ซุปเปอร์แพท
ปิยะพัชรี ศิลปีใครเข้าใจคำว่า “ชีวิต” บ้าง

โดนใจล่ะสิ พูดกันทุกวัน ว่า ชีวิต..ชีวิต..มีใครที่รู้ความหมายว่าชีวิต คือ อะไร มาๆมาอ่านกัน บทความนี้ดีนะ ทำให้เราเข้าใจความหมายของ ชีวิต มากขึ้ ในอีกมุม หนึ่ง..

คำว่าชีวิต แปลว่า ไม่ตาย หรือแปลว่า เป็นอยู่ ถ้าเป็นอยู่ต้องสดชื่น เหมือนใบไม้ที่เขียวสด เพราะมันสดชื่น เฉกเช่นชีวิตนี้ก็เหมือนกัน

ถ้ามันเป็นชีวิตจริง ก็หมายความว่า ..สดชื่น หาไม่จะไม่ใช่ชีวิตที่ถูกต้อง ฉะนั้น เราจะเป็นอยู่อย่างสดชื่น ชุ่มชื่นเบิกบาน ต้องมีชีวิตอยู่ อย่างไม่ร้อนเป็นไฟ ไม่แบกหามอะไรไว้ให้หนัก

ลองหลับตามองคนอื่นที่กำลังแบกอะไรหนักเหลือประมาณตลอดเวลา หน้าตาเขาเป็นอย่างไร หาความสดชื่นสักนิดไม่มี หรือหากมีความโลภ โกรธ หลง หน้าตาจะ ออกมา เป็นยักษ์ เป็นมาร ดูไม่ได้ อย่างนี้ มันไม่ใช่ชีวิต คือมันไม่มีความสดชื่น แต่จวนเจียนตายมากว่า

ชีวิตมีความหมายแยกกันหลายแขนง แขนงที่สำคัญที่สุด คือการงาน ชีวิตที่ปราศจากการงาน ไม่ใช่ชีวิต ชีวิตต้องมีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หน้าที่ก็คือการงานฉะนั้นเราต้องทำการงานด้วยจิตว่าง นี่เป็นบทถือเป็นหลักงานทุกชนิด ต้องทำดด้วยจิตว่าง ตั้งแต่งานที่ธรรมชาติบังคับให้ทำ คือการบริหารร่างกาย ต้องกิน ต้องนอน ต้องตื่นนอน ต้องถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ ต้องบริหารร่างกาย ร่างกายจึงจะอยู่รอด นี่คือหน้าที่การงาน คือ การบริหารร่างกาย

และทีนี้ มันก้มีหน้าที่ตามลำดับอายุไป เช่น เด็กก็ต้องศึกษาเล่าเรียน ต้องรับการอบรมสั่งสอน ส่วนพ่อบ้านผู้ใหญ่ก็ต้องประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่ง เหงื่อไหล ไคลย้อยตามหน้าที่ ทำนาทำสวน ทำอะไรก็ตาม มันเป้นหน้าที่ อีกมากมาย หลายอย่างที่ต้องทำ เกี่ยวกับสังคม เกี่ยวกับคนข้างเคียง เกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่มีๆให้เห็นกันอยู่ ที่เป็นงาน ถ้าไม่ทำไม่ได้ จะเกิดความเสียหายเดือดร้อนเกิดขึ้น แม้กระทั่ง หน้าที่ในทางจิตวิญญาณ คือต้องศึกษาเรื่องทางศาสนา ฝ่ายธรรมะเพื่อจะได้มีความสงบสุขด้านจิตใจ ทั้งหมดนี้คือหน้าที่เป็นการงานทั้งนั้น เช่นทำวิปัสนาก็เรียกว่าการงานกรรมฐาน

ครานี้มาคุยกันถึงการงานที่จำเป็นเพื่อมีชีวิตอยู่ คืออาชีพ ก็ต้องทำด้วยจิตว่างอย่างเป็นราชการ หรืองานส่วนตัว งานอะไรก็ตาม ต้องฉลาดพอที่จะทำงานด้วยจิตเหมาะสมที่เรียกว่าจิตว่าง หากจิตไม่เหมาะสม ทำให้การงานเป็นทุกข์น่าเบื่อระอา ทำไปอย่างแกนๆ จิตที่เหมาะสมทำให้การงานสนุกสนาน

ขอบคุณบทความจาก พุทธทาสภิกขุ จาก เพจพระทาสภิกขุ พระไตรปิฎก

กดลิงค์ https://www.facebook.com/profile.php?id=100089580605267&mibextid=ZbWKwL

ด้วยรักและปรารถนาดี จาก มาดาม SP. (323)702-0788