Special Scoop
บอร์ดออฟซุพเพอร์ไวเซอร์ส่งสัญญาณเตือน

บริการในลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ที่ตอบสนองเกี่ยวกับโควิด-19 และงบประมาณอื่นอาจถูกลด เว้นเสียว่าประชาชนกรอกแบบสำรวจสำมะโนประชากร

เนื่องจากการตัดวันสิ้นสุดการตอบแบบสำรวจให้สั้นลง จึงขอกระตุ้นให้ประชาชนร่วมกรอกแบบสำรวจทางออนไลน์ ทางโทรศัพท์ หรือการพูดคุยกับตัวแทนของสำนักงานสำมะโนประชากรฯ ในระหว่างการไปเยี่ยมเยียนตามบ้าน

ลอสแอนเจลิส, แคลิฟอร์เนีย – 3 กันยายน ค.ศ. 2020 – บอร์ดออฟซุพเพอร์ไวเซอร์ของลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้เตือนประชาชนว่าการถูกนับที่น้อยกว่าความเป็นจริงอย่างมหาศาลในการสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐจะยังผลให้เกิดการสูญเสียของงบประมาณหลายพันล้านเหรียญสำหรับบริการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและสูญเสียผู้แทนทางการเมืองที่จะไปอยู่ที่วอชิงตันในอีก 10 ปีข้างหน้า เพียงแค่ 4 สัปดาห์เท่านั้นจนกระถึงวันสิ้นสุดการสำรวจฯ มีครอบครัวเพียง 62.2 % ที่ได้ตอบแบบสอบถามฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 2020)

สำนักงานสำมะโนประชากรแห่งสหรัฐฯ ได้เริ่มต้นส่งผู้ช่วยกรอกแบบสำรวจไปยังบ้านเรือนในเขตลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้เพื่อติดตามครอบครัวที่ยังไม่ได้ตอบแบบสำรวจฯ เป้าหมายในการไปเยี่ยมเยียนถึงบ้านก็เพื่อให้แน่ใจว่าครอบครัวทั้ง 100 % ถูกนับ

“ผู้กรอกแบบสำรวจกำลังเข้าไปเยี่ยมเยียนชุมชนของเราเพื่อช่วยเหลือประชาชนซึ่งยังมีความจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์” ซุพเพอร์ไวเซอร์ แคทเธอรีน เบเกอร์ กล่าว “เมื่อเรานับสมาชิกแต่ละคนในชุมชนของเรา งบประมาณที่มีความสำคัญในจำนวนที่มากขึ้นจะไปสู่บริการฉุกเฉิน การรักษาสุขภาพและโรงเรียน บอร์ดออฟซุพเพอร์ไวเซอร์ขอผลักดันให้ทุกคนในลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ตอบแบบสำรวจวันนี้เพื่อให้แน่ใจว่าชุมชนของคุณมีทรัพยากรที่จำเป็น”

โดยเฉลี่ยแล้ว บริเวณย่อยของการทำแบบสำรวจฯ (census tracts) ในลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ซึ่งมีประชากรเป็นคนอเมริกันเชื้อสายเอเชีย-แปซิฟิกมากกว่า 50 % มีอัตราการตอบแบบสำรวจฯ 71.6% ซึ่งสูงกว่าค่าอัตราของทั้งเคาน์ตี้ แต่อย่างไรก็ตามอัตรานี้ยังต่ำกว่าอัตราการตอบฯ ของชุมชนเดียวกันนี้ในการสำรวจฯ ครั้งก่อนเมื่อปี ค.ศ. 2010 (75.7%) นอกจากนี้อัตราการตอบแบบสำรวจฯ ของชุมชนยังมีความแตกต่างหลากหลายกันไปอย่างมาก จากข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 2020 ชุมชนเอเชีย-แปซิฟิกซึ่งมีการถูกนับต่ำที่สุดมีเพียง 40% ที่ได้ทำการตอบแบบสำรวจ

“นี่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นนามธรรม จำนวนที่ถูกนับที่น้อยกว่าความเป็นจริงจะมีผลโดยตรงกับการเป็นตัวแทนที่น้อยกว่าความเป็นจริง เช่นเดียวกับการได้รับงบประมาณสำหรับโปรแกรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดน้อยกว่าความเป็นจริง ซึ่งโครงการเหล่านี้ ได้แก่ โครงการทางด้านการรักษาสุขภาพ การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับอาหาร ที่อยู่อาศัยและโปรแกรมเกี่ยวกับความปลอดภัยอื่น ๆ ซึ่งประชาชนที่มีความอ่อนไหวของเราต้องพึ่งพา – โดยเฉพาะในขณะนี้ระหว่างช่วงระบาดของไวรัสโควิด-19 และเป็นไปได้ว่าเมื่อหมดการแพร่ระบาดด้วย” ซุพเพอร์ไวเซอร์ ฮิลด้า แอล โซลิส กล่าว “การเดิมพันนี้สูงมากเกินไป เราจึงกระตุ้นให้ประชาชนในเคาน์ตี้ทุกคน รวมถึงชุมชนผู้ย้ายถิ่นฐานเข้ามา ให้ตอบแบบสำรวจสำมะโนประชากรปี 2020 นี้ต่อไป การกรอกแบบสำรวจฯ ปลอดภัย รวดเร็วและง่าย สามารถทำได้ทางออนไลน์ ทางโทรศัพท์ หรือทางไปรษณีย์ “

การทำงานของหน่วยเฝ้าติดตามผู้ที่ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ (The Nonresponse Follow-Up) หรือเรียกโดยย่อว่า เอนเอฟอาร์ยู (NRFU) เริ่มต้นในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นสัปดาห์เดียวกับที่ได้มีการประกาศว่าวันสิ้นสุดการสำรวจถูกตัดสั้นลงไป 1 เดือนเป็นวันที่ 30 กันยายน วันสิ้นสุดที่ถูกตัดให้สั้นลงนี้ทำให้เกิดความกังวลว่าสำมะโนประชากรในปีค.ศ. 2020 อาจจะไม่มีเวลาที่จะนับทุกชุมชน กลุ่มที่มีความเสี่ยงที่สุดที่จะไม่ถูกนับที่เด่นชัดคือกลุ่มชุมชนเชื้อสายแอฟริกัน-อเมริกัน เชื้อสายลาตินและคนอเมริกันเชื้อสายเอเชีย-แปซิฟิก.

“หนึ่งในสิทธิ์ที่สำคัญที่สุดซึ่งเรามีก็คือ สิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้งซึ่งเราได้มาอย่างยากลำบาก เป็นสิทธิ์ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อประชาธิปไตยของเรา และมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผลของการสำรวจสำมะโนประชากร” ซุพเพอร์ไวเซอร์ มาร์ค ริดลีย์ ธอมัส ผู้ซึ่งยื่นญัตติด่วนแสดงความกังวลต่อการตัดเวลาในการนับลง 1 เดือนจากที่เคยคาดไว้ กล่าว “เราทุกคนต้องยืนขึ้นสนับสนุนและถูกนับเพราะการถูกนับที่น้อยกว่าความเป็นจริงจะทำให้เกิดการเป็นตัวแทนที่น้อยกว่าความเป็นจริง และเมื่อมีการเป็นตัวแทนที่น้อยกว่าความเป็นจริงจะทำให้เกิดการได้รับงบประมาณที่น้อยกว่าความเป็นจริง ซึ่งเราไม่สามารถหลับหูหลับตาไม่มองเห็นความสำคัญเหล่านี้ต่อลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ได้”

การกรอกแบบสำรวจสำมะโนประชากรสามารถกระทำได้ทางออนไลน์ที่ my2020census.gov ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 844-330-2020 หรือโดยทางจดหมายหากคุณได้รับฟอร์มที่เป็นกระดาษ สำหรับประชาชนที่ไม่พูดภาษาอังกฤษ เวบไซด์ของการกรอกแบบสำรวจสำมะโนประชากรปี 2020 ของสหรัฐจะนำเสนอข้อมูลทั่วไปใน 59 ภาษา สามารถดูได้ที่ https://2020census.gov/

“จำนวนที่นับในลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ต่ำมากอย่างคาดไม่ถึง เพียงแค่ 4 สัปดาห์ที่จะเหลือสำหรับการนับประชากรเราเป็นห่วงอย่างมากว่าลอสแอนเจลิสิเคาน์ตี้จะสูญเสียทั้งตัวแทนทางการเมืองในสภาผู้แทนราษฏรและงบประมาณสำหรับบริการที่เรามีความจำเป็นอย่างยิ่ง” ซุปเพอร์ไวเซอร์ ชีล่า คูหล์ กล่าว “สิ่งเราอยากจะฝากไปมีอยู่ง่าย ๆ คือ กรอกแบบสำรวจเสียแต่วันนี้ เวลากำลังจะหมดและคุณจำเป็นต้องถูกนับและเสียงของคุณต้องถูกได้ยิน”

ผู้กรอกแบบสำรวจถูกจ้างมาจากชุมชนท้องถิ่นและพูดภาษาอังกฤษ หลายคนพูดได้สองภาษาและหากเขาไม่พูดภาษาเดียวกับครอบครัวที่ไปพบ ทางครอบครัวสามารถขอให้ผู้กรอกแบบสำรวจคนอื่นซึ่งพูดภาษาเดียวกันได้กลับมาหาอีกครั้ง สำนักงานสำมะโนประชากรและผู้กรอกแบบสำรวจจะไม่มีการถามหมายเลขโซเชี่ยลซิเคียวริตี้ เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิตหรือสถานะทางการเป็นพลเมือง พวกเขาจะไม่ขอรับเงินสดหรือขอรับการบริจาค

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยได้กำหนดไว้เพื่อการป้องกันประชาชน ผู้กรอกแบบสำรวจ ฯ ถูกกำหนดให้ใส่หน้ากากหรือสิ่งปกปิดใบหน้าขณะที่ทำงาน พวกเขาจะทำตามแนวทางของสาธารณสุขท้องถิ่นและของซีดีซีในขณะที่พวกเขามาที่บ้าน ผู้กรอกแบบสำรวจ ฯ ได้รับการฝึกอบรมทางออนไลน์เกี่ยวกับโควิด-19 ในเรื่องนโยบายการรักษาระยะห่างทางสังคมและความปลอดภัย

“กรุณาเปิดประตูของท่านและถูกนับในแบบสำรวจฯ หากมีใครบางคนมาหาคุณที่บ้านเพื่อเก็บข้อมูลสำหรับการสำรวจสำมะโนประชากรในปี 2020 คุณสามารถขอบัตรแสดงตนที่ถูกต้องตามกฏหมายซึ่งมีรูปและชื่อของเขา บัตรจะมีลายน้ำของกระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐและมีวันหมดอายุ พวกเขาอาจถือกระเป๋าของสำนักงานสำมะโนประชากรแห่งสหรัฐหรือมีอุปกรณ์อื่นที่มีโลโก้ของสำนักงานฯ ด้วย” ซุพเพอร์ไวเซอร์ เจนิส ฮาห์น กล่าว “หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการมาเยี่ยม คุณสามารถกรอกฟอร์มสำรวจได้วันนี้ที่ my2020census.gov หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 844-330-2020.” หากไม่มีใครอยู่ที่บ้านผู้กรอกแบบสำรวจฯ จะทิ้งใบแจ้งเตือนการมาเยี่ยมเยียนซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีในการกรอกแบบสำรวจทางออนไลน์ ทางโทรศัพท์หรือทางไปรษณีย์ไว้ พวกเขาอาจจะทิ้งแบบฟอร์มตอบคำถามที่เป็นกระดาษใส่ถุงพลาสติกแขวนไว้ที่หน้าประตู คุณสามารถยืนยันตัวตนของผู้กรอกแบบสำรวจฯ ได้โดยติดต่อกับศูนย์การสำรวจสำมะโนประชากรเขตที่หมายเลข (213) 314-6500 และพูดกับตัวแทนของสำนักงาน ฯ เพื่อลดความจำเป็นที่จะต้องส่งผู้กรอกแบบสำรวจฯ ไปที่บ้านของคุณ ทางสำนักงานสำมะโนประชากรแห่งสหรัฐรายงานว่ามีการอบรมให้ตัวแทน ฯ ติดตามผลกับครอบครัวทางโทรศัพท์ การโทรศัพท์จะใช้เท่าที่จำเป็นหากการไปพบด้วยตัวเองไม่ทำให้เกิดการสัมภาษณ์ สำนักงาน ฯ จะยังใช้โปรแกรมช่วยเหลือการตอบแบบสอบถามทางมือถือ (Mobile Questionnaire Assistance ) ที่เรียกชื่อย่อว่า เอ็มคิวเอ (MQA) ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน ตัวแทนของเอ็มคิวเอจะอยู่ในสถานที่สาธารณะอย่างเปิดเผยในบริเวณที่มีการตอบแบบสำรวจที่น้อยที่สุดของประเทศ เพื่อที่จะสนับสนุนให้ประชาชนตอบแบบสำรวจฯ บริเวณเหล่านั้นจะเป็นบริเวณซึ่งประชาชนออกจากบ้านไปอยู่แล้ว และสามารถถูกใช้เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการตอบแบบสำรวจฯ ด้วย การสำรวจสำมะโนประชากรปี 2020 เริ่มต้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม เมื่อสำนักงานสำมะโนประชากรแห่งสหรัฐส่งจดหมายไปยังทุกครอบครัวในประเทศ เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมการกรอกแบบสำรวจฯ ทางไปรษณีย์ ออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ จดหมายเชิญชวนจะมีหมายเลขไอดีของแบบสำรวจฯ ซึ่งจะลิงค์ผู้เข้าร่วมทำแบบสำรวจฯ กับที่อยู่ทางกายกาย แต่ประชาชนก็สามารถตอบแบบสำรวจ ฯ ทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องมีหมายเลขไอดี การกรอกแบบสำรวจสำมะโนประชากรเป็นความลับส่วนบุคคล คำตอบจะถูกปกป้องไว้ภายใต้กฏหมายของรัฐบาลกลาง โดยเฉพาะหัวข้อที่ 13 ของประมวลกฏหมายของสหรัฐ พวกเขาไม่สามารถแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานของรัฐบาลอื่นหรือหน่วยงานอื่น รวมทั้งเจ้าของบ้านเช่าของคุณด้วย “สมาชิกบางคนของชุมชนอเมริกันเชื้อสายเอเชียและคนพื้นเมืองของฮาวายและหมู่เกาะแปซิฟิก และชุมชนหลากสีอื่นอาจรู้สึกว่าการร่วมกิจกรรมการสำรวจ ฯ เป็นเรื่องไม่สำคัญและไม่ได้ทำให้เกิดความแตกต่างอะไร” จูน ลิม ผู้อำนวยการโครงการวิจัยทางด้านสถิติประชากรขององค์กร Asian Americans Advancing Justice | Los Angeles กล่าว “ไม่มีอะไรที่จะเพิ่มมากไปกว่าความจริง การให้งบประมาณของรัฐบาลกลางสำหรับทรัพยากรและบริการที่สำคัญ และการมีเสียงในทางการเมือง ขึ้นอยู่กับการถูกนับ บุคคลทุกคนในชุมชนของเรามีความสำคัญและจะต้องถูกนับในการสำรวจฯ ไม่ว่าจะมีอายุ เชื้อชาติ สถานะทางพลเมืองอย่างไร เราขอสนับสนุนคุณให้กรอกแบบสำรวจฯ หากคุณยังไม่ได้ทำไปแล้ว “ เกี่ยวกับแคมเปญ “Be Counted” ของเคาน์ตี้แห่งลอสแอนเจลิส สำมะโนประชากรที่แม่นยำเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการทำให้แน่ใจว่าจะมีตัวแทนทางการเมืองอย่างเท่าเทียมและรักษาการกระจายความเสมอภาคของงบประมาณของรัฐบาลกลางที่มีพื้นฐานในการใช้สูตรคำนวณสำหรับโครงการและโปรแกรมการให้บริการทางสังคม เป้าหมายของการสำมะโนประชากรของลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้คือ ประชาชนทุกคนจะต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ เข้าถึงได้ และกรอกแบบสำรวจสำมะโนประชากรปี 2020 เสร็จสิ้นสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เข้าไปที่เวบไซด์ https://census.lacounty.gov/ เกี่ยวกับองค์กร Asian Americans Advancing Justice – Los Angeles Asian Americans Advancing Justice เป็นความเชื่อมโยงระดับชาติขององค์กรชั้นนำ 5 องค์กรที่เป็นกระบอกเสียงให้กับสิทธิ์ทางพลเมืองและมนุษยชนของชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและชุมชนที่ไม่ค่อยได้รับการบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนสังคมที่ยุติธรรมและเท่าเทียมกันสำหรับทุกคน สมาชิกของความเชื่อมโยงนี้ได้แก่ Advancing Justice | AAJC (Washington, D.), Advancing Justice - Asian Law Caucus (San Francisco), Advancing Justice - Los Angeles, Advancing Justice – Atlanta และ Advancing Justice - Chicago ###