Special Scoop
เล่าเรื่องการย้ายถิ่นฐานของบุคคลสมาชิกในครอบครัว

เรื่องราวที่กำลังจะเล่าให้คุณได้อ่านกันเริ่มต้นจากฉบับนี้ จะเป็นเรื่องสรุปของภาพรวมในเรื่องของการย้ายถิ่นฐานโดยเฉพาะกับสมาชิกในครอบครัวค่ะ ซึ่งหากคุณได้ติดตามอ่านเรื่องเล่าที่ดิฉันได้เคยแปลเล่าไปในฉบับก่อนๆ คุณคงจะได้ทราบถึงประเภทของวีซ่าหรือการดำเนินเรื่องให้สมาชิกในครอบครัวของบุคคลที่มีสัญชาติอเมริกันเดินทางเข้ามาพำนักอาศัยและสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาไปกันบ้างแล้ว

คำว่าสมาชิกของครอบครัวในที่นี้ ดิฉันหมายถึงบิดา-มารดา, บุตร-บุตรี, ญาติตรงผ่านทางสายเลือดเช่น น้อง หรือ พี่รวมไปถึง คู่สมรสและคู่หมั้นค่ะ บุคคลที่มีสัญชาติอเมริกันมีสิทธิ์ที่จะเริ่มดำเนินเรื่องเพื่อยื่นขอ (Petition) ให้สมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่นอกสหรัฐฯให้สามารถเดินทางย้ายถิ่นฐานเข้ามาได้แล้วเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ถือวีซ่าถาวร (Lawful Permanent Resident) โดยผ่านกระบวนการดังต่อไปนี้ค่ะ

- บุคคลที่จะสามารถได้รับสิทธิ์ในการถือวีซ่าถาวรนั้นจะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบจากทั้ง USCIS และ Department of State ได้ว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือกำลังจะเป็นสมาชิกในครอบครัวของผู้ยื่นคำร้อง (Petitioner) ที่ถือสัญชาติอเมริกันจริง

- ฟอร์มหมายเลข I-130 เพื่อขอสิทธิ์ในการย้ายถิ่นฐานถาวรต้องได้รับการตรวจรับและอนุญาติผ่าน (Approval) จาก USCIS โดยฟอร์มนี้ผู้จัดเตรียมและยื่นเรื่องก็คือบุคคลที่ถืออสัญชาติอเมริกันค่ะ ที่จะถือเป็นทั้ง ผู้ยื่นคำร้องขอ (Petitioner) และ ผู้สนับสนุน (Sponsor) ในส่วนแรกนี้

- เมื่อผ่านพ้นช่วงของ I-130 USCIS จะส่งต่อคำร้องที่ตรวจผ่านแล้วไปที่ Department of State ค่ะ จุดนี้นี่เองที่คุณ (ไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้ยื่นเรื่องหรือรอรับสิทธิ์) จะได้รับหมายเลขวีซ่า ซึ่งจะบ่งชี้ว่าผู้รอรับสิทธิ์จะสามารถดำเนินเรื่องขอรับวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าสหรัฐฯได้เมื่อไหร่ โดยทาง Department of State จะใช้ระบบที่เรียกว่า "Visa Number Preference System" คือการจัดลำดับในการผลิตและมอบหมายเลขวีซ่า ตรงจุดนี้ ดิฉันขออธิบายเรื่องนี้โดยเฉพาะของการจัดลำดับในครั้งหน้านะคะ

- หากบุคคลที่รอรับสิทธิ์เดินทางเข้ามาแล้วในสหรัฐฯ (ด้วยวีซ่าประเภทชั่วคราวๆต่าง) ในช่วงที่รอรับหมายเลขวีซ่านี้ หากทาง Department of State ได้ทำการติดต่อมาว่าคุณได้รับหมายเลขวีซ่าแล้ว ผู้รอรับสิทธิ์สามารถเริ่มดำเนินเรื่องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสถานะวีซ่าไปเป็นแบบถาวร/ใบเขียวได้เลยค่ะ หากผู้รอรับสิทธิ์อาศัยอยู่นอกประเทศ เช่นที่กรุงเทพฯ ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะสถานฑูตสหรัฐฯในประเทศไทยจะเป็นผู้ทำการติดต่อให้คุณสามารถเดินทางเข้าไปยังสถานฑูตฯเพื่อรับวีซ่าให้เดินทางเข้ามาในสหรัฐฯได้อย่างรวดเร็วทันใจค่ะ (เรื่องคิวที่เมืองไทย อันนี้ดิฉันไม่สามารถให้คำตอบได้นะคะ เพราะเข้าใจว่าคุณก็ยังต้องรอคิวข้างหน้าสถานฑูตฯเหมือนเดิมค่ะ)

สถานะของฉันจะเข้าข่ายในการได้รับสิทธิ์ในฐานะสมาชิกของครอบครัวหรือไม่?

ทีนี้เราลองมองย้อนกลับไปสักนิด ภายหลังจากที่คุณได้ทราบถึงภาพรวมในการออกวีซ่าถาวรของสมาชิกในครอบครัวแล้วนะคะ คำว่าความสัมพันธ์และสถานะสมาชิกภายในครอบครัวที่เค้าพูดถึงกันนี่ สามารถแบ่งออกมาได้ตามลักษณะดังต่อไปนี้ค่ะ

1. คุณ (ในฐานะผู้รอรับสิทธิ์) จะต้องมีญาติสนิทที่ถือสัญชาติอเมริกันหรือถือวีซ่าถาวร/ใบเขียว และญาติสนิทของคุณคนนี้จะต้องยอมรับที่จะเป็นผู้สนับสนุนและเป็นผู้ยื่นเรื่องขอย้ายถิ่นฐานถาวร (ฟอร์ม I-130) ให้กับคุณ

2. ญาติสนิทของคุณที่ถือสัญชาติอเมริกันคนเดียวกันนี้จะต้องสามารถแสดงหลักฐานทางการเงิน (รายได้รวมในครัวเรือน) ว่ามี 125% มากกว่าสถิติความยากจนในครัวเรือนของสหรัฐฯรายปี (U.S. Poverty Level)

3. คุณและญาติที่ถือสัญชาติอเมริกันจะต้องสามารถแสดงหลักฐานได้ค่ะว่ามีความสัมพันธ์กันในทางครอบครัวจริง โดยความสัมพันธ์ที่ว่านี้จำแนกออกได้ตามลักษณะดังต่อไปนี้ค่ะ

- ความสัมพันธ์แบบสามีหรือภรรยา
- บุตร/บุตรีอายุไม่เกิน 21ปี
- บุตร/บุตรีที่ยังไม่ได้สมรส ไม่จำกัดอายุ
- บุตร/บุตรีที่สมรสแล้ว ไม่จำกัดอายุ
- พี่ชาย/พี่สาว น้องชาย/น้องสาว หรือบิดา/มารดา ในกรณีที่คุณ (ในฐานะผู้ถือสัญชาติมึอายุ 21ปีขึ้นไป)

**สำหรับคุณที่ถือใบเขียว (Permanent Resident/Green Card) แล้วคุณสามารถแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ในทางครอบครัวได้ คุณอาจทำเรื่องขอสิทธิ์ในการย้ายถิ่นฐานและรับใบเขียวให้กับสมาชิกในครอบครัวเฉพาะตามความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้เท่านั้นค่ะ

- สามีหรือภรรยา
- บุตร/บุตรีที่ยังไม่ได้สมรส ไม่จำกัดอายุ

เมื่อคุณอ่านจนถึงย่อหน้านี้ คุณได้ทราบข้อมูลเพิ่มขึ้นโดยสรุปสำหรับหลักการจำอย่างง่ายๆในการขอวีซ่าเพื่อย้ายถิ่นฐานให้กับสมาชิกในครอบครัวแล้วใช่มั๊ยล่ะคะ ครั้นคุณคิดที่จะขอวีซ่าให้คุณลุง คุณป้าหรือญาติที่คุณนับถือแบบห่างๆที่เค้าเรียกว่า Extended Family คุณไม่สามารถทำได้ค่ะ อาจจะต้องค้นคว้าข้อมูลหรือปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคนเข้าเมืองถึงทางเลือกอื่นๆนะคะ ฉบับหน้าดิฉันจะขอเล่า (แปลสรุป) ให้คุณได้อ่านกันถึงระบบการแจกจ่ายหมายเลขวีซ่าของ Department of State's National Visa Center อันนี้จะบอกเลยล่ะค่ะว่าความสัมพันธ์ทางครอบครัวแบบไหนจะได้รับหมายเลขเร็วหรือช้ากว่าแบบอื่นๆ ติดตามอ่านกันต่อในฉบับหน้านะคะ


โดย พลอย น.
ployn@kolawoffice.com