ซุปเปอร์แพท
ปิยะพัชรี ศิลปีทำบุญเสริมพลังงาน รับปีใหม่

ช่วงเทศกาลวันหยุดปลายปี มีการฉลองกันหลายเทศกาลอยู่ นับตั้งแต่ เดือนตุลาคม ฉลองวันฮาโลวีน- เดือน พฤศจิกายน ฉลองวันขอบคุณพระเจ้า–เดือนธันวาคม,ฉลองวันคริสต์มาส และ วันส่งท้ายปีเก่า – เดือนมกราคม ฉลองวันปีใหม่

ในขณะเดียวกันทางพิธีศาสนาปลายปี เดือนกรกฎาคม – ดือนตุลาคมมี วันเข้าพรรษา ติดกัณเทศน์มหาชาติ วันออก พรรษา เดือนพฤศจิกายน มีวันลอยกระทง เดือนธันวาคม พิธีสวดมนต์ข่ามปีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ซึ่งส าหรับชุมชนไทยที่ แดนไกล ประเทศสหรัฐอเมริกา นั้นมีหลายๆวัดที่จะให้เลือกไปท าบุญเพื่อเป็นสิริมงคล แล้วแต่ใกล้วัดไหน หรือศรัทธาวัดไหน มี ให้เลือกมากมาย ยุคปัจจุบัน การทำบุญไม่ตอ้งแปลกใจนี่คือยุคสมัยใหม่ของการสั่ง สมบุญได้ทุกที่ทุกเวลาการทำบุญแบบออนไลน์ที่ เข้ามามีบทบาทหลังโควิดอาละวาดเป็นการทำบุญแบบใหม่ที่เป็นที่นิยมอีกหนึ่งทางเลือกเมื่อถึงวันสำคัญทางศาสนา สิ่งที่เรา คุ้นเคยคือการไปทำบุญตักบาตรที่วัด แต่ในยุค ปัจจุบน นิยมทำบุญออนไลน์มากขึ้น เพราะเงื่อนไขของเวลาและสถานการณ์ ต่างๆ แต่หลายคนสงสัยว่าการทำบุญออนไลนจ์ะได้บุญจริงหรือไม่

ยุบหนอ…พองหนอ….โควิดหนอ….อยากทำบุญหนอ….แต่ทำ ไม่ได้ในเเมื่อโควิด-19 ยงัไม่จากเราไป จากเดิมที่เคยไปไหนมาไหนได้ สะดวกสบายไปกินข้าวไปเที่ยว หรือแม้แต้เรื่องความเชื่อทางใจอย่างการทำบุญ อยากบริจาค ก็ทำได้ยากขึ้นแต่สายบุญอย่างเราไม่มีอะไรมาขวางกั้นการทำความดีได้

การเข้าวัดในช่วงนี้อาจจะต้องรักษาระยะห่าง หรือบางคนอาจจะยังไม่สะดวกใจที่จะไปทำบุญถึงที่ จนบางคร้ังทำให้ต้องห่างกัน สำหรับสายบุญที่อยากทำบุญกับทางวัดโดยตรง สามารถทำได้หลากหลายช่องทางเลย ทั้งการโอนเงินเป็นปัจจัยถวายวัดช่วยค่าน้า ค่าไฟ หรือใส่บาตรออนไลน์ก็ทำได้เช่นกัน การทำบุญสามารถทำได้มากมายหลายแบบ

ส่วนจะเป็นบุญหรือไม่นั้นมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ

1.ก่อนทำบุญควรคิดถึงแต่สิ่งดีๆไม่ฟุ้งซ่าน

2.ขณะทำบุญต้องมีสมาธิ คิดถึงบุญกุศลที่เราต้องการแผ่ให้

3.หลังทำบุญยังคงต้องมีสมาธิ และจิตใจที่สงบ

ซึ่งหากทำบุญและรักษาองคประกอบนี้ไว้ได้แล้ว ถือว่า มีความสมบูรณ์และมีรางวัลในตัวเองอยู่ แล้วนั่นก็คือความสุขที่ผู้ทำได้รับ สุดท้ายแล้ว ไม่ว่า จะทำบุญในรูปแบบไหน หากมีใจที่บริสุทธิ์ พร้อมเป็นผู้ให้สะดวกกาย สบายใจที่จะทำ ล้วนแล้วแต่เกิดบุญทั้งนั้น

อารัมภบทมา เพื่อจะชักชวนคุณๆแฟนคลับไปร่วมสร้างบุญใหญ่ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ด้วยการทำบุญสมโภชวัดครบรอบ 10 ปีที่วัดบ้านป่านาบุญ ในวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2021 ด้วยการเป็ นเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม จะมีการตักบาตรพระ 100 รูป ซึ่งเมตตาเดินทางมาร่วมเจริญพระพุธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

เริ่มพิธีตักบาตรปัจจัยทิพย์ 10.00 น.- 11.45 น.

พระวิเทศธรรมคุณ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เป็ นประธานฝ่ ายสงฆ์ คุณจรินทร์ – คุณมาลีอิ่มอารมณ์เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กงสุลใหญ่ต่อศรลัมพย์และภรรยา ให้เกียรติมาร่วมงาน ร้านอาหาร Thai Deva, Grover beach และร้านอาหาร บ้านไทย เปิ ดบู๊ทบริการอาหารฟรี สมาพนัธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย สาขาแอลเอ นำทีมตรวจโควิด และแจก แอลกอฮอล์เจล ฟรี วงดนตรีชานกรุงบรรเลงเพลงตลอดงาน

หากไม่สามารถมาร่วมงานด้วยตัวเองร่วมทำบุญกับทางวัด online by Zelle to Buddhist Meditation of Whitewater 60850 Hilltop Rd., Whitewater CA 92282 Thailand: บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี “คนไทยนอกประเทศ” เลขบัญชี 022-2-04425-3 ได้

ทางวัดบ้านป่านาบุญเป็นวัดที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองลอสแอนเจลิส ระยะทางขับรถ 108 ไมล์ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่ว โมงใกล้เมืองปาลม์สปริง เชิงเขา San Jacinto ขอให้ผู้ใจบุญทุกท่านแต่งกายให้เหมาะสมกับ สภาพอากาศที่จะหนาวเย็นด้วย พบกันที่วัดบ้านป่านาบุญ วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2021 เพื่อร่วมฉลองสมโภช 10 ปีและเพื่อเป็นสิริมงคล ทำดีเพื่อต้อนรับปีใหม่

ด้วยรักและปรารถนาดีจาก Super Pat (323)702-078