ซุปเปอร์แพท
ปิยะพัชรี ศิลปีประมวลภาพแห่งความสุข

" May 5-17/2024 Hi-So Tour กับ Madam Super Pat พาท่องยุโรป 5 ประเทศ Spain, UK., Belgium, Portugal and England"

ขอบคุณคณะทัวร์ทั้ง 64 คน