ซุปเปอร์แพท
ปิยะพัชรี ศิลปีข่าวดี สำหรับ เยาวชนไทย-อเมริกัน

ในทุกๆปี จะได้รับข่าวดีสำหรับเยาวชนไทย-อเมริกันจากสถานทูตไทย เพื่อให้โอกาสให้เยาวชนของเราเข้าไปหาประสพการณ์ ฝึกงานกับนักการเมืองของประเทสสหรัฐอเมริกา ที่กรุงวอชิงตัน เพื่อเข้าใจถึงระบบการปกครองของประเทศ และสมามารถนำความรู้มาก่อประโยชน์ให้กับชุมชนของตนเองได้

ในฐานะเป็นผู้สื่อข่าวจึงมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการได้มีโอกาสเสนอข่าวการคัดเลือกเยาวชนที่มีความเหมาะสม เพื่อที่จะได้นำประโยชน์มาสู่ทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้มีการเปิดรับสมัครเยาวชนไทย-อเมริกันที่ถือสัญชาติอเมริกัน อายุ ระหว่าง 18-25 ปี ที่จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2022

ตามที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินโครงการ Thai-American National Internship Program (TANIP) มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทย-อเมริกันมีโอกาสฝึกงานในสำนักงานของสมาชิกรัฐสภาคองเกรสและสถาบันวิชาการต่าง ๆ ในกรุงวอชิงตัน ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของพลังชุมชนไทยในสหรัฐฯ ที่จะสามารถปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์ของชุมชนของตนและประเทศชาติ ด้วยการใช้ประโยชน์จากความเข้าใจในโครงสร้างระบบการเมืองสหรัฐฯ อีกทั้งเป็นโอกาสให้เยาวชนไทย-อเมริกันจากต่างพื้นที่ได้รู้จักและมีปฏิสัมพันธ์กัน นั้น

ขอเรียนว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประกาศเปิดรับสมัครเยาวชนไทย-อเมริกัน เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทางเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว โดยมีแผนจะดำเนินโครงการระหว่างวันที่ ๖ มิถุนายน ถึง ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงประสงค์ขอรับความร่วมมือจากองค์กรของท่าน ในการประชาสัมพันธ์ให้คนไทยที่มีบุตรหลานที่ถือสัญชาติอเมริกันอายุ ๑๘-๒๕ ปี จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี และมีความสนใจที่จะเรียนรู้ระบบการเมืองและฝึกงานที่รัฐสภาสหรัฐฯ หรือหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐฯ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ จะปิดรับสมัครในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.thaiembdc.org/TANIP หรือติดต่อสอบถามที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ political@thaiembdc.org และที่หมายเลขโทรศัพท์ (๒๐๒) ๒๙๘-๔๗๙๙

ขอบคุณกระทรวงต่างประเทศ รัฐบาลไทย ที่เห็นคุณค่าอนาคตของลูกหลานไทยในแดนไกล ให้ทุนให้โอกาส เยาวชน นำพาอนาคตอันสดใสสู่ชุมชนไทยในต่างแดน และขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ ญาติผู้ใหญ่ทั้งหลายจงช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ ให้เยาวชนของเราต่อยอด ให้ความก้าวหน้า เป็นปึกแผ่นในหมู่ชุมชนไทยของพวกเรา

ด้วยรักและปรารถนาดี and Happy Holidays จาก Super Pat (323)702-0788