Special Scoopหลอมรวมดวงใจ แสดงความอาลัย พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย!

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560 วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้จัดพิธีวางดอกไม้จันทน์ พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ซุ้มจำลอง วัดป่าธรรมชาติ

งานพระราชพิธีที่ทางวัดป่าธรรมชาติจัดขึ้นนี้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสมาถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ และสำหรับประชาชนชาวไทยที่อาจติดภารกิจการทำงานในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม

ประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชญาณโกศล หรือ ท่านเจ้าคุณเหรียญ เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ และเลขานุการคณะสงฆ์ธรรมยุต ในสหรัฐอเมริกา

ประธานฝ่ายฆราวาส คุณคิด ฉัตรประภาชัย Reserve Deputy Sheriff, Los Angeles Sheriff’s Department และเป็นที่ปรึกษาอาวุโส คุณ Michelle Steel ประธานกรรมการบริหาร Orange County Board of Supervisors

Sheriff Jim McDonnell, Los Angeles Sheriff’s Department ติดภารกิจ จึงได้ส่งตัวแทนคือ Captain Timothy Murakami หัวหน้าสถานีตำรวจ City of Industry ซึ่งดูแลเขตลาพวนเต้ มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

การจัดงานพระราชพิธีในครั้งนี้ จัดได้อย่างสมพระเกียรติ เนื่องด้วย พระราชญาณโกศล ได้ดูแลงานทุกอย่างด้วยตัวท่านเอง ตั้งแต่สถานที่ การออกแบบ เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชพิธีทุกขั้นตอน ท่านจัดระเบียบแถวสำหรับประชาชนที่มาถวายความอาลัย วางดอกไม้จันทน์ เนื่องจากมีพสกนิกรชาวไทยมากันอย่างล้นหลาม ทั้งๆ ที่ไม่มีการประชาสัมพันธ์มาก แต่ประชาชนก็มากันด้วยใจรัก เทิดทูน พ่อหลวง และเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวง รัชกาลที่ 9

พระครูภัทร กวีวัฒน์ หรือ ท่านคำรณ ดูแลกำกับขั้นตอนด้านพิธีกรรมทุกลำดับตามกฎระเบียบพระราชพิธี พร้อมการซักซ้อมให้ทีมจิตอาสาได้ทำงานนอย่างถูกต้อง และเป็นระเบียบเรียบร้อย และท่านได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่างๆ มาร่วมในพระราชพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้

ทีมจิตอาสาร่วมร้อยคน ของทางวัดป่าธรรมชาติ และจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาศูนย์ทิพย์ วัดป่าธรรมชาติ ร่วมแรงร่วมใจ ตั้งใจทำงานทุกอย่าง จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

คณะสงฆ์จากวัดป่าธรรมชาติ และจากวัดอื่นๆ ร่วมพิธี สวดมาติกา บังสุกุล และสวดพระอภิธรรม ในวาระสุดท้ายในพระราชพิธี พระบรมศพ พระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัย


รายนามพระสงฆ์ 10 รูป สวดมาติกา บังสุกุล ถวายเป็นพระราชกุศล

1. พระครูประสิทธิธรรมคุณ วัดภูริทัตตวนาราม ออนตาริโอ แคลิฟอร์เนีย

2. พระครูวิมลธรรมวิเทศ วัดเนวาด้าธรรมาราม ลาสเวกัส เนวาด้า

3. พระวิโรจน์ ฐิตธมฺโม วัดภูริทัตตวนาราม ออนตาริโอ แคลิฟอร์เนีย

4. พระวิทวัส วิสุทฺโธ วัดป่าธรรมชาติ ลาพวนเต้ แคลิฟอร์เนีย

5. พระปิยะ ปิยธมฺโม วัดป่าธรรมชาติ ลาพวนเต้ แคลิฟอร์เนีย

6. พระกฤต อาสิโน วัดสันติ ปาร์มสปริง แคลิฟอร์เนีย

7. พระสุริยา วชิรญาโณ วัดสันติ ปาร์มสปริง แคลิฟอร์เนีย

8. พระมหาชลอ ปคุโณ วัดป่าธรรมชาติ ลาพวนเต้ แคลิฟอร์เนีย

9. พระแสวง โชติปญฺโญ วัดป่าธรรมชาติ ลาพวนเต้ แคลิฟอร์เนีย

10. พระสุรจิต อติวิจิตฺโต วัดป่าธรรมชาติ ลาพวนเต้ แคลิฟอร์เนีย

โดยมีพระราชญาณโกศล เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ ประธานฝ่ายสงฆ์ พิจารณาผ้ามหาบังสุกุล


รายนามพระสงฆ์ 4 รูป สวดพระอภิธรรม

1. พระครูประสิทธิธรรมคุณ วัดภูริทัตตวนาราม ออนตาริโอ แคลิฟอร์เนีย

2. พระครูวิมลธรรมวิเทศ วัดเนวาด้าธรรมาราม ลาสเวกัส เนวาด้า

3. พระกฤต อาสิโน วัดสันติ ปาร์มสปริง แคลิฟอร์เนีย

4. พระมหาพิชัย ฐิตชโย วัดป่าธรรมชาติ ลาพวนเต้ แคลิฟอร์เนีย


เมื่อพิธีการทางศาสนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนจะวางดอกไม้จันทน์ พสกนิกรร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับคณะสงฆ์ แม่ชี นักเรียน หลังจากนั้น จึงเริ่มพิธีการวางดอกไม้จันทน์ โดยเริ่มจากประธานฝ่ายฆราวาส ประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ทุกรูป คณะแม่ชี ผู้ใหญ่ที่ต้องใช้รถเข็น Wheelchair คณะนักเรียน และตามด้วยพสกนิกรชาวไทย โดยการจัดระเบียบแถว แถวละ 10 ท่าน ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย

การจัดงานพระราชพิธี สมพระเกียรติยศ มีประชาชนมาร่วมพิธีอย่างคับคั่ง ราว 2,000 คน การดำเนินงานทุกขั้นตอน ถูกต้อง เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยงานเริ่มตั้งแต่เวลา 15.30 น. และสิ้นสุดการวางดอกไม้จันทน์ เวลา 18.30 น. หลังจากนั้น ทุกท่านได้ร่วมรับประทานอาหาร ที่ทางทีมจิตอาสา วัดป่าธรรมชาติ จัดเตรียมไว้ให้แขกของพระราชา มีกระเพาะปลา ซุปเยื่อไผ่ ขนมต่างๆ และผลไม้

กัปตัน Timothy Murakami ได้อยู่ร่วมในพิธีจนจบงาน จากเวลา 15.15 น. จนถึงพิธีการเสร็จสิ้น ร่วมรับประทานอาหารที่ทางวัดป่าฯ จัดให้ ได้ทานทั้งกระเพาะปลา ซุปเยื่อไผ่ ข้ามต้มมัด ขนมหวาน หลังจากนั้น ท่านได้กลับไปยืนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอีกครั้ง ท่านให้สัมภาษณ์ว่า ท่านรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นตัวแทนของ Los Angeles Sheriff’s Department มาร่วมแสดงความอาลัย วางดอกไม้จันทน์ พระบรมศพ ท่านกล่าวแสดงความเสียใจกับพสกนิกรชาวไทยที่ได้สูญเสียกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งท่านได้อ่านประวัติของพระองค์ท่านโดยสังเขปมาแล้ว… หลังจากฟ้าเริ่มมืดสลัวแล้ว ท่านได้เดินทางกลับเวลา 18.45 น.

และในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม ทางวัดป่าธรรมชาติ จัดพิธีถวายพระเพลิง ดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีพระบรมศพ ณ บุษบก พร้อมกับประเทศไทย โดยในเวลาเช้า 07.45 น. มีพระสงฆ์ 4 รูป สวดพระอภิธรรม ขึ้นสู่อาสน์สงฆ์ และเวลา 07.50 น. รอสัญญาณการถ่ายทอดสดจากพระเมรุมาศ มณฑลท้องสนามหลวง พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เวลา 08.00 น. (ตรงกับเวลา 22.00 น. ประเทศไทย) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพแล้ว ปวงชนชาวไทยที่วัดป่าธรรมชาติ เริ่มพิธีถวายพระเพลิง ดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีพระบรมศพ พระวิญญาณเสด็จสู่สวรรคาลัย เป็นการแสดงความจงรักภักดีในโอกาสสุดท้าย


ขอทวยเทพ   เทวัญ   อันศักดิ์สิทธิ์
ที่สถิต   ในวิมาน   ชั้นไหนไหน
ดลบันดาล   ให้พ่อหลวง   ของปวงไทย
สถิตใน   สรวงสวรรค์   นิรันดร์เทอญ


ธ สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นางลีนา ดีสมเลิศ ฉัตรประภาชัย และครอบครัว


โดย...ลีนา ดีสมเลิศ