Special Scoop
อัพเดทเรื่องสิทธิ์ในการทำงานของคู่สมรสผู้ถือวีซ่า H-1B

สำหรับคุณๆที่มีความสนใจและติดตามเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมือง (Immigration) โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสิทธิ์ตามสถานะของวีซ่าประเภทต่างๆ วันนี้มีเลยมีเรื่องซึ่งถือเป็นประเด็น อัพเดทมาเล่าให้คุณได้อ่านกันค่ะ

สำหรับคู่สมรสของบุคคลที่ถือวีซ่าเพื่อการทำงาน (Professional Work H-1B) โดยปกติแล้วจะไม่ได้รับสิทธิ์ ในการทำงานตามคู่สมรสหรอกนะคะ เรียกได้ว่าสามารถเดินทางเข้ามาเพียงเพราะเป็นผู้ติดตามเท่านั้น ด้วยวีซ่าประเภทที่เรียกว่า H-4 ซึ่งข้อจำกัดในการดำรงชีวิตก็ต้องมีอยู่อย่างแน่นอน บุคคลที่ถือวีซ่าประเภทผู้ติดตามนี้ หากได้งดเว้นจากข้อห้ามในเรื่องของการทำงานดังที่ได้กล่าวไปมันก็คงจะเป็นเรื่องดีไม่ใช้น้อย ดังนั้นแล้ว เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา รัฐบาลชุดปัจจุบันของท่านประธานาธิบดีบารัค โอบามา ก็ได้ดำเนินเรื่องของการปฏิรูปกฎเกณฑ์ ในเรื่องของการอนุญาติทำงานเสียใหม่ โดยคู่สมรสที่ถือวีซ่าผู้ติดตามหรือ H-4 นั้น สามารถที่จำทำงาน ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ แต่ในช่วงของการดำเนินเรื่องเพื่อให้ข้อกฎหมายฉบับนี้ผ่านพ้นไปได้นั้น ต้องใช้เวลา 60 วัน ก่อนที่จะให้มีผลบังคับใช้ได้จริง ซึ่งหากไม่มีการรวมขบวน ก่อมอบเพื่อต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนี้ ทาง USCIS ก็จะประกาศให้ทุกท่านได้ทราบในวันที่ 11 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ค่ะ

สำหรับบุคคลที่ถือวีซ่า H-4 อยู่ ลองอ่านกันต่อดูค่ะว่าคุณเข้าข่ายครอบคลุมที่จะได้รับสิทธิ์ในการทำงานนี้หรือไม่

1) คู่สมรสที่ถือวีซ่าหลัก H-1B ต้องได้ดำเนินเรื่องส่งผ่านใบสมัครเพื่อขอย้ายถิ่นฐานเพื่อการทำงานแล้ว (ฟอร์มหมายเลข I-140) หรือ

2) คู่สมรสที่ถือวีซ่าหลัก H-1B ได้ส่งผ่านใบสมัครเพื่อขอเอกสาร PERM ภายในระยะเวลา 365 วัน ก่อนที่วีซ่า H-1B ซึ่งมีระยะเวลา 6 ปีจะหมดอายุลง

สรุปเอาง่ายๆเลยก็คือ ผู้ที่ถือวีซ่า H-1B ต้องได้เริ่มดำเนินการเพื่อขอใบเขียวผ่านทางองค์กร/บริษัทที่ทำงาน ให้แก่คู่สมรสแล้วเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ของการทำงานท้ายที่สุด

ปัจจุบัน คู่สมรสของบุคคลที่ถือวีซ่า L-1, E-1 และ E-2 สามารถที่จะประกอบอาชีพได้อยู่แล้วค่ะหากได้รับใบอนุญาติ (Employment Authorization) อย่างถูกต้อง ในส่วนของการปรับกฎเกณฑ์ใหม่ให้แก่ผู้ที่ถือวีซ่า H-4 ให้กำสามารถทำงานได้ด้วยเหมือนกันนั้น จะว่าไปแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาติดขัดใดๆ เพราะเทรนด์ของกฎหมายคนเข้าเมือง กำลังโปรโมทเรื่องของการย้ายถิ่นฐานเพื่อเข้ามาทำงานในสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วค่ะ ถ้าเทียบกับสมัยก่อน การขอวีซ่าเพื่อการทำงานเคยใช้เวลามากกว่า 5 ปี แต่ปัจจุบันใช้เวลาเพียง 2-3 ปี เท่านั้น