Special Scoop
โอบาม่าแคร์ผลงานชิ้นโบว์แดงของประธานาธิบดี...จริงหรือ?

กฎหมายปฏิรูปการประกันสุขภาพของประชาชนในสหรัฐอเมริกาหรือที่เรียกกันว่า“Health Care Reform” หรือ“Obama Care” หรือในแคลิฟอร์เนียเรียกว่า“Covered California” เป็นกฎหมายที่มีจุดประสงค์ที่จะให้มีการคุ้มครองผู้ที่เจ็บป่วยเพื่อได้รักษาในราคายุติธรรม (The Patient Protection and Affordable Care Act) กฎหมายนี้ได้ผ่านสภาของสหรัฐฯและเซ็นเป็นกฎหมายโดยประธานาธิบดีโอบาม่าเมื่อเดือนมีนาคม2010

จุดประสงค์หลักๆของกฎหมายฉบับนี้คือ

1. ลดราคาค่าเบี้ยประกันสุขภาพให้คนอเมริกัน (ใบเขียวหรือซิติเซ่น) ตลอดจนผู้ที่มาอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกคน

2. เพิ่มความสะดวกในการเลือกซื้อประกันจากบริษัทขายประกันสุขภาพต่างๆและเข้าถึงหมอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค

3. เพิ่มการสนับสนุนการป้องกันโรค (Preventive Care) และสิทธิในการซื้อยาในราคาประหยัดมากขึ้น

4. เพิ่มสิทธิให้กับประชาชนทุกคนได้เข้าร่วมซื้อประกันสุขภาพมากขึ้น

5. เพิ่มสิทธิของสมาชิกในครอบครัวในการใช้สิทธิของประกันสุขภาพของผู้ปกครองให้กับลูกจนถึงอายุ26ปี (Dependent Coverage) จากเดิม24ปี

6. เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อประกันที่มีโรคประจำตัวมีสิทธิได้ซื้อประกันสุขภาพเหมือนคนทั่วไป

แต่กฎหมายฉบับนี้บังคับให้ประชาชนต้องลงทะเบียนซื้อประกันสุขภาพได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2013ถึงวันที่31มีนาคม2014โดยมีการเปิดเว็บไซต์www.healthcare.govให้เข้าไปลงทะเบียนได้ในกรณีของรัฐที่ไม่มีเครือข่ายบริษัทขายประกันสุขภาพ (Marketplace) ของตนเองแต่ในอีก18รัฐเขาได้เปิดเว็บไซต์ที่มีบริษัทต่างๆเข้าร่วมในโครงการของรัฐนั้นๆเองเช่นในแคลิฟอร์เนียได้เปิดเว็บไซต์ชื่อwww.coveredca.comมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2013พร้อมกับของทางรัฐบาลกลาง

กฎหมายฉบับนี้ยังมีผลบังคับใช้กับนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่50คนขึ้นไปที่จะต้องซื้อประกันสุขภาพให้กับลูกจ้างถ้านายจ้างมีลูกจ้างน้อยกว่า50คนก็สามารถซื้อให้ลูกจ้างแบบเป็นกรุ๊ปได้ (The Small Business Health Options Program (SHOP))

บทลงโทษผู้ที่ไม่เข้าร่วมโครงการหรือลงทะเบียนภายในวันที่31มีนาคม2014ในกรณีที่ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนและมิได้อยู่ในข่ายที่ได้รับการยกเว้นมีดังนี้

ในปี2014ค่าปรับจะคิดเป็น1%ของรายได้หรือ$95ต่อผู้ใหญ่1คน (อายุตั้งแต่21ปีขึ้นไป) หรือ$47.50ต่อเด็ก1คนที่ผู้ปกครองไม่ลงทะเบียนให้ รัฐจะเปรียบเทียบปรับจากค่าที่สูงกว่า

ในปี2015ค่าปรับจะคิดเป็น2%และในปี2016จะปรับคิดเป็น2.5%ของรายได้ของคุณ

กฎหมายนี้ประเมินว่าจะมีคนเข้าสู่โปรแกรมถึง30ล้านคนที่ปัจจุบันไม่มีประกันสุขภาพของตัวเองและครอบครัวในแคลิฟอร์เนียได้ประเมินว่าจะมีคนเข้าสู่โครงการนี้ถึง2.6ล้านคนซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือในการซื้อประกันสุขภาพ และอีก1.4ล้านคนจะเป็นสมาชิกใหม่ที่มีคุณสมบัติได้รับการช่วยเหลือจากMEDI-CAL(ผู้ที่มีรายได้น้อย)

อย่างไรก็ตาม…ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยและคำถามที่ตามมาอีกมากมายเพราะตั้งแต่ทางรัฐบาลกลางโดยรัฐมนตรีสาธารณสุขของประธานาธิบดีโอบาม่าได้เปิดเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2013เพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปลงทะเบียนก็เกิดปัญหาเว็บไซต์ล่มประชาชนที่หลงเชื่อคำพูดของประธานาธิบดีที่ว่าถ้าคุณมีประกันสุขภาพที่คุณชอบอยู่แล้วก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังคงเดิมทุกอย่างแต่ปรากฎว่าตอนนี้ประชาชนชั้นกลางที่เคยมีประกันสุขภาพที่ชอบก็ถูกบริษัทประกันยกเลิกเป็นล้านคนเพราะกฎหมายใหม่บังคับว่าคุณต้องซื้อประกันสุขภาพที่รวมถึงสิ่งที่ไม่ต้องการอีก 10 รายการเช่น การดูแลสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์ (Maternity Care), การรักษาดูแลเด็ก( Children’s Care),และการตรวจมะเร็งเต้านมและลำไส้ (Mammograms and Colonoscopies) เป็นต้นซึ่งประชาชนที่ถูกยกเลิกไม่พอใจที่ถูกบังคับให้ต้องซื้อในสิ่งที่ไม่จำเป็นเพราะบางคนไม่ได้คิดจะมีลูกแต่จะต้องมาจ่ายค่ากรมธรรม์เพิ่มจนทำให้รัฐมนตรีสาธารณสุขนางKathleen Sebeliusและประธานาธิบดีโอบาม่าต้องออกมาขอโทษเพราะมีข้อยกเว้นในการที่คุณจะสามารถใช้บริษัทประกันสุขภาพเดิมได้จึ่งต้องซื้อประกันใหม่เพื่อครอบคลุมถึงสิ่งที่คุณไม่ต้องการรายละเอียดขอให้มารับฟังกันได้ในวันพุธที่20พฤศจิกายน2013

จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาร่วมฟังและเข้าใจถึงโอบาม่าแคร์กันฟรี!!!

ในวันพุธที่20พฤศจิกายน2013เวลา14.00 – 16.00 น.

ณโรงแรมลินคอล์นพลาซ่า
เลขที่123S. Lincoln Ave., Monterey Park, CA 91755
โทรศัพท์โรงแรม:626-571-8818
สอบถามรายละเอียดสำรองที่นั่งได้ที่คิดฉัตรประภาชัย310-377-1032

โชคดีครับ
คิด ฉัตรประภาชัย