถึง 2.5 เมตร ผลจากปัจจัยเหล่านี้ ทำให้เกิดฤดูกาลเหมือนจะคลาดเคลื่อน อากาศแปรปรวน ยิ่งเจอกับพายุเข้าไปอีก ทำให้ปีนี้น้ำมากทั่วทุกแห่งตามข่าวที่ออกอากาศทั่วโลก

อุณหภูมิที่สูงขึ้นและคลื่นความร้อนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้คนทำงานในสหรัฐฯ ประมาณ 32 ล้านคนที่ทำงานกลางแจ้ง เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากการทำงาน และสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 55.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี

ทุกคนคงจะตระหนักถึงปัญหาใหญ่ระดับโลกที่เกิดขึ้นกับมนุษยชาติ นั่นก็คือปัญหาภาวะโลกร้อน ที่กระจายความเสียหายไปทั่วทุกพื้นที่ทั่วโลก และค่อย ๆ เพิ่มความรุนแรงและสร้างการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่เห็นชัดเจนที่สุดคือระดับอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมาย ทั้งนี้สาเหตุของโลกร้อนหลัก ๆ มาจากน้ำมือมนุษย์เรานั่นเอง ในเมื่อเราทุกคนก็รู้ถึงปัญหา รู้ถึงสาเหตุของโลกร้อนแล้ว วันนี้เรามีวิธีลกโลกร้อน ที่ทุกคนสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันมาฝาก


มารู้ 7 วิธีลดโลกร้อน ที่ทำเองได้ง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน

1. วิธีลดโลกร้อนด้วยการ: ลดใช้ถุงพลาสติกและขยะพลาสติก ถุงพลาสติกเป็นของใช้ที่เราทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี แต่ถุงพลาสติกเป็นต้นเหตุใหญ่และเป็นสาเหตุของโลกร้อน เนื่องจากถุงพลาสติกจำเป็นต้องใช้เวลา 450 กว่าปีในการย่อยสลาย แถมการเผาถุงพลาสติกยังก่อให้เกิดสารพิษที่เป็นมลพิษทางอากาศ และสัตว์โลกมากมายต้องเสียชีวิตเพราะถุงและขยะพลาสติกที่เราใช้แล้วทิ้ง ดังนั้นวิธีลดโลดร้อนที่ทำได้ในชีวิตประจำวันคือลดใช้ถุงพลาสติกเป็นอันดับแรก หันมาใช้กระเป๋าผ้า หรือหากซื้อของเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ควรปฏิเสธที่จะรับถุงพลาสติก

2. วิธีลดโลกร้อนด้วยการ: ลดการทานอาหารจากต่างถิ่น การที่เราเลือกกินอาหารที่มาจากต่างถิ่น ต่างประเทศ จำเป็นจะต้องขนส่งด้วยยานพาหนะหลายทอด ทำให้เกิดการสร้างมลพิษในอากาศมากขึ้น ดังนั้นเมื่อเรากินอาหารที่มาจากต่างถิ่นมาก ๆ การขนส่งก็มากขึ้น และเกิดการปล่อยก๊าซพิษไปในชั้นบรรยากาศมากขึ้นนั่นเอง วิธีลดโลกร้อนที่เราทำได้คือ หันมาทานอาหาร พืช ผัก ที่ปลูกในท้องถิ่นของตัวเอง

3. วิธีลดโลกร้อนด้วยการ: ลดการบริโภคเนื้อสัตว์ การทำปศุสัตว์ขนาดใหญ่ จำเป็นต้องใช้เนื้อที่ในการทำถึง 2 ใน 3 ของการทำการเกษตรทั้งหมด เมื่อจำเป็นต้องใช้พื้นที่มากจึงทำให้เกิดการเผาทำลายป่าเพื่อนำพื้นที่ดังกล่าวมาเลี้ยงสัตว์ จนทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้การทำปศุสัตว์ยังก่อให้เกิดก๊าซมีเทนจำนวนมหาศาล ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นสาเหตุของโลกร้อน วิธีลดโลกร้อนที่ง่ายที่สุดคือลดการบริโภคเนื้อสัตว์ลง และหันไปทานผักแทน

4. วิธีลดโลกร้อนด้วยการ: ลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัว ยานพาหนะ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ จะปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ เป็นจำนวนมากขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของโลกร้อน ดังนั้นวิธีลดโลกร้อนที่ทุกคนสามารถช่วยกันทำได้คือ การหันไปใช้รถโดยสารสาธารณะแทนรถส่วนตัว หากจะไปข้างนอกควรไปพร้อม ๆ กันหลายคน หรือหากต้องเดินทางไม่ไกลอย่างหน้าปากซอย ลองเปลี่ยนมาปั่นจักรยาน ลดโลกร้อนแล้วยังช่วยได้ออกกำลังกายอีกด้วย

5. วิธีลดโลกร้อนด้วยการ: ลดการกินอาหารแช่แข็ง อาหารแช่แข็งที่เรากินกันบ่อย ๆ เนื่องจากความสะดวกสบายและรวดเร็ว แต่จริง ๆ แล้วกระบวนการผลิต การขนส่ง และการเก็บรักษา จำเป็นต้องใช้พลังงานสูง ทั้งพลังงานในการผลิต การขนส่งที่ต้องมาพร้อมห้องเย็น และเก็บรักษาในห้องเย็น เมื่อจะทานยังต้องใช้พลังงานจากไมโครเวฟ แถมบรรจุภัณฑ์ยังเป็นกล่องพลาสติก ความสะดวกที่ได้จากอาหารแช่แข็ง 1 กล่อง เป็นการสูญเสียพลังงานและเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนแบบที่เราคาดไม่ถึง วิธีลดโลกร้อนที่เราทำได้ก็คือ การหันมาทานอาหารที่ทำใหม่ ๆ จะดีกว่า

6. วิธีลดโลกร้อนด้วยการ: เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ปัจจุบันมีหลอดไฟหลากหลายชนิด หลอดไฟที่เป็นตัวการในการก่อนให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดคือ หลอดไส้ ที่กินไฟ สว่างไม่มากพอ แถมยังก่อให้เกิดความร้อนอีกด้วย ทางที่ดีควรเปลี่ยนมาใช้หลอดตะเกียบ หรือเปลี่ยนมาใช้เป็นหลอดไฟ LED แทน เพราะหลอดไฟ LED กินไฟน้อย สว่างมาก ไม่ทำให้เกิดความร้อน ไม่ก่อสารคาร์บอนไดออกไซด์ และอายุการใช้งานยาวนาน การเปลี่ยนหลอดไฟมาใช้ LED จึงเป็นอีกวิธีลดโลกร้อนง่าย ๆ ที่ทุกคนสามารถทำได้

7. วิธีลดโลกร้อนด้วยการ: ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ อากาศร้อน ๆ บ้านไหนมีแอร์หรือเครื่องปรับอากาศก็คงต้องเปิดเป็นธรรมดา แต่เครื่องปรับอากาศที่มีใช้กันแทบทุกบ้านนั้นเป็นสาหตุของโลกร้อนเช่นกัน เนื่องจากเครื่องปรับอากาศเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟฟ้าสูง ปล่อยความร้อนออกสู่อากาศ และน้ำยาแอร์บางชนิดยังปล่อยสารที่ทำลายชั้นบรรยากาศ ดังนั้นวิธีลดโลกร้อนที่เราช่วยกันได้คือ ตั้งเวลาเปิดปิดแอร์ ใช้แอร์ให้น้อยลง ปรับอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปิดหน้าต่างรับลมมากขึ้น ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาในบ้าน เท่านี้ก็เป็นอีกทางที่ทุกคนสามารถช่วยได้

เมื่อเราลองมาพิจารณาอย่างจริงจังแล้ว จะพบว่ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของเรา เป็นสาเหตุของโลกร้อน ทั้งแบบที่เรารู้ตวและไม่รู้ตัว ไม่ว่าจะการใช้พลาสติก หรือพฤติกรรมการบริโภคอาหารเองก็ตาม หากเราช่วยกันคนละไม้คนละมือ ทำตามวิธีลดโลกร้อนที่แนะนำกันไปข้างต้นให้เป็นกิจวัตรประจำวัน เชื่อว่าจะสามารถลดภาวะโลกร้อนได้ไม่มากก็น้อย แต่ถ้าเราทำคนเดียวอาจไม่ส่งผลอย่างเห็นได้ชัด แนะนำให้บอกต่อวิธีลดโลกร้อนเหล่านี้ให้กับคนในบ้าน เพื่อนร่วมชั้น เพื่อนร่วมงาน และคนรอบ ๆ ตัว โลกของเราจะสามารถกลับสู่สภาวะปกติได้เร็วขึ้นอย่างแน่นอน (อ้างอิง: baanjomyut.com)

ด้วยรัก และ ปรารถนาดี จาก Super Pat (323)702-0788