Special Scoop
เงินของคุณ (ตกหล่น)... สิทธิ์ของคุณ (ในเงินนั้น)... อยากได้ไหม?

ทางรัฐแคลิฟอร์เนีย โดย นายจอห์น เชียง ผู้ตรวจสอบการเงินและการใช้จ่ายของรัฐแคลิฟอร์เนียเปิดเผยว่า หน่วยงานนี้(State Controller)มีเงินถึง 6.9 พันล้านดอลล่าร์และทรัพย์สินต่างๆ อีกจำนวนมาก(Unclaimed Property)ที่ยังรอให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ในเงินจำนวนนี้กว่า 24.9 ล้านคน ทั้งส่วนบุคคล บริษัท หรือองค์กรต่างๆ มาเคลมเงินคืนไปซึ่งพวกเราสามารถเข้าไปตรวจสอบ และเคลมออนไลน์ทางเว็บไซต์ที่ www.ucpi.sco.ca.gov/ucp/default.aspx (Unclaimed Property Search) สามารถเคลมออนไลน์ได้ถ้าอยู่ในวงเงินไม่เกิน $500

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2014 ผมได้ลองเข้าไปตรวจชื่อคนที่รู้จัก ปรากฏว่าคนเหล่านี้มีเงินฝาก(ทิ้งไว้)กับหน่วยงานนี้ ดังนี้:

1.Chithorn, Phenpim $23.85 BOfA (เงินดอกเบี้ย) เคลม #001533419

2. Rojanapanya, Thanaras $187.99 Union Pacific CA (EFCU) เคลม #974716682

3. Thai Airway $7,845.22 Fidelity Investment เคลม #974561101

4. Bholsangngam, Anek $120.00 American General Life Ins. เคลม #009522003

5. Jittorn, Sombat $5.00 Microsoft Corp เคลม #960341243

6. Pattanawin,Pinwata $137.34 Well Fargo Bank เคลม #011022857

7. Deeyom, Somsak $13.42 FDIC-10015-WAMU เคลม #959401942

8. Vilaihong, Kongsaden $54.64 Prudential Ins. เคลม #011373432

9. Sangsri, Chatwadee $27.11 Countrywide Home Loanเคลม #953535238

10.Sripipatana, Ekasith $58.47 Farmers Ins. เคลม #012684919

11.Sripipatana, E $33.05 Southern California Gas เคลม #010953727

สาเหตุที่บริษัทต่างๆ ต้องนำเงินเหล่านี้ส่งคืนให้กรมตรวจสอบการเงินของรัฐฯ เพราะเป็นกฎหมายที่ว่า ถ้าบริษัทใดไม่สามารถติดต่อ หรือมีธุรกรรมใดๆ กับเจ้าของบัญชีเป็นระยะเวลา 3 ปีขึ้นไปแล้ว บริษัทเหล่านี้ ซึ่งมีทั้งธนาคารตู้เซฟ อินชัวรันซ์กรมประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ บริษัทต่างๆ และอื่นๆ ต้องส่งเงินคงค้างในบัญชีให้กับหน่วยงานนี้เพื่อเก็บรักษาให้จนกว่าจะมีคนมาเคลม จากสถิติที่พบ…ส่วนใหญ่เจ้าของเงินจะย้ายบ้านโดยไม่มีการแจ้งที่อยู่ใหม่ เจ้าของลืม หรือเสียชีวิต เป็นต้น รีบๆ นะก่อนที่เงินจะเข้าสู่กองคลังรัฐบาล

ท่านจอห์น เชียง เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2007 ถึงเดือนเมษายน 2012 ท่านสามารถคืนเงินให้กับเจ้าของถึง 2.1 พันล้านดอลล่าร์ และอีก 1.3 พันล้านดอลล่าร์นั้นได้ส่งเข้ากระทรวงการคลังของรัฐแคลิฟอร์เนียไป และอีก 767.7 ล้านเหรียญได้ส่งคืนเจ้าของธุรกิจอีกด้วย

ฉะนั้นอย่านอนหลับทับสิทธิ์ (เงิน) ของเราเอง รีบๆ เข้าไปตรวจสอบฟรี และเมื่อวันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา นายจอห์น เชียง ได้เซ็นสัญญาตกลงกับบริษัทประกันชีวิต 19 แห่ง ที่มีเงินกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ยังไม่ได้จ่ายคืนให้กับญาติ(Beneficiary)ของผู้เสียชีวิตที่ได้ซื้อประกันชีวิตไว้รวมเป็นเงินกว่า 266.7 ล้านดอลล่าร์ ในรัฐแคลิฟอร์เนียมีบริษัท15แห่ง ยอมที่จะโอนเงิน 190.3 ล้านดอลล่าร์ เข้าสู่กรมตรวจสอบของรัฐฯ แล้ว เพื่อรอให้ญาติของผู้ถึงแก่กรรมได้เคลมเงินประกันชีวิตดังกล่าว และขณะนี้ทางกรมได้ส่งเงินคืนญาติหรือผู้ที่มีชื่อรับผลประโยชน์ไป 60 ล้านดอลล่าร์แล้ว ท่านสามารถตรวจสอบเงินที่เกี่ยวเนื่องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ฟรีที่เว็บไซต์ www.claimyourpolicy.sco.ca.gov

ซึ่งทางกรมได้ทำข้อตกลงกับ19 บริษัทยักษ์ใหญ่ ซึ่งในจำนวนนี้15 บริษัทได้โอนเงินเข้าให้กรมนี้แล้ว ท่านสามารถตรวจกรมธรรม์ย้อนหลังได้ถึงปี 1995 เท่านั้น

บริษัท19 แห่งที่ยอมตกลง คือ AIG INS. CO, AVIVA, FORETHOUGHT, GONWORTH, HARTFORD ING, JOHN HANCOCK, LINCOLN NATIONAL, METLIFE, MIDLAND NATIONAL LIFE INS.CO, NATIONWIDE, NEW YORK LIFE, NORTHWEST MUTUAL, PACIFIC LIFE, PRUDENTIAL, SYMETRA, HAA-CREF,TRANSAMERICA, WESTERN&SOUTHERN


โชคดีครับ

คิด ฉัตรประภาชัย