Special Scoop
ซุพเพอร์ไวเซอร์ของลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้แสดงความโกรธอย่างรุนแรงต่อการตัดสินสิ้นสุดการนับสำมะโนประชากรก่อนเวลาที่กำหนดไว้

คำวินิจฉัยของศาลสูงสุดยินยอมให้สำนักงานสำมะโนประชากรจบสัปดาห์แห่งการนับในปี 2020 ก่อนวันสิ้นสุดในวันที่ 31 ตุลาคม

การตัดสินของศาลสูงสุดของสหรัฐที่อนุญาตให้สำนักงานสำมะโนประชากรตัดการนับของการสำรวจสำมะโนประชากรในปี 2020 ให้สั้นลงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของผู้นำหลายคน รวมทั้งบอร์ดออฟซุพเพอร์ไวเซอร์ของลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ซึ่งกล่าวว่า คำวินิจฉัยจะนำไปสู่การนับที่ไม่สมบูรณ์และไม่แม่นยำ และจะมีผลอย่างลึกซึ้งต่องบประมาณและการเป็นตัวแทนทางการเมืองใน 10 ปีข้างหน้า

“เมื่อเรานับสมาชิกทุกคนในชุมชนของเรา งบประมาณที่สำคัญมากขึ้นจะไปยังบริการฉุกเฉิน สาธารณสุขและโรงเรียน” ประธานบอร์ดออฟซุพเพอร์ไวเซอร์ แคทเธอรีน เบเกอร์ กล่าว “การตัดสินใจใด ๆ ก็ตามที่ทำให้การนับประชาชนของเราทุกคนยากลำบากขึ้น เป็นความล้มเหลวที่จะตัดทอนทรัพยากรที่จำเป็นต่อทุกคน”

คาดว่าการดำเนินการจะนำไปสู่การนับในชุมชนหลากสีและบริเวณที่ยากต่อการนับอื่น ๆ ในจำนวนที่น้อยกว่าความเป็นจริง การสูญเสียเงินหลายร้อยล้านเหรียญสำหรับบริการที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และการสูญเสียการเป็นตัวแทนทางการเมืองในวอชิงตันสำหรับใน 10 ปีข้างหน้า ณ วันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 2020 อัตราการตอบแบบสำรวจฯ ด้วยตัวเองอยู่ที่ 64.9% ซึ่งอยู่ตามหลังอัตราการตอบแบบสำรวจฯ ในวันที่สิ้นสุดของปี 2010 ที่ 69%. การสำรวจสำมะโนประชากรในปี 2010 ได้ผลการนับในลอสแอนเจลิสที่ต่ำกว่าความเป็นจริงแม้จะไม่มีการแพร่ระบาด ทำให้การนับในปี 2020 มีความเป็นไปได้ว่าจะยิ่งมีค่ายิ่งน้อยกว่าที่ควรเป็นมากกว่าครั้งก่อน

“นี้เป็นสิ่งที่แย่มากและฉันเชื่อว่าเป็นการตัดสินโดยศาลสูงสุดที่เกิดจากแรงผลักดันทางการเมือง ข้อมูลสำมะโนประชากรที่ถูกต้องแม่นยำช่วยให้งบประมาณกับการวิจัยที่สำคัญและโปรแกรมที่จะทำให้ระบบสาธารณสุขของเราเข้มแข็งขึ้น ชุมชนของเราพึ่งพาสำมะโนประชากรในส่วนของโรงพยาบาลและทรัพยากรทางการแพทย์ซึ่งช่วยให้ครอบครัวของพวกเราปลอดภัยในช่วงเวลาอย่างนี้ และความพยายามที่จะทำให้การนับอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามแผนที่วางไว้หยุดชะงักเป็นเรื่องที่โหดร้าย” ประธานซุพเพอร์ไวเซอร์ ฮิลด้า แอล โซลิส รักษาการแทนประธานบอร์ดออฟซุพเพอร์ไวเซอร์ กล่าว

“ผลกระทบของการตัดสินนี้ต่อชุมชนคนกลุ่มน้อยทั่วทั้งลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ไม่สามารถถูกกล่าวว่าเป็นเรื่องเกินจริง ศาลกำลังทำให้ความสับสนที่มีนัยสำคัญและไม่จำเป็นซึ่งถูกบ่มเพาะโดยประธานาธิบดีและคณะผู้บริหารของเขาในการขัดขวางความพยายามที่จะทำให้แน่ใจว่าทุกครัวเรือนถูกนับเพิ่มขึ้น” ซุพเพอร์ไวเซอร์ มาร์ค ริดลีย์ ธอมัส กล่าว “เราต้องอุทธรณ์เรื่องนี้ต่อไปเพราะการถูกนับที่น้อยกว่าความเป็นจริงหมายถึงการมีตัวแทนที่น้อยกว่าความเป็นจริง และการมีตัวแทนที่น้อยกว่าความเป็นจริงหมายถึงการได้รับเงินงบประมาณที่น้อยกว่าที่ควรเป็น และเราไม่สามารถให้มันเกิดขึ้นได้ง่าย ๆ เราทุกคนต้องยืนหยัดที่จะถูกนับ”

การนับในสำมะโนประชากรนี้ไม่เหมือนกับครั้งอื่นใดเนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดผลักดันให้ลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ต้องเปลี่ยนกลยุทธในการเข้าถึงชุมชน ในการสำมะโนประชากรครั้งอื่นทุกครั้ง การเข้าถึงชุมชนจะเป็นแบบการเดินเคาะประตูบ้าน กิจกรรมในชุมชน และการไปเยี่ยมเยียนตามโบสถ์ ซึ่งช่วยในการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการกรอกแบบสำรวจฯ

“การตัดสินใจนี้เป็นการโจมตีทุกคนซึ่งทำงานหนักในการนับให้เสร็จสิ้น ฉันขอกระตุ้นทุกคนให้เข้าบริการออนไลน์และกรอกแบบฟอร์มสำรวจฯ เดี๋ยวนี้ และยืนหยัดต่อต้านบุคคลที่ต้องการลดทอนทรัพยากรของชุมชนเราในส่วนแบ่งที่พวกเขาควรได้รับอย่างยุติธรรม สำหรับโรงเรียน โรงพยาบาล สวนสาธารณะ ที่อยู่อาศัยและถนนในอีก 10 ป้างหน้า ซุปเพอร์ไวเซอร์ ชีล่า คูหล์ กล่าว

การนับที่ถูกต้องแม่นยำในปีนี้จะช่วยให้ลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้เตรียมพร้อมในการรับมือกับวิกฤตเช่นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในอนาคต การให้ทุนกับสาธารณสุขและโปรแกรมในการตอบสนองภาวะฉุกเฉินอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับข้อมูลของการสำรวจฯ ซุพเพอร์ไวเซอร์เตือนว่าการนับที่น้อยกว่าความเป็นจริงซึ่งเกิดจากการลดวันสิ้นสุดให้หดสั้นลงมาจำทำให้เกิดความเสียหายที่แก้ไขไม่ได้ในอีก 10 ปีข้างหน้า

“การสำมะโนประชากรในครั้งนี้ต้องประสบกับความท้าท้ายที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วเนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 และตอนนี้เรามีการตัดสินใจของศาลสูงในช่วงที่จวนเจียนซึ่งเปิดทางให้สำนักงานสำมะโนประชากรปิดการนับเร็วกว่ากำหนด ฉันขอกระตุ้นให้ประชาชนทุกคนเข้าระบบออนไลน์เดี๋ยวนี้และกรอกแบบสำรวจให้เสร็จสิ้นก่อนที่มันจะสายเกินไป” ซุพเพอร์ไวเซอร์ เจนิส ฮาห์น กล่าว “มันเป็นการลงทุนในอนาคตของเราและจะกำหนดความสามารถในการสนับสนุนโรงพยาบาล บริการฉุกเฉิน และดูแลประชาชนของเราในอีกหลายปีที่กำลังมา”

การสำรวจสำมะโนประชากรมีอิทธิพลกับเงินของรัฐบาลกลางหลายพันล้านเหรียญสำหรับโรงพยาบาลในท้องถิ่น สวนสาธารณะ โรงเรียน และโครงการที่พักอาศัยราคาที่สามารถซื้อหาได้ในลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ ข้อมูลการสำรวจฯ ชี้แนะการให้งบประมาณที่สำคัญสำหรับโครงการอันได้แก่ การให้ทุนกับโรงเรียนในโครงการ Title I School Funding, โปรแกรมช่วยเหลืออาหารเสริม (the Supplemental Nutrition Assistance Program), WIC, Head Start และศูนย์สุขภาพชุมชนที่ได้รับงบประมาณผ่านโครงการศูนย์สุขภาพขององค์การบริหารทรัพยากรสุขภาพและการบริการ (Health Resource and Service Administration)


###

เกี่ยวกับแคมเปญ “Be Counted” ของเคาน์ตี้แห่งลอสแอนเจลิส

สำมะโนประชากรที่แม่นยำเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการทำให้แน่ใจว่าจะมีตัวแทนทางการเมืองอย่างเท่าเทียมและรักษาการกระจายความเสมอภาคของงบประมาณของรัฐบาลกลางที่มีพื้นฐานในการใช้สูตรคำนวณสำหรับโครงการและโปรแกรมการให้บริการทางสังคม เป้าหมายของการสำมะโนประชากรของลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้คือ ประชาชนทุกคนจะต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ เข้าถึงได้ และกรอกแบบสำรวจสำมะโนประชากรปี 2020 อย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เข้าไปที่เวบไซด์ https://census.lacounty.gov/