Special Scoopที่สุดแห่งรางวัลชีวิต…

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผมต้องจดจำไปตลอดชีวิต ผมขออนุญาตนำคำกล่าวที่ผมได้เตรียมไว้ในพิธีมอบในวันนั้น แต่ไม่มีโอกาสได้พูดทั้งหมด… ต้องขอบพระคุณท่านกงสุลใหญ่ ธานี แสงรัตน์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่จัดงานได้อย่างสง่างามและสมเกียรติ


******************************

… ข้าพเจ้า มีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้น และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่าและเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ ข้าพระพุทธเจ้าและวงศ์ตระกูล อย่างหาที่สุดมิได้

ในโอกาสอันเป็นปีมหามงคล ที่พระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ข้าพระพุทธเจ้าขอพระบรมราชานุญาต ถวายพระพรชัยแด่พระองค์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแด่ พสกนิกรชาวไทยตลอดไป ควรมิควรแล้วแต่จะทรงโปรดฯ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ


******************************

กราบเรียน พณฯ ท่าน ธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส, ท่านเชอริฟ จิม แมคโดเนล และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

ซึ่งกระผมมีวันสำคัญนี้ได้ เนื่องจากได้รับความกรุณาจากบุคคลที่แวดล้อมตัวผม ที่ให้การสนับสนุน

๑. จึงขอกราบนมัสการ ขอบพระคุณ พระครูวิเทศญาณวิมล เจ้าอาวาสวัดพุทธวิปัสสนา เมืองลองบีช ที่ได้ให้ความเมตตากระผมและครอบครัว ในการเสนอชื่อกระผม เพื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

๒. ขอขอบคุณ พณ ฯ เอกอัครราชทูต เจษฎา กตเวทิน อดีตกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และคณะกรรมการสรรหา ที่ให้ความกรุณาในการพิจารณา และมองเห็นผลงานและความตั้งใจ ที่กระผมได้ทำต่อสังคม นับเป็นกำลังใจอันสำคัญ

๓. บุคคล อีก ๒ ท่าน ที่กระผมขอขอบพระคุณ คือ ท่านมิเชล และท่านเชอริฟ จิม เนื่องจากท่านเป็นผู้บังคับบัญชาที่สนับสนุนและอนุญาตให้กระผมได้เข้าช่วยเหลือคนไทย และยังเป็นผู้มอบโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยมาโดยตลอด

๔. และบุคคลที่สำคัญต่อชีวิตกระผมมายาวนาน กว่า ๓๐ ปี คือ ภรรยา คู่ชีวิต ที่อยู่เคียงข้างกระผมมาโดยตลอด และ ลูก ๆ ของกระผม ที่ยอมสละเวลาอันใกล้ชิดต่อลูก ๆ มาเพื่อ ทำงานแก่สังคม ขอบคุณมากครับ

ท้ายที่สุด กระผมขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านที่ให้การสนับสนุนกระผมมาโดยตลอด และขอแสดงความยินดีกับ คุณวัลลภ คชินทร จากเมืองซานตาครูซ รัฐแคลิฟอร์เนีย และคุณรุ่งฤดี ธนสุกาญจน์ จากเมืองฟูลเลอตัน รัฐแคลิฟอร์เนีย ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในครั้งนี้ด้วย


******************************

His Majesty King Bhumibol Adulyadej, The Honorable Consul General of Los Angeles - Mr. Thanee Sangrat, The Los Angeles County Sheriff - The Honorable Sheriff Jim McDonnell, Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen:

I am very honored and grateful to receive the Royal Decorations conferred by His Majesty. My family and I wish His and Her Majesty good health and happiness, always! Long Live the King and Queen of Thailand.

This is also a special year; it is the Seventieth Anniversary celebration of His Majesty’s accession to the throne. I join with Thais all over the world to celebrate this auspicious occasion. His Majesty‘s tireless initiatives of over 4,447 projects have significantly improved the quality of life for the people in Thailand. His Majesty’s leadership has inspired millions, including me.

I’d also like to thank Consul General Thanee Sangrat , Ambassador Jesda Katavetin - former Thai Consul General of Los Angeles and the Selection Committee for nominating me for this recognition. Equally important are my bosses, the Honorable Michelle Steel who could not be here today - but we have Jeremy Tran from her office, The Honorable Sheriff Jim McDonnell and Sergeant Britta Kjellstrand who have always supported me. I could not have done it without their encouragement and leadership. Thank you so much. I really appreciate it!

I’d also like to thank my wife of 30 plus years - Lena, and my three children - Anne, Alisa and Alex, for their love and support.

Last but not least, I’d like to thank Abbot Pramuan of Vippasana Foundation / Wat Buddhavipassana of Long Beach and many friends who have encouraged and supported me throughout the years. Thank you so much for coming tonight! …


******************************

โชคดีครับ
คิด ฉัตรประภาชัย