Special Scoopเพลง กับ สื่อแห่งความรักสามัคคี

สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา ก่อกำเนิดจากวิกฤตที่สั่งสมมานาน ในปี 2009 ทางรัฐฐาลของแคลิฟอร์เนีย ก็ได้ออกกฎหมายให้ตั้งองค์กรไม่หวังผลกำไร (Non Profit)ที่เรียกกันว่า CAMTC (California Massage Therapy Council) ในการควบคุมออกใบอนุญาตให้กับพนักงานนวดทั้งหมด และเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้กับโรงเรียนที่สอนพนักงานด้วย เพื่อให้การควบคุมดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ก็ได้มีการออกกฎหมายในปี 2015 เรียกว่า “The Massage Therapy Act” (AB 1147)

กฎหมายนี้ยังให้สิทธิกับทุกซิตี้ให้สามารถควบคุมสถานที่นวดเอง โดยมีการใช้ Land Use Regulations (ผังเมืองโซนนิ่ง ) ในการพิจารณาตรวจสอบร้านนวดก่อนที่จะออกใบอนุญาตให้ เช่น การตรวจสอบประวัติของเจ้าของร้าน หน่วยสาธารณสุข จะตรวจสอบสถานที่อย่างละเอียดหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายจากรัฐแคลิฟอร์เนียตั้งแต่ปี 2016 เพื่อจัดระเบียบ หลังจากที่มีการร้องเรียนจากฝ่ายทางเจ้าหน้าที่ของซิตี้ต่าง ๆ ทำให้ภาพลักษณ์ของนวดไทยถูกเพ่งเล็งว่าเป็นสถานที่ที่มีการกระทำการสุ้มเสียงในการค้าประเวณี การค้ามนุษย์ และมีหลายรายที่ถูกจับดำเนินคดี รานนวดไทยยังถูกคู่แข่งทั้งชาวจีน เกาหลี เวียดนาม มาเปิดกันแบบดอกเห็ด มีการตัดราคาจากเดิมที่ได้ $40-$50 เหรียญต่อชั่วโมง โดยมีร้านจีนหลายแห่ง ตัดราคาลงมาเหลือ $15-$20 เหรียญต่อชั่วโมง แถมยังมีโปรโมชั่นซื้อบัตร 10 ครั้ง แถม 1 ครั้ง ดังที่ผมเคยเขียนในบทความ 2 ครั้งก่อนในหัวข้อ “ปัญหาและการเติบโตของธุรกิจนวดไทย” และธุรกิจนวด รุ่งหรือร่วงในปี 2015”

ในสองบทความนี้ ผมได้วิเคราะห์ถึงปัญหาจากที่กล่าวมาแล้ว ทางร้านหลายแห่งยังโดนภาษีย้อนหลังจากการจ่ายค่าแรงของพนักงานนวดแบบเหมาจ่าย หรือแบ่งเปอร์เซ็นต์กัน แทนการทำถูกต้องเป็นพนักงานแบบมี Payroll ที่ต้องมีการหักเก็บภาษี 5 ชนิดเหมือนกับคนงานของธุรกิจอื่น ๆ

และจากการแนะนำของผม มีผลทำให้สมาคมนวดไทยเกิดขึ้นมา เพื่อเป็นตัวแทนเรียกร้องสิทธิของร้านนวดไทยและพนักงานนวดไทย ในปัจจุบัน เรามีสมาชิกเกือบ 400 คน มีกิจกรรมช่วยเหลือติดตามข่าวสาร เร่งรัดให้ CAMTC ดูแลผู้สมัครของสมาชิก ให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างได้ผล ผมมีความดีใจทีได้มีส่วนร่วมให้คำปรึกษา ทั้งนี้คนที่อยู่ในช่วงเป็นจิตอาสา ล้วนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ผันชีวิตมาดำเนินอาชีพนวดอย่างน่าทึ่ง โดยเฉพาะนายก คุณกนิษฐา เพอร์ไรดา ก็เป็นอดีตครูสอนภาษาไทยจากเมืองไทย

สมาคมนวดยังโชคดีที่มีนักดนตรี นักร้อง นักแต่งเพลง ที่ผันมาดำเนินธุรกิจอาชีพนวด อย่าง คุณสุกรี จูเนียร์ คุณมารุต มโนรัตน์ คุณศิรินันท์ ปลอดเปลี่ยว และยังมีนักร้องอาสาที่เห็นความสำคัญของเพลง ในการที่จะใช้เป็นสื่อในการปลูกขวัญกำลังใจของชาวนวดไทย เสริมสร้างความสามัคคี อย่างคุณ วรนุช บุญประกอบ สตรีเหล็กที่ดำเนินธุรกิจนวดมากว่า 20 ปี ได้ดำริที่จะให้มีเพลงมาชค์ “สมาคมนวดไทยอเมริกา” “ รำวงนวดไทย” ติดตามด้วยเพลง “ขอให้รักกัน” ที่ได้สร้างสีสรรค์ความแปลกใหม่จากสมาคมอื่น ๆ กิจกรรมหลัก ๆ ของสมาคมนวดในการติวสอบให้ได้ไลเซ้นต์ การจัดสัมมนา ให้ความรู้กฎหมาย ภาษาอังกฤษ ก็ได้ทำกันอย่างต่อเนื่อง โดยพวกเราโชคดีที่ได้กงสุลใหญ่นครออสแองเจลิส ท่านธานี แสงรัตน์ที่ให้การสนับสนุนสมาคมนวดไทยอย่างดีเยี่ยม ต้องขอขอบพระคุณท่านแทนน้อง ๆ ในสมาคมด้วย และในวันสงกรานต์ที่วัดไทยในลอสแอนเจลิสในปีนี้ คือวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 8-9 ก็จะมีการแสดงโชว์เพลงเหล่านี้ด้วย ขอช่วยกันมาสนับสนุน ทุกคนเป็นจิตอาสาที่อยากเห็นธุรกิจนวดพัฒนาไปในทางที่ถูกที่ควรขอให้โปรดติดตามผลงานและกิจกรรมของสมาคมนี้ ที่จะเป็นตัวอย่างให้สมาคมอื่น ๆ มีผู้นำที่มีความพร้อม จิตสำนึกในการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม


ปัญหาของร้านนวดไทย จากบทความที่เขียน

1. เราไม่มีการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อน จะเป็นสมาคม ชมรมก็ได้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของพวกเราเอง องค์กรนี้สามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนเราที่จะเรียกร้องสิทธิ ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐผ่านนักการเมือง ทั้งซิตี้ เค้าน์ตี้ และสเตท แต่ตอนนี้เรามีแล้วคือ คุณกนิษฐา คงศรี นายกฯ คนแรกของสมาคมนวดและสปาไทยแห่งสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2016

ผุ้นำ ที่จะมาจากผู้ที่มีธุรกิจนวดที่มีประสพการณ์ ประสบผลสำเร็จ พูดได้อย่างเต็มปากถึงปัญหาของพวกเรา มีศักยภาพ ทั้งความรู้ในด้านกฎหมายบ้าง การเมือง มีวาทะในการสือสารกับผู้อื่น รู้ว่าใครเป็นคนที่กำหนดนโยบายของ (CAMTC) ต่าง ๆ จะเข้าติดต่ออย่างไร มีความเสียสละ มีเวลาพอที่จะออกมาช่วยเหลือผู้อื่นได้ สามารถพูดกับนักการเมืองได้

2. การมีสมาคม หรือองค์การได้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัย 4 อย่างที่คุณจะต้องมี เรียกว่า 4 C’s

2.1 Competencies / Credibility องค์กรที่ดีต้องพยายามพัฒนาสมาชิกให้มีความรู้ โดยการจัดอบรมให้ข่าวสารทันเหตุการณ์

2.2 Connections and Collaborations องค์กรต้องมีความรู้ ความสามารถในการสร้างเครือข่าย และมีการร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ นักการเมือง มีการว่าจ้าง ล๊อบบี้ยีสต์ (Lobbyist) นักวิ่งเต้นเพื่อให้นักการเมืองออกกฎหมาย กฎระเบียบที่จะเอื้ออำนวยให้ธุรกิจของพวกเรา

2.3 Commitment and Communication ผู้นำต้องเป็นคนที่มีบารมี มีคนศรัทธา ซึ่งต้องสร้างสั่งสมมา เป็นผู้เสียสละ มีศักยภาพ วิสัยทัศน์ และสื่อสารกับสมาชิก และคนนอกได้ ผู้นำยังต้องมีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบโปร่งใส่ตรวจสอบได้โดยเฉพาะเรื่องเงินที่สมาชิกจ่ายหรือบริจาคให้ เงินที่ทางรัฐบาลให้มา เพื่อมาพัฒนาองค์กร เพื่อสมาชิก หาใช่เป็นเงินของตัวเองไม่ เป็นเงินที่ต้องใช้จ่ายอย่างมีวินัย ไม่เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตนเอง ประหยัด การทำกิจกรรมใดต้องเป็นประโยชน์กับสมาชิกโดยรวมเท่านั้น มิฉะนั้นอีกหน่อย เงินหมด สมาชิกก็ไม่ต่อ ไม่มีใครอยากร่วมคบหาสมาคมด้วย ก็คงเหลือไว้แต่ชื่อติดไว้บนกำแพงไว้ดูเอง

เรามีร้านนวดที่ประสบผลสำเร็จมากมาย แต่หาผู้กล้าหาญที่จะออกมาช่วยเหลือสังคมธุรกิจนวดมันน้อยเหลือเกิน ผมทราบดีว่า กว่าคุณจะเติบโตขึ้นมาได้ ต้องผ่านปัญหามากมาย เสียเงินก็เยอะทำไมไม่เอาประสบการณ์มาแบ่งปันให้คนอื่นบ้าง ได้บุญอีกด้วย

2.4 Capital สุดท้ายแต่สำคัญที่สุด คือเงินกองทุน ทุกองค์กร สมาคม ก็ต้องมีทุน เงินค่าใช้จ่าย ทุกร้านก็ต้องเสียสละออกมาเพื่อจัดตั้งให้ได้ จะได้มีเว็บไซต์ มีการสื่อสารถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ของร้านนวดที่ถูกจับ ที่หลังจากที่หนังสือพิมพ์ลงข่าว เราก็สามารถเอามาลงได้ เพราะถือเป็นข้อมูลสาธารณะ ใครที่ถูกจับค้าประเวณี ร้านอื่นจะได้ไม่จ้าง


คนเกิดมามีแต่คน ช่วยเหลือ “ถือว่ามีบุญ” แต่คนที่เกิดมาแล้วได้ช่วยเหลือคนอื่น “เป็นคนที่มีบุญมากกว่า” ...สมเด็จพระมหามุนีวงค์ พระสังฆราชองค์ที่ 20


โชคดีครับ
คิด ฉัตรประภาชัย