Special Scoopนวดไทยเฮ… ยกเลิกสอบไลเซนส์ประกอบอาชีพ มีผล 1 ม.ค. 2019

วันที่ 19 ก.ย. 2018 นายเจอรี่ บราวน์ จูเนียร์ ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้เซ็นกฎหมาย ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2019 จนถึง 1 ม.ค. 2021 (Senate Bill 1480) แก้ไขเพิ่มเติมหมวด Section 4604, Business and Professions Code โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนวดไทยโดยตรง

ผู้สมัครขอใบอนุญาตประกอบอาชีพนวด (Massage Therapist Certificate) กับองค์กรที่ควบคุมดูแลคือ California Massage Therapy Council ที่รู้จักกันในนามแคมแทค (CAMTC) จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1) มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

2) เรียนจบหลักสูตรจากโรงเรียนที่ได้รับการอนุมัติจาก CAMTC ไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง ซึ่ง 100 ชั่วโมงจะต้องรวมวิชา Anatomy (กายวิภาคศาสตร์), Physiology (สรีรศาสตร์), Contraindications (ข้อห้ามในการนวด), Health and Hygiene (สุขภาพและสุขอนามัย) และ Business and Ethics (ธุรกิจและจริยธรรม)

3) หลักสูตร 500 ชั่วโมงนี้ สามารถนำชั่วโมงเรียนมารวมกัน ในกรณีที่ไปเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ซึ่งในขณะเรียน โรงเรียนนั้นได้รับการอนุมัติจาก CAMTC ก่อน 1 ก.ค. 2016 แต่ถูกยกเลิกใบอนุญาตหลังจาก 1 ก.ค. 2016

4) หากยื่นขอไลเซนส์ในช่วงก่อน 1 ม.ค. 2019 จะต้องมีใบสอบผ่าน MBLEX กำกับมาด้วย ซึ่งก็เป็นกฎหมายเดิมอยู่ แต่กฎหมายนี้จะถูกยกเลิกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2019 จนถึง 1 ม.ค. 2021

5) ผ่านการตรวจสอบประวัติจากทาง CAMTC

6) จ่ายค่าธรรมเนียมตามที่ทาง CAMTC กำหนด

ความเป็นมา - สมาคมนวดได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2016 จากความคิดริเริ่มของคุณ มิเชล สตีล และอดีตกงสุลใหญ่ เจษฎา กตเวทิน (ปัจจุบันเป็นอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา) โดยท่านผู้ใหญ่ทั้งสองเล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆ ในธุรกิจและวิชาชีพนี้ ซึ่งควรได้รับการช่วยเหลือโดยเร่งด่วน ต้องเข้าหานักการเมืองที่เข้าใจปัญหาและมีอำนาจ คุณมิเชลก็เลยติดต่อนาย Kevin De Leon ประธานสมาชิกวุฒิสภาของรัฐแคลิฟอร์เนีย ในเดือนมีนาคม 2016 พร้อมเห็นว่าเราควรมีสมาคมนวดช่วยเหลือเป็นกระบอกเสียง

และโชคดีที่เราได้นายก Kanitta (เหมี่ยว) Pereida ที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกร่วมอาชีพ ยอมเสียสละมารับเป็นนายกคนแรก มุมานะ หาหนทางต่างๆ จนสมาคมได้รับอนุมัติเป็นองค์กรไม่หวังผลกำไร (Non-Profit) จาก IRS and FTB ทำผลงานอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อถือและศรัทธาจากเหล่าสมาชิกและเพื่อนร่วมอาชีพ พร้อมคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติ ช่วยกันทำงานอย่างแข็งขันเป็นทีม จนจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้วยความโชคดีที่ ซีอีโอของ CAMTC นาย Ahmos Netanel เป็นเพื่อนกับคุณมิเชลและสามีเธอเป็นอย่างดี ทำให้ผมมีความใกล้ชิด มีโอกาสหารือปรึกษา ชวนเขาให้มาร่วมจัดสัมมนากับสมาคมนวดหลายครั้ง สมาคมยึดนโยบายที่ว่า สมาคมจะเข้มแข็ง เพราะสมาชิกมีความรู้ โดยการเรียนจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ มิใช่นำข้อมูลผิดๆมาบอกต่อๆ กัน

นอกจากนั้น สมาคมได้สร้างเครือข่ายเป็นพันธมิตร (Alliance) กับพ่อค้า นักการเมือง ตำรวจ เจ้าของสื่อต่างๆ ตลอดจนนักกฎหมาย นักบัญชี และอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือ เราได้ท่านกงสุลใหญ่ ธานี แสงรัตน์ ที่เห็นถึงความสำคัญของการมีสมาคมนวด ได้สนับสนุนสถานที่ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ มาโดยตลอด ตลอดจนเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พาเข้าหานักการเมือง อีกทั้งมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาต่างๆ ให้บอร์ด CAMTC รับทราบ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เช่น ปัญหาด้านภาษาของหมอนวดไทย การสอบไลเซนส์ MBLEX ที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ทั้งๆ ที่คนเหล่านี้มีประสบการณ์และความรู้นวดไทยเป็นอย่างดี

สมาคมเรียกร้องให้เขามีข้อสอบเป็นภาษาไทย โดย ท่าน กสญ.จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายอีกต่างหาก จน ซีอีโอ Ahmos หาข้อสรุปให้ว่า การแก้ไขแปลข้อสอบนั้นก็ดี ผู้ที่จัดการเรื่องข้อสอบเป็นอีกองค์กรเรียกว่า Federation of State Massage Therapy Boards (FSMTB) เป็นผู้ออกข้อสอบ MBLEX (Massage & Bodywork Licensing Examination) ซึ่งต้องใช้เวลามากพอสมควร ด้วยแรงกดดันขอให้บอร์ดของ CAMTC พิจารณาศึกษาดู ทางซีอีโอ Ahmos ก็ติดต่อวุฒิสมาชิก Jerry Hills และ สส. Evan Low ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ให้เสนอกฎหมายเพิ่มเติม ในการยกเว้นการสอบไลเซนส์ของวิชาชีพนวดทั้งหมด ดังนั้น ถ้าผู้สมัครเรียนเรียนจากโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติจากทาง CAMTC และมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนด ก็ยกเว้นการสอบ MBLEX โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2019 ถึง 1 ม.ค. 2021 เป็นการทดลองว่า จะมีผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของวิชาชีพนวดหรือเปล่า มีการขอใบอนุญาตเพิ่มขื้นจำนวนเท่าไร มีคดีเกี่ยวกับร้านนวดมากขึ้นหรือไม่ และเป็นการให้เวลาทาง CAMTC และทาง FSMTB ศึกษาว่า การแปลข้อสอบเป็นภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษและสแปนิชได้เมื่อไร

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา ที่มีสมาชิกหลายร้อยคนที่ยังสอบ MBLEX ไม่ผ่าน แต่ได้เรียนมาแล้วกับโรงเรียนต่าง ๆ 500 ช.ม. มีทั้งประสบการณ์ ความรู้ ในการนวดรักษาคนเป็นอย่างดี จะได้รับใบอนุญาตนี้เสียที เพราะตามสถิติ 70% สอบ MBLEX ไม่ผ่าน ต่อนี้ไป สมาชิกจะมีเวลาศึกษาหาความรู้ภาษาอังกฤษ ประพฤติปฏิบัติตนตามตัวบทกฎหมายอย่างเคร่งครัด และในอนาคต หลังปี 2021 ทางการอาจจะยืดเวลาต่อ หรืออาจไม่ต้องให้สอบตลอดไปก็ได้

สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา มีความแข็งแกร่งขององค์กร บุคลากรที่พร้อมทำงาน การเสียสละของคณะกรรมการในการบริหารตลอดจนคณะที่ปรึกษาที่ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์ ร่วมมือจากเจ้าหน้าที่รัฐบาล ทุกฝ่ายช่วยกันจนสำเร็จเป็นรูปธรรม อย่างที่ผมเคยเขียนไว้ว่า การมีสมาคม หรือองค์การใดๆที่เข้มแข็งได้ ขึ้นอยู่กับ 4 ปัจจัย เรียกว่า 4 C’s

1) Competencies/Credibility องค์กรที่ดีต้องพยายามพัฒนาสมาชิกให้มีความรู้ มีศักยภาพ โดยการจัดอบรมให้ข่าวสารทันเหตุการณ์

2) Connections and Collaborations บุคคลากรต้องมีความรู้ ความสามารถในการสร้างเครือข่าย และมีการร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ นักการเมือง มีการว่าจ้างล็อบบี้ยิสต์ (Lobbyist) ผู้วิ่งเต้นเพื่อให้นักการเมืองออกกฎหมาย กฎระเบียบที่จะเอื้ออำนวยให้ธุรกิจของพวกเรา

3) Commitment and Communication องค์กรต้องมีคนศรัทธา คณะทำงานต้องเป็นผู้เสียสละ มีศักยภาพ และสื่อสารกับสมาชิก และคนนอกได้ เรามีร้านนวดที่ประสบผลสำเร็จมากมาย แต่หาผู้กล้าหาญที่จะออกมาช่วยเหลือสังคมธุรกิจนวดนั้นยากเหลือเกิน เพราะผมทราบดีว่า กว่าคุณจะเติบโตขึ้นมาได้ ต้องผ่านปัญหามากมาย เสียเงินไปก็มาก ทำไมไม่เอาประสบการณ์มาแบ่งปันให้คนอื่นเรียนรู้บ้าง ได้บุญอีกด้วย

4) Capital สุดท้ายแต่สำคัญที่สุด คือเงินกองทุน ทุกองค์กร สมาคม ก็ต้องมีทุนสำรอง เงินใช้จ่าย ทุกร้านก็ต้องเสีย สละออกมาเพื่อจัดตั้งให้ได้ มีการสื่อสารถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ของร้านนวดที่ถูกจับ หลังจากที่หนังสือพิมพ์ลงข่าว เราก็สามารถเอามาลงได้ เพราะถือเป็นข้อมูลสาธารณะ ใครที่ถูกจับข้อหาค้าประเวณี ร้านอื่นจะได้ไม่จ้าง


Opportunities don’t happen. You create them.

หากโอกาสไม่ได้เกิดขึ้น คุณก็สร้างมันเองได้


โชคดีครับ
คิด ฉัตรประภาชัย