Special Scoopเปิดตัวการทำสำมะโนประชากรในปี 2020

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ค.ศ. 2020 ที่ผ่านมา ทางลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ร่วมกับนครลอสแอนเจลิส เมืองลองบีชและมูลนิธิชุมชนแคลิฟอร์เนียเปิดงาน 2020 Census ที่หอประชุม Kenneth Hall of Administration ในดาวน์ทาวน์ลอสแอนเจลิส งานดังกล่าวถือเป็นการเริ่มต้นวันแรกของการนับสำมะโนประชากรของปี 2020 อย่างเป็นทางการ และทางสำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรแห่งสหรัฐก็ได้ส่งจดหมายไปยังประชาชนในทุกครัวเรือนเพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมการนับประชากรทางออนไลน์ ทางไปรษณีย์ หรือทางโทรศัพท์

“เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ประชาชนของลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้สามารถทำแบบสอบถามได้ง่ายขึ้น” ซุพเพอร์ไวเซอร์ของลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ แคเธอรีน บาร์เกอร์กล่าว “เรื่องนี้มีความสำคัญต่อประชาชนทุกคนที่จะต้องมีส่วนร่วมในการแสดงตนเพื่อเราจะได้สามารถดำเนินการให้บริการและกิจการให้กับชุมชนต่อไป”

“การทำสำมะโนประชากรนี้ไม่มีเดิมพันอะไรที่สูงกว่านี้แล้ว เพราะการมีส่วนร่วมในปีนี้หมายถึงการที่เราจะได้รับทรัพยากรและตัวแทนซึ่งเราจะได้ในอีก 10 ปีข้างหน้า” ผู้ว่านครลอสแอนเจลิส เอริค การ์เซตติกล่าว “พันธกิจและสาส์นของเราเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของเมืองและประชาธิปไตยของเรา คนทุกคนมีความสำคัญ และทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และเราต้องให้แน่ใจว่าผู้ที่อพยพเข้ามาอยู่ สังคมของคนหลากหลายสีผิว ครอบครัวผู้มีรายได้ต่ำ และชุมชนที่มีความอ่อนไหวมากที่สุดถูกมองเห็น ถูกได้ยิน และได้ถูกนับในปี 2020”

รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐฯ กำหนดให้มีการทำสำมะโนประชากรของประเทศทุก ๆ 10 ปี สถิติในสำมะโนประชากรจะถูกใช้ในการกำหนดจำนวนของผู้แทนของแต่ละมลรัฐในสภาคองเกรสและจำนวนเงินงบประมาณจากรัฐบาลกลางที่จะถูกจัดสรรให้กับชุมชนของแต่ละมลรัฐและท้องถิ่นภายใน 10 ปีข้างหน้า เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลใช้ข้อมูลสำมะโนประชากรในการจัดการความปลอดภัยของชุมชนและวางแผนการสร้างโรงเรียน โรงพยาบาลใหม่ ภาคธุรกิจใช้ข้อมูลไปเพื่อตัดสินใจในการสร้างโรงงาน ออฟฟิสและร้านค้าซึ่งทำให้เกิดการจ้างงาน ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และผู้วางผังเมืองใช้ข้อมูลในการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่และพัฒนาชุมชน ประชาชนใช้ข้อมูลไปในการสนับสนุนการริเริ่มในท้องถิ่น อาทิเช่น การออกกฏหมาย การสนับสนุนเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและผู้บริโภค

“สำมะโนประชากรในปี 2020 เป็นการทำครั้งแรกผ่านระบบอิเลคโทรนิคเป็นหลัก ซึ่งจะเพิ่มอุปสรรคต่อครอบครัวผู้มีรายได้ต่ำและชุมชนสีผิว เรารับทราบถึงความหลากหลายของชุมชนในลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้และพยายามทุกทางที่จะนับประชาชาชนที่อยู่อาศัยทุกคน” ซุพเพอร์ไวเซอร์แห่งลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ ฮิลด้า แอล โซลิสกล่าว “การนับจำนวนประชากรที่แม่นยำไม่เพียงแต่จะเป็นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน แต่ยังทำให้เราแน่ใจว่าโรงเรียนและชุมชนตลอดทั่วทั้งเคาน์ตี้ได้รับการจัดสรรแบ่งปันงบประมาณของรัฐอย่างเป็นธรรม เราไม่สามารถปล่อยให้ประชาชนหลายล้านคนถูกนับน้อยกว่าความเป็นจริงได้ในการทำสำมะโนประชากรครั้งนี้ โครงการทำถนนหนทางจะเกิดปัญหา โครงการพัฒนาแรงงานอาจได้รับผลกระทบ โครงการในโรงเรียนอาจถูกตัด รัฐบาลกลางจะต้องไม่ทิ้งชุมชนที่มีความอ่อนไหวของเราให้ได้รับงบประมาณและมีตัวแทนน้อยกว่าความเป็นจริง ลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้จะเพิ่มความสามารถในการจัดการกับอุปสรรคเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนถูกนับในสำมะโนประชากร 2020 ทุกคนจะถูกนับ!”

ในงานเปิดตัวมีการจัดพื้นที่ให้กับผู้สื่อข่าวและผู้มาร่วมงานได้สัมผัสกับการทำสำมะโนประชากรในรูปแบบใหม่ในลักษณะของบูธอีเวนท์เป็นครั้งแรก โดยบูธดังกล่าวจะออกไปตั้งอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชนตั้งแต่เดือนมีนาคม-กรกฏาคม ตามกิจกรรมชุมชนเพื่อให้ความรู้ กระตุ้นและช่วยเหลือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการถูกนับเข้าในสัมมะโนประชากร บูธเคลื่อนที่นี่จะประกอบด้วยรถตู้ ซุ้มถ่ายภาพ ผนังที่ให้ประชาชนมาติดสติกเกอร์เลือกว่าอยากให้งบประมาณไปลงที่โครงการไหนมากที่สุด โต๊ะที่มีคอมพิวเตอร์พกพา iPads เพื่อช่วยกรอกฟอร์ม รวมทั้งสินค้าเพื่อโปรโมตการทำสำมะโนประชากร

ทางไทยแอลเอได้ส่งคุณวลัยพรรณ เกษทอง เจ้าของคอลัมน์ “เรียนรู้เมื่อต้องอยู่เมืองลุงแซม” ไปเป็นตัวแทนไปร่วมงานและทดสอบประสบการณ์ใหม่ในการทำสำมะโนประชากรด้วย เธอพบว่า “เป็นประสบการณ์ที่ดีและไม่น่าเบื่อในการมาร่วมทำสำมะโนประชากรทั่วไป ใช้เวลาเพียงแค่ 5-6 นาทีตอบคำถามออนไลน์ก็เสร็จแล้ว” “คำถามในสำมะโนประชากรไม่มีเรื่องที่เกี่ยวกับสถานะทางอิมมิเกรชั่น สถานะทางการเงิน ไม่มีต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวนอกจากชื่อ นามสกุลคนที่อยู่ในบ้าน วันเดือนปีเกิด จำนวนคนที่อยู่ในบ้าน สถานที่ที่เราจะอยู่อาศัยในวันที่ 1 เมษายน จะย้ายไปอยู่ที่ไหนหรือเปล่า “

สำหรับผู้อยู่อาศัยที่ไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ เวบไซด์ L.A. County 2020 Census ได้จัดทำข้อมูลของเฉพาะของเคาน์ตี้ใน 16 ภาษา (รวมทั้งภาษาไทย) โดยเวบไซด์ยังให้ข้อมูลทั่วไปใน 59 ภาษา สามารถเข้าไปดูได้ที่เวบไซด์ https://census.lacounty.gov/ และ https://2020census.gov/

โดยวันสุดท้ายที่ทุกครัวเรือนสามารถแบบสำรวจสำมะโนประชากรออนไลน์ ทางโทรศัพท์ หรือทางจดหมายคือวันที่ 31 กรกฏาคมศกนี้

ขณะนี้เราอยู่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือโคโรน่าไวรัส และทางรัฐแคลิฟอร์เนียก็ให้พวกเราดูแลตัวเองอยู่ในบ้าน หลีกเลี่ยงการเดินทางไปพบปะกับบุคคลอื่น มีธุรกิจห้างร้านหลายแห่งต้องปิดตัวลง มีหลายคนต้องทำงานจากที่บ้านหรือตกงาน ทางรัฐบาลและผู้เขียนบทความก็เข้าใจถึงความเครียดของประชาชนที่มีต่อสถานการณ์ดังกล่าวและไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะหาทางช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่การทำสัมมะโนประชากรครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะจะมีผลต่ออนาคตของชุมชนไทยเราในอีก 10 ปีข้างหน้า ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพวกเราชุมชนชาวไทยให้ใช้สถานการณ์ที่เราได้มีโอกาสอยู่ที่บ้านมากขึ้นมาร่วมกันทำแบบสำรวจสำมะโนประชากร 2020 ครั้งนี้กัน เพื่อที่ชุมชนไทยของเราจะได้ถูกนับมากขึ้น ทรัพยากรหรืองบประมาณจะได้ถูกจัดสรรมาให้ชุมชนไทยมากขึ้น และทางรัฐบาลจะได้ให้ความสำคัญกับชุมชนของเรามากขึ้นค่ะ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแบบสำรวจสำมะโนประชากรสามารถติดต่อไปทางองค์กรในชุมชนไทย เช่น ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย ศูนย์ American Asian Advancing Justice-LA เป็นต้น หรือติดต่อมาทางวลัยพรรณได้โดยตรงที่หมายเลข (850) 598-1709 รักษาสุขภาพกายและใจ ดูแลคนใกล้ตัว

เครดิตเรื่อง/ภาพ: วลัยพรรณ เกษทอง