ซุปเปอร์แพท
ปิยะพัชรี ศิลปีมูลนิธิ Angels Wings Foundation

มีความภูมิใจในการฉลองครบรอบ 5 ปีที่ได้ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยใน US.

ฉบับนี้ ขอเขียนชื่นชมถึงมูลนิธิ ปีกนางฟ้า ที่ก่อตั้งโดยคุณปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ ซิม่อน อดีตนางงามจักรวาลปี 1988 ซึ่งเป็นนางงามจักรวาลคนที่ 2 ของประเทศไทย ในคุณความดีของเธอ เมื่อเธอได้ดีมีโอกาสที่พระเจ้าหยิบยื่นให้ เธอก็ไม่ลืมที่จะเป้นผู้ให้มอบโอกาสให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาสูงๆเพื่อจะได้นำไปพัฒนาอนาคตของตัวเอง และของประเทศชาติจึงเป้นที่มาของ มูลนิธิ “ปีกนางฟ้า”

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลานชายของดิฉัน น้องภูริท บุษพักตร์ โชคดีที่ได้รับทุน $10,000 จากมูลนิธิ ปีกนางฟ้า ในปีนี้เพื่อนำไปศึกษาต่อที่มหาวิยาลัย Cornell, New York 4 ปี ให้โอกาสเยาวชนได้มีการศึกษาต่อในการมอบทุนเป็นการช่วยเรื่องการเงินด้านการศึกษาได้มากมาย ขอขอบคุณนางฟ้า ภรณ์ทิพย์ ซิม่อน มา ณ.ที่นี้ด้วย

วันที 23 สิงหาคม 2021 คุณภรณ์ทิพย์ ปุ๋ย ซิมอน ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิ “ปีกนางฟ้า” Angels Wings Foundation ได้มีการฉลอง ครบวาระ 5 ปี ที่ได้มอบทุนการศึกษากับนักเรียนไทยที่สมควรได้รับการช่วยเหลือเรื่องการเงิน

ปีนี้เป็นปีที่สองที่คุณภรณ์ทิพย์ ซิมอนได้ขยายมอบทุนใก่รนักเรียนไทยทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา “การศึกษาเป้นรากฐานของการเปลียนแปลงสู่สิ่งใหม่ๆในอนาคต” ใบสมัครทุกใบจากนักศึกษา จะถูกตรวจสอบและอ่านด้วยความพิถีพิถันจากใจคุณภรณ์ทิพย์ที่จะเลือกไว้เพียง 50 คน แต่ สุดท้ายคุณภรณ์ทิพย์ ซิม่อน มีความประทับใจกับใบสมัคนจนตกลงมอบทุนให้เป็น 57 คน หลังจากที่อ่านถึงความท้าทายและสิ่งกระตุ้นที่พวกนักศึกษาได้ถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษรและผ่านพ้นและข้ามอุปสรรคต่างๆมาจนถีงวันนั้ คุณภรณ์ทิพย์กล่าว

การเริ่มต้นให้ทุนการศึกษานี้มาจากการยอมรับในการที่จะให้ทุนนักศึกษาที่เรียนดีเด่น เพื่อที่จะมีทุนในการศึกษาสูงๆและเพื่อช่วยเหลือนักศึกษารุ่นต่อๆไป “ปัจจุบันนี้โลกของเรามีสิ่งน่ากลัวหลายๆอย่างเกิดขึ้น จะอย่างไรก็ตาม เราต้องช่วยกัน และหาทางแก้ไข ให้ดีที่สุด การมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิ ปีกนางฟ้านี้ คุณภรณ์ทิพย์ ซิม่อนมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนนักศึกษาให้มีอนาคตที่ดีมากขึ้น ฉันมีความภูมิใจกับ นักศึกษาที่ได้รับทุนจากมูลนิธิปีกนางฟ้า ทั้ง 57 ทุนนี้ ที่มีความพากเพียรขยันหมั่นเรียน อุทิศตนสละเวลาให้ชุมชน ทำให้ทางมูลนิธิมีความภูมิใจในการมอบทุนการศึกษาให้ทั่วถึงต่อไปทุกๆปี คุณภรณ์ทิพย์กล่าว

ทุนการศึกษา ปีกนางฟ้าในสหรัฐอเมริกามีให้นักศึกษาเรียนดีที่มีความต้องการทุนในการศึกษาต่อในวิทยาลัย , มหาวิยาลัย 4 ปี และมีคุณสมบัติตามนโยบายของมูลนิธิตามทุนที่ตั้งไว้ดังนี้ ทุนการศึกษาระดับวิทยาลัยของรัฐบาล จะได้รับทุน $5,000 และนักศึกษาระดับวิทยาลัย 4 ปี หรือระดับมหาวิทยาลัย จะได้รับทุนช่วยเหลือ $10,000 การจะได้รับทุนขึ้นอยูกับการผสมผสานเชิงวิชาการ การเงิน การช่วยเหลือชุมชน การเป้นผุ้นำ และการเป็นผู้ยอมรับ...สำหรับทุนกรศึกษาปี 2021 เข้าไปที่ เว็บไซด์ ของมูลนิธิที่ Angels Wings Thai U.S. Scholarship 2021 –Angels Wings Foundation International

มูลนิ ปีกนางฟ้า ประเทศไทย จะแจกทุนให้กับนักศึกษาชั้นมัธยมที่อยู่ที่ประเทศไทย กำลังจะเข้าศึกษาต่อที่วิยาลัย 4 ปี หรือ มหาวิทยาลัย เพื่อเปืดโอกาศให้นักศึกษาในประเทสไทยได้มีโอกาสที่จะศึกษาขั้นสูงขึ้น ซึ่งทางมูลนิธิมีความเชื่อมั่นว่าจะเป็นผลดีต่อนักศึกษา นำความภาคภูมิใจ มีความมุ่งมั่น และนำเกียรติยศมาสู่ประเทศไทยในอนาคต เข้าไปที่เว็บไซท์ https://www.angelswingsfoundationthailand.org

ความเป็นมาของมูลนิธิ ปีกนางฟ้า ความพยายามที่จะตั้งมูลนิธินี้เริ่มมา 30 ปีที่ผ่านมา ต้องการที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ด้อยโอกาสในประเทศไทยได้รับการศึกษา ที่สูงขึ้น คุณภรณ์ทิพย์ ซิม่อน ประธาน และผู้ก่อตั้ง มูลนิธิ ปีกนางฟ้า ได้ขยายวงกว้างในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษากลายๆประเทศที่มีเยาวชนไทยอาศัยอยู่

ทุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทย เริ่มขึ้นเมื่อปี 2017 ภายใต้ ความตั้งใจของมูลนิธิถึงพลังของการศึกษาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงถึงการมอบทุนให้กับนักศึกษาเรียนดีเด่นที่มีผลงานบริการต่อชุมชนไทย และมีความตั้งใจในการศึกษาต่อไป