ซุปเปอร์แพท
ปิยะพัชรี ศิลปีข่าวดี สำหรับชุมชนไทย เชิญรับการทดสอบหาเชื้อและภูมิต้านทานโควิด19 โดยหลักเซรุ่มวิทยา

สัปดาห์นี้ดิฉันมีข่าวดีมารายงานให้ทราบ เกี่ยวกับวิวัฒนาการด้านการแพทย์ที่ทันสมัย คือ เครื่องทดสอบหาเชื้อโควิด 19 โดยหลักเซรุ่มวิทยา เพื่อตรวจหาเชื้อ และตรวจภูมิต้านทานในร่างกายของเราได้ฟรี (สำหรับผู้มีประกันสุขภาพ) ที่กำลังโด่งดังในหลายๆประเทศอีกทั้งยังกำลังค้นคว้ากันอย่างขมักเขม้นเพื่อหาวัคซีนป้องกันไวรัสนี้ เช่น ที่ประเทศญี่ปุ่น, เกาหลีและที่ประเทศไทย ฯลฯ ทางประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็เช่นกัน ได้มีการทดสอบและนำเข้าเครื่อง Serology Covid 19 จากต่างประเทศหลายๆเครื่อง ซึ่งทีมงานนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ Elite Care Medical Groupได้ใช้ความรู้ความสามารถทดสอบและยอมรับว่าเป็นเครื่องที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ให้ผลลัพย์ในการหาเชื้อและภูมิคุ้มกันได้แม่นยำถึง 94.7% เลยทีเดียว

ชุมชนไทยเราโชคดีที่มีทีมงานจากนายแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญจาก Elite Care Medical Group ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชนส่วนน้อยเช่นชุมชนไทย ที่มีความจำกัดด้านภาษาอังกฤษและส่วนมากมีรายได้น้อย โดยเฉพาะผู้ที่ทำงาน แนวหน้าเสี่ยงต่อการติดเชื้อง่าย เช่น กลุ่มคนทำงานที่ต้องพบผู้คน พนักงานโรงพยาบาล พนักงานทำงานตลาด Super Market พนักงานร้านอาหาร พนักงานส่งของ พนักงานที่อยู่แผนก Front Line และผู้ดูแลคนชราผู้สูงวัยที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อโควิด 19 มากกว่ากลุ่มอื่น ฯลฯ เมื่อทีมงานนายแพทย์ Elite Care Medical Groupมีโอกาสรู้จักเครื่องตรวจ Serology Covid 19 เซรุ่มวิทยาที่เชื่อถือได้ในวงการแพทย์ของอเมริกา จึงนำเสนอบริการตรวจหาเชื้อโควิด และตรวจผู้ที่ได้สัมผัสหรือเคยรับเชื้อโควิดมาก่อน

การทดสอบหาเชื้อโควิด19 โดยหลักเซรุ่มวิทยา คือการทดสอบการติดเชื้อจากแอนตี้บอดี้(หรือเรียกว่าการทดสอบทางเซอโรโลจิคอล)จะมีบทบาทที่สำคัญที่ช่วยในการระบุผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ รวมถึงผู้ที่ติดเชื้อและมีแอนตี้บอดี้ที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อในอนาคต นอกจากนั้นแล้ว ยังจะช่วยประเมินถึงคุณสมบัติของผู้ที่สามารถบริจาคเลือดที่จะสกัดมาเป็นพลาสมาเพื่อใช้สำหรับการรักษาผู้ที่ป่วยหนักจากไวรัส COVID-19

โดยการตรวจหาแอนติ้บอดี้ในเลือดที่ถูกสร้างขึ้นจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจากการตอบสนองเฉพาะต่อ เชื้อไวรัส COVID-19 แทนที่จะตรวจหาไวรัสโดยตรง ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมากับไวรัสอื่นๆ เช่นเชื้อไวรัส ซารส์ (SARS-CoV-2) ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสนี้ จะมีแอนตี้บอดี้ในเลือดเมื่อหายป่วยและปลอดจากเชื้อไวรัสในร่างกายแล้ว ก็จะสามารถกลับมาทำงาน และทำกิจกรรมปกติประจำวันในสังคมได้

ต่างจากการทดสอบที่ออกแบบมาเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยตรง (โดยเฉพาะจากไวรัส SARS-CoV-2) การทดสอบทางเซอโรโลจิคอลจะช่วยระบุจากระบบภูมิคุ้มกันที่ต่อสู้กับไวรัสจากการติดเชื้อ การมีแอนตี้บอดี้ในเลือด เป็นตัวบ่งชี้ว่ามีการติดเชื้อไวรัสและระบบภูมิคุ้มกันกำลังสร้างแอนตี้บอดี้เพื่อกำจัดไวรัสโคโรน่า

ในช่วงแรกของการติดเชื้อไวรัส อาจจะยังตรวจไม่พบแอนตี้บอดี้ เนื่องด้วยภูมิคุ้มกันของร่างกายอยู่ในช่วงการตอบสนองต่อไวรัสและแอนตี้บอดี้ยังไม่ถูกสร้างขึ้น ซึ่งทำให้การทดสอบทางเซอโรโลจิคอลอาจจะไมได้ผลตามที่ต้องการ แต่อย่างไรก็ตาม การทดสอบทางเซอโรโลจิคอลก็จะยังคงมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับไวรัส COVID-19 แต่ต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข ในการระบุบุคคลเคยมีเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 และมีภูมิคุ้มกันแล้ว

ในอนาคตวิธีนี้จะมาช่วยในการพิจารณาว่าบุคคลใดมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อน้อยลงหรือไม่ โดยร่วมกับข้อมูลประกอบทางการแพทย์อื่นๆ ที่สำคัญ ผู้ที่ใช้การทดสอบแอนตี้บอดี้จำเป็นต้องเข้าใจถึงข้อจำกัด และใช้ผลการทดสอบเป็นข้อมูลอันหนึ่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นจึงควรจะทำการทดสอบโดยหลักเซรุ่มวิทยาอย่างน้อยสองครั้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือ นั่นคือการทดสอบหาแอนตี้บอดี้ควรเป็นส่วนหนึ่งและการตีความโดยผู้เชี่ยวชาญ

Serology test เซรุ่มวิทยาโควิด 19 เป็นการทดสอบที่อาศัยหลักการทางภูมิคุ้มกันร่างกาย ซึ่งเป็นการตรวจหาแอนติบอดี (IgG & IgM) ในเลือด ซีรัม หรือพลาสมา โดยใช้ชุดตรวจวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็ว (Rapid diagnostic test kit)

Serology Covid 19 strip test (เซรุ่มวิทยา โควิด 19) ดีอย่างไร

สามารถตรวจได้ด้วยวิธีการเจาะเลือดโดยใช้ strip test

ความแม่นยำของผลมากถึง 94.7% ทั้งนี้ขึ้นกับเวลาที่ตรวจหลังได้รับเชื้อ

ใช้เวลาเพียง 5-10 นาที ในการตรวจวินิจฉัยตัวอย่าง เพื่อคัดกรองเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว

ฟรี Free ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีประกันสุขภาพ (ขณะนี้กำลังดำเนินการหาทุนเป็นค่าใช้จ่ายค่าตรวจคนละ $30 ให้กับผู้ไม่มีประกันสุขภาพ)

สามารถไปตรวจได้ ณ. สถานที่ของผู้มีความประสงค์ต้องการตรวจ เพื่อหาผลตรวจล่วงหน้าว่า เคยได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด มาก่อนและมีภูมิคุ้มกันหรือไม่

ข้อจำกัดของหลักการ Serology test

- บางกรณีมีการเกิดปฏิกิริยาข้ามกัน (Cross reaction) เกิดจากแอนติบอดีไปทำปฏิกิริยากับแอนติเจนของไวรัสชนิดอื่นที่มีลักษณะคล้ายกับแอนติเจนของเชื้อไวรัสโคโรน่า ส่งผลให้ผลตรวจเป็น Detectable หรือ ผลเป็นบวก (ตรวจพบเชื้อ) ซึ่งแท้จริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะเป็นไวรัสชนิดอื่น

- หากทำการตรวจในช่วงแรกๆ ของการติดเชื้อ ร่างกายอาจยังไม่สร้างแอนติบอดี ทำให้ผลตรวจออกมาเป็น Undetectable หรือ ผลเป็นลบ (ไม่ตรวจพบเชื้อ) ก็เป็นได้

ดิฉันมีความภูมิใจ และต้องขอบคุณ Elite Care Medical Group จากการนำทีมของสองนายแพทย์ที่ให้ความสำคัญกับชุมชนไทยโดยการนำหลักวิชาความรู้มาช่วยให้เราหมดความกังวลว่าเรามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 หรือ ได้เคยใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ หรืออยู่ในสภาวะที่กำลังจะติดเชื้อโควิด 19 นี้ จากการนำทีมของ 2นายแพทย์

ท่านแรกคือ นายแพทย์ Dr.Anthony Dinh และท่านที่สอง คือ คุณหมอ Monte Christen (วิสัญญีแพทย์) เป็นเจ้าของโครงการตรวจ Antibody Covid 19 ทั้งสองทำงานร่วมกันในนามบริษัท Elite Care Medical Group......

Dr.Dinh, M.D.ปัจจุบัน Dr.Dinh เป็นเจ้าของบริษัท Elite Care Medical Group จะตรวจคนไข้ในเขต Orang Country and Los Angeles.ท่านมีประสบการ์ณการทำงานมากกว่า 20 ปี และเชี่ยวชาญในด้าน หู คอ ตา จมูก และศัลยกรรมความงาม อีกทั้งยังเป็นประธานของสมาคมแพทย์ชาวเวียตนามและสมาคมอื่นๆอีกหลายแห่ง ท่านได้อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด โดยมุ่งหวังจะให้แนวทางการรักษาที่ดีที่สุดแก่คนไข้ นอกจากนี้ท่านยังสอนหนังสือแก่นักเรียนแพทย์อีกด้วย

ท่านที่สอง คือ คุณ Monte Christen ( วิสัญญีแพทย์ ) มีความเชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบ และเป็นเจ้าของบริษัท Metro Anesthesia Group มีประสบการ์ณทำงานมากว่า 20 ปี และยังเคยทำงานกับ Non -Profit Organization Doctor Without Border ( MSF )ที่แม่สอดประเทศไทยมาก่อน ปัจจุบัน Monte ดำรงตำแหน่ง Chief Operation Officer ( COO )ให้กับบริษัท Elite Care Medical Group อีกด้วย

โครงการตรวจ Antibody Covid 19 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยอำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนในการตรวจหาเชื้อไวรัสในร่างกาย โดยให้ผลการตรวจที่แม่นยำถึง 94.7% และรอไม่เกิน 10 นาที เป็นการตรวจโดยเจาะเลือดที่ปลายนิ้ว เพื่อเป็นแนวทางปฎิบัติตัวในการดูแลรักษาขั้นต่อไป หากผลตรวจเป็นบวก

ภายในอีกสามเดือนข้างหน้า Dr.Dinh จะเปิดห้องแลปซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและทันสมัยที่สุด อันมีมูลค่าหลายล้านเหรียญเพื่อให้บริการด้านวิเคราะห์เรื่องรหัสกรรมพันธ์และยีนส์ ที่มีแน้วโน้มต่อการเสี่ยงเป็นโรคต่างๆ เช่น มะเร็ง/เบาหวานและโรคอื่นๆ

นับเป็นโชคดีของชุมชนไทยที่มีผู้ทรงคุณวุฒิระดับนายแพทย์ที่ค้นพบเครื่องตรวจไวรัสโควิด 19 ที่ให้ผลลัพย์ใกล้เคียงความถูกต้องมากที่สุด ณ.ปัจจุบัน มาช่วยให้พวกเราได้คลายความหวาดกลัวว่าจะติดเชื้อและคลายเครียดจากความกังวล มายังคนไทยด้วยความห่วงใยโดยได้อุทิศเวลามาช่วยตรวจให้ชุมชนไทยเป็นแห่งแรก ที่ทาง Elite Care Medical Group ได้อาสามาตรวจให้ที่แห่งแรกคือ ตลาดโฮลเซล Lax –C, LA. ได้ตรวจพนักงานไป 38 คน ครั้งที่ 2 ได้ไปตรวจให้กับพระสงฆ์และครูอาสาที่วัดพระธาตุดอยสุเทพที่เมือง Chino Hills จำนวน 9คน ครั้งที่ 3 จะมีขึ้นที่ Hollywood Career College วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลา 11 โมงเช้าเป็นต้นไป มีผู้แจ้งความจำนงค์มาแล้ว 260 คน และ จะไปทำการตรวจให้พนะสงฆ์ที่วัดไทยลอสแอนเจลิสในโอกาสต่อไปอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก Elite Care medical Group นายแพทย์ Dinh และ คุณหมอ Monte Christen มา ณ.ที่นี้ด้วย

พบกัน วัน เสาร์ที่ 6 June 2020 @11โมงเช้า ที่ Hollywood Career College, Thai Town.LA.

ด้วยความรัก และห่วงใย จาก Super Pat (323)702-0788